Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 39
Genvej til dialog med det lille barn
Med babytegn har man en dialog med små børn lang tid, før de begynder at sige de første ord. Det giver mere tilfredse børn og derfor langt mere ro og harmoni i hverdagen, viser erfaringer fra Vuggestuen Garantien.
Af: Dorte Bruun Rasmussen
Det er et roligt lydtapet, der møder én, når man træder ind ad døren til Vuggestuen Garantien i Lyngby nord for København. Og det viser sig, at det er typisk for hverdagen i institutionen, som huser 40 børn og 12 ansatte fordelt på fire stuer.

"Jeg er ikke i tvivl om, at vores brug af babytegn i hverdagen har stor betydning for atmosfæren i huset. Børnene føler sig i højere grad forstået, og de kan nemmere give udtryk for deres behov, så det bliver lettere for os at dække dem. Dermed får barnet en følelse af accept og anerkendelse, og det er jo som bekendt godt for selvværdet," pointerer leder Inge Frandsen.
Indførelsen af babytegn i vuggestuen blev foreslået af den tidligere souschef, og Inge Frandsen og det øvrige personale var straks med på ideen. Souschefen lærte dem derefter de mest basale babytegn for at spise, sove, drikke, sut, lege og stop. Siden er alt nyt personale blevet oplært i at læse og bruge babytegn, og selv om det for nogle kan virke lidt akavet i begyndelsen, bliver de hurtigt entusiastiske, når de får dialoger med børnene.

På opslagstavlen på hver stue hænger et stykke papir med de seks oftest brugte tegn, som nyansatte, forældre og bedsteforældre kan skele til.
"De fleste børn begynder her i institutionen, når de er omkring 10 måneder, og vi begynder at bruge babytegn fra dag ét. Alt afhængigt af barnet og dets alder begynder det at respondere på tegnene efter tre-otte uger. Ligesom med det talte sprog er det tydeligt, at børnene kan forstå babytegnene, før de selv kan lave dem," siger Inge Frandsen.

Fortæller om oplevelser og behov. På stue 1 er børnene i gang med at få formiddagsmad, og pædagog Mette Marie Elvensø både taler og bruger babytegn under måltidet. Anna på 20 måneder viser babytegnet for drikke, og Mette Marie spørger 'Vil du gerne have lidt mere vand?' samtidig med, at hun laver tegnet for 'drikke'. Anna nikker bekræftende og smiler, mens hun også laver tegnet for at drikke.

For bordenden gaber lille Sigrid og gnider sig i øjnene. Mette Marie Elvensø laver babytegnet for at sove og spørger sam-
tidig Sigrid 'Er du træt og vil du gerne ud at sove?'.
Derefter beder hun medhjælperen på stuen om at gøre barnevognen klar.
"Babytegn er geniale at bruge i dialogen med børnene. De kan fortælle om forudgående oplevelser og aktuelle behov, og det gør hverdagen meget lettere. Man kan springe nogle gættelege over og som regel gå lige til sagens kerne: 'Okay, du er tørstig, her er lidt vand'. Man skal ikke først gennem flere mulige forklaringer på, at barnet piver lidt," siger Mette Marie Elvensø.

Og pædagog Mette Røper-Petersen supplerer:
"Når vi bruger babytegn, er det tydeligt, at barnet føler sig forstået. Der bliver påbegyndt en samtale, og der er nærvær og fokus på barnet. Når man bruger babytegn, er man også nødt til at have øjenkontakt med barnet, hvorimod man godt kan tale lidt åndsfraværende med et barn uden at kigge på det, mens man for eksempel hjælper et andet barn med at lægge et puslespil."

Vigtigt at gøre status. På hvert personalemøde gør pædagogerne status: Hvor er de henne med hensyn til babytegn, er der dukket nye tegn op, hvilke børn bruger tegnene, kan de lære af hinandens erfaringer, og er der børn, der kunne have specielle behov for, at de bruger babytegn i kommunikationen med dem. Det kan måske være et barn, der ofte græder, som har et ekstra behov for at blive forstået og føle anerkendelse af dets behov.

"Vi opfordrer også forældrene til at bruge babytegn derhjemme, og selv om de måske er lidt afventende i begyndelsen, så virker det motiverende, når de oplever en anden dialog med barnet," siger Inge Frandsen.
For pædagog Christina Pedersen, der er nyansat i vuggestuen, har det også være en stor aha-oplevelse at se effekten af babytegn.
"Jeg har altid arbejdet med større børn, fordi jeg helst ville kunne kommunikere med dem, men med babytegn har jeg fundet ud af, at jeg også kan have en dialog med de helt små børn. Og jeg kan foregribe mange kriser ved at fortælle med tegn, hvad der skal ske. Hvis jeg kan lugte, at det er tid til bleskift, selv om et barn er optaget af en leg, så kan jeg med tegn fortælle, at jeg lige vil skifte det, og det vil barnet som regel acceptere, hvorimod det måske ville begynde at græde, hvis jeg bare uden videre afbrød legen og løftede barnet op på puslebordet. Det gør hverdagen meget lettere, og i modsætning til de mange ressourcekrævende projekter, som vi ofte enten bliver pålagt udefra eller pålægger os selv, så kræver indførelsen af babytegn bare at bruge dem - og der er positiv effekt med det samme. Babytegn er simpelthen et godt arbejdsredskab og en genial måde at kommunikere med små børn på," siger hun.


Spot på babytegn
Babytegn tager udgangspunkt i de bevægelser og fagter, som allerede bruges naturligt mellem små børn og voksne. De skal altså ikke forveksles med tegn-til-tale eller tegnsprog. Når voksne bruger babytegn systematisk og helt bevidst i kommunikationen, får børnene et redskab til at begynde samtaler og formidle deres tanker og behov, før de kan tale.


4 gode råd
• Udvælg et begrænset antal tegn, der dækker børnenes mest basale behov.
• Brug tegnene i hverdagen og sørg for, at der er flere ansatte på hver stue, der mestrer dem, så I kan støtte hinanden.
• Introducer tegnene til forældregruppen, så de også får mulighed for at bruge dem derhjemme.
• Gør status på personalemøderne med hensyn til brugen af babytegn.