Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 10
BUPL MENER: Styrk pædagoguddannelsen nu
Børn fortjener de bedst uddannede pædagoger, og det starter med en styrkelse af pædagoguddannelsen.
Af: Af Birgitte Conradsen næstformand for BUPL
I sidste uge blev evalueringen af pædagoguddannelsen offentliggjort, og den ansvarlige minister kom med sine idéer om, hvad evalueringen kalder på. I BUPL har vi selvfølgelig også forholdt os til evalueringen. Selvom pædagoguddannelsen er blevet styrket siden den seneste uddannelsesreform i 2006, så er der stadig brug for forbedringer på en række områder.
Hovedbudskabet er, at vi bakker op om evalueringen og anbefalingerne fra ministeren, som er et godt grundlag for de nødvendige justeringer af uddannelsen.
Børn fortjener de bedst uddannede pædagoger, og det starter med en styrkelse af pædagoguddannelsen. Vi kan ikke nøjes med at tale troværdigt om feltets store betydning. Vi skal løse de alment anerkendte problemer i uddannelsen. Det kræver, at det politiske system sætter handling bag ordene om vigtigheden og prioriteringen af det pædagogiske felt.
For det første er der problemer i forhold til grundvilkårene for en ordentlig uddannelse. Evalueringen viser med al tydelighed, at det er nødvendigt at sætte ind her med forbedringer, hvis der skal skabes en stærkere pædagoguddannelse. Det lave timetal på uddannelsen giver alt for meget selvstudietid og ringe studievilkår for de pædagogstuderende. Derfor skal man prioritere at forbedre de generelle studievilkår som noget af det første.
Samtidig er det helt nødvendigt at se på indholdet i undervisningen. Her er det blandt andet relevant at styrke øvelse- og træningsperspektivet. Det skal give de studerende mulighed for at bruge og omsætte den viden og teori, de præsenteres for, til praksis.
Det også nødvendigt at tage alvorligt, at især den praktiske del af uddannelsen er svækket. I den forbindelse vil en opprioritering af linjefagene være med til at sikre, at de studerende kommer ud med de nødvendige, konkrete færdigheder.
Et andet vigtigt aspekt er den lønnede praktik, som både BUPL og de studerendes egen organisation, PLS, ønsker afskaffet. Praktikken skal være SU-finansieret, så de studerende ikke indgår i normeringen, men i stedet får bedre mulighed for at være studerende.
SU-praktik frem for lønnet praktik vil markere, at de studerende er i praktik for at lære og ikke blot skal være billig arbejdskraft. Det nytter ikke, at dygtige studerende bliver sat til at tage åbne- og lukkevagter, fordi der ikke er uddannede pædagoger nok til at dække hele åbningstiden i institutionen. De studerende skal have lov til at være studerende, og de skal have tid til at arbejde med den pædagogik, der bliver praktiseret i institutionerne.
Der er fortsat et behov for en generel oprustning af forskning inden for det pædagogiske felt. Ønsket om at styrke vidensbaseringen og koblingen mellem forskning og praksis er ikke lykkedes i tilstrækkeligt omfang. Derfor er det relevant at prioritere udviklingsarbejder og at sikre, at blandt andet videnscentrene forpligtes til at levere viden og forskning til uddannelsen.
I BUPL bakker vi op om, at specialiseringen skal øges og omlægges inden for enhedsuddannelsen. Her vil det være oplagt at se på mulighederne for en mere smidig og fleksibel specialisering, hvor eksempelvis bachelorprojektet indgår som en del af specialiseringen.
Hvis pædagoguddannelsen fremover skal producere dygtige pædagoger, som lever op til konstant stigende krav, er det helt afgørende, at den lønnede praktik erstattes af praktik på SU, og at de studerende får flere uddannelsestimer. Pædagoger vil gøre alt, hvad der er i deres magt, for at levere kvalitet i verdensklasse. Men de skal jo også have forudsætningerne for at gøre det.