Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 18
Høring om kvalitet: Fra bleskift til paradigmeskift
Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg inviterede interessenter på dagtilbudsområdet til høring på Christiansborg for at diskutere, hvordan man styrker kvaliteten i dagtilbud. Her blev talt om alt fra bleskift til paradigmeskift, fra læring og ledelse til dokumentation og dagligdagens små og store udfordringer. Læs, hvad ni af deltagerne blandt andet sagde om de udfordringer, daginstitutionerne står overfor.
Af: Julie Hardbo Larsen
Vigtigt at udvikle børn
»Dagtilbud handler ikke kun om omsorg eller kun om læring. Omsorg er vigtig, men det er også vigtigt at udvikle børnene på mange andre måder. Dér udfylder de pædagogiske læreplaner en vigtig funktion. Pædagogerne bliver bedre til at tænke aktiviteterne bredere og til at se på de forskellige kompetencer, som børn gerne skal udvikle«.
Agi Csonka, direktør for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Uddannelse skal give kikkertsigte
»Pædagoguddannelsen skal udstyre pædagogerne med et kikkertsigte i den forstand, at de skal kunne arbejde med for eksempel sproget, men at de også skal kunne trække sig tilbage og betragte helheden, barnet og den kontekst barnet er i«.
Hans Månsson, chefkonsulent, Professionshøjskolen UCC

Normeringer er afgørende
»Normeringerne har afgørende betydning. Pædagogikken har afgørende betydning. Så vi er nødt til at tale normeringer. Vi er nødt til at tale pædagogik, og hvordan vi leder pædagogikken. Vi er nødt til at tale om, hvordan vi bliver bedre, hvordan vi bliver dygtigere, og hvordan vi styrker fagligheden«.
Henning Pedersen, formand for BUPL

Vi skal lære af hinanden
»Der er masser af pædagogiske ildsjæle, hvis viden og ekspertise ikke bliver udnyttet, og som vi andre ikke får glæde af. Hvis vi går på oplevelse i hinandens institutioner og er mere interesserede i, hvad hinanden går og laver, kan vi virkelig kvalitetsudvikle. Det er verdens billigste efteruddannelse«.
Nils Ebbe Hansen, pædagog i Børnehaven Regnbuen i Brønshøj

Dokumentationens udfordrer
»Når vi skal dokumentere hele tiden, sker det, at den dygtige pædagog, i stedet for at være ude og lave fede aktiviteter med børnene, sidder inde på kontoret og skriver dokumentation om, hvor dygtig hun er«.
Bjarne W. Andresen, specialpædagog på Sølystskolen i Aarhus

Rum til pædagogisk ledelse
»Det er kommunernes opgave at sørge for, at der bliver rum til pædagogisk udvikling som en kerneopgave for ledelsen. Derudover er det vigtigt, at lederne udvikler deres styrker og kompetencer til faktisk at være pædagogiske ledere i dagtilbuddet«.
Lars Qvortrup, professor, Aalborg Universitet

Plads til fordybelse
»Alle de fedeste oplevelser i livet er fordybede. Alle de mest lærerige oplevelser i livet er fordybede. Børn er optimerede til fordybelsen fra fødslen. De er gode til at lege, og der er ingen leg, der fungerer, hvis ikke man er fordybet i den«.
Hans Henrik Knoop, forskningsdirektør, Aarhus Universitet

Paradigmeskift nødvendigt
»Det er nødvendigt med et paradigmeskift i den offentlige opfattelse af, hvad et dagtilbud er. Vi skal forene, at barnet skal have lov til at være med, at barnet er i en naturlig dannelsesproces, er nysgerrigt og har lysten til at lære«.
Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læring skal være aktiv
»Børn lærer, når de er aktive. Hvorfor skal voksne så klæde børnene på? Hvorfor kan projektet ikke være, at børnene skal blive i stand til at tage deres flyverdragter på selv? Børn skal lære at klare sig selv, men vi voksne forhindrer dem tit i det, fordi vi har så travlt«.
Rita Agerholm, leder af børnehuset Møllehuset i Gladsaxe