Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 25
Fryns splitter fagbevægelsen
Spørgsmålet om fryns, som gives via bruttoløntræk, har delt vandene i fagbevægelsen. Sammen med BUPL siger blandt andre Danmarks LærerForening og 3F nej, mens FOA og Dansk Socialrådgiverforening siger ja. Læs begrundelserne her.
Af: Marie Bille
Nej: Derfor siger vi nej
"Løndele, der udmøntes som bruttoløntræk, bliver ikke regnet med i den samlede lønsum. Den samlede lønsum ligger til grund for størrelsen på de lønstigninger i kroner og ører, som vi får fremadrettet. Altså: Jo mindre lønsum, jo mindre lønstigning. Derfor er det vigtigt, at vi afgrænser omfanget af bruttoløntræk."
Gordon Ørskov Madsen, formand for overenskomstudvalget i
Danmarks LærerForening

"Begrundelsen er til dels, at det nu kan gribe noget om sig, hvis der for eksempel ikke længere vil være en reel mindsteløn på et overenskomstområde, og så kunne der måske lægges et vist pres på medarbejderne om i højere grad selv at være med til at finansiere diverse personalegoder, som arbejdsgiveren ellers ville stå for. Endelig er der problemet med at blande skat og løn - med ordninger, der kun giver mening, hvis der er nogle, som ikke har dem."
Ellen K. Lykkegård, formand for den offentlige gruppe i 3F

Ja: Derfor siger vi ja
"For FOA er det vigtigt, at offentligt ansatte får adgang til personale- og frynsegoder i et omfang, der ikke adskiller sig væsentligt fra de goder, privat ansatte har. De offentlige arbejdsgivere taber kampen om arbejdskraften, når ledigheden igen falder, hvis de ikke netop viser anerkendelse og går efter at skabe de attraktive arbejdspladser."
Dennis Kristensen, formand for FOA, som organiserer pædagogmedhjælperne

"I sidste ende mener vi, at vores medlemmer med den her ordning opnår størst mulig indflydelse på egen løn samt de goder, som ellers kan opnås i forbindelse med arbejdet."
Ulrik Kristensen, næstformand Dansk Socialrådgiverforening

Nej/Ja:De skiftede mening
"Efter beslutning i hovedbestyrelsen vil vi indgå lokale aftaler, som omfatter multimedier, aviser/tidsskrifter og sundhedsordninger. Vi mener, at det skal ses som et supplement til arbejdspladsens personalepolitiske tilbud. Dansk Sygeplejeråd vil derfor ikke indgå aftaler om nedgang i kontantløn for at få goder, der hører under en sædvanlig god personalepolitik. Det gælder eksempelvis frugt, rygestopkurser, psykolog, uddannelse og coaching."
Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd