Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 30
Skab din egen efteruddannelse
De nye centre for videregående uddannelse, CVU, er sultne efter flere studerende. Derfor er det stadig muligt at søge et diplomstudie, selv om tilmeldingsfristen er overskredet
Af: Else Marie Andersen
Er du børnehaveklasselærer, og vil du arbejde med børns danske sprog? Så er det måske i Slagelse på CVU Sjælland, du skal tage "Pædagogisk diplom i dansk specielt for børnehaveklasseledere". Ønsker du derimod at kvalificere dig til skolestart i en klasse med tosprogede børn, er det måske en ide at tage et eller to moduler fra diplomuddannelsen i "Flerkulturel pædagogik" eller "Dansk som andet sprog" på CVU Storkøbenhavn eller CVU Øst i Roskilde.
Kort sagt: Pædagoger og lærere har fået et meget stort - og noget forvirrende - udbud af kompetencegivende efteruddannelsesmuligheder med den nye pædagogiske diplomuddannelse, der det sidste års tid er blevet oprettet på de nye Centre for Videregående Uddannelser, CVU, der er sammenlægninger af uddannelsesinstitutioner.
"Hvert enkelt CVU skal forsøge at få sit nye barn op at stå. Derfor markedsfører CVU'erne sig kraftigt i øjeblikket. Hen ad vejen må vi så finde ud af: Hvad kan bære? Og hvad kan ikke," indrømmer kursusleder Per Roth, fra CVU Øst i Roskilde.

Konkurrerer og samarbejder. Ikke kun er det svært at få overblik over hvilke diplomuddannelser, der rent faktisk bliver oprettet på de nye CVU'er. Det kan også være en smule kompliceret at finde ud af, hvor undervisningen foregår, for de nye CVU'er er ikke kun konkurrenter, men også samarbejdspartnere, der skal sikre, at de studerende kan gennemføre et ønsket uddannelsesforløb - om ikke på eget CVU så på ét af de andre i regionen.
Sagt med andre ord kan en diplomstuderende være tilmeldt en diplomuddannelse i Roskilde, men risikerer at blive henvist til at følge undervisningen på et af de københavnske CVU'er. Eller omvendt. Simpelthen fordi der ikke er studerende nok til at fylde de sjællandske CVU'ers kursuslokaler.

Fleksible diplomuddannelser. Samtidig har pædagoger fået mulighed for at sammensætte deres helt eget fleksible uddannelsesforløb - på tværs af fag og uddannelsesinstitutioner. Det betyder, at en pædagog i teorien kan tage ét fag i Roskilde, nogle fag i København og et tredje i Vordingborg og alligevel ende op med en kompetencegivende uddannelse. Forudsat at pædagogen har lagt en personlig uddannelsesplan.
"Vi bruger meget tid på at rådgive og vejlede pædagoger og lærere i de muligheder, den nye pædagogiske diplomuddannelse og fleksible uddannelsesforløb giver. Nok har vi fået det antal studerende, vi havde regnet med, men vi har også knoklet for det," fortæller uddannelsesleder Lene Haderup på et af landets største CVU'er, CVU København&Nordsjælland, der blandt andet har til huse i Emdrup.

Uddannelsesplan efterlyses. Alene på Sjælland er der fem CVU'er plus Netværket Frederiksberg, der tilbyder målrettet efteruddannelse for pædagoger. Det være sig både enkeltkurser, diplomuddannelser eller særligt målrettede kompetenceudviklingsforløb for hele personalegrupper i institutionerne. Lige i øjeblikket knokler de nye CVU'er for at skaffe kunder i butikken. Og det er et stort arbejde at rådgive pædagoger enkeltvis om studiemulighederne. Derfor lyder et lille hjertesuk fra efter- og videreuddannelseschef Inger Schultz Hansen fra CVU Sjælland:
"Vi kunne ønske os, at kommunerne enten hver især eller på tværs af kommunegrænser formulerede deres uddannelsesbehov for deres ansatte lærere og pædagoger som personalegruppe. Så kunne vi i samarbejde med dem tilrettelægge nogle uddannelsesforløb med et kvalificeret indhold," siger Inger Schultz Hansen fra CVU Sjælland med sekretariat i Sorø.

Fusion i støbeskeen. Det er ikke kun undervisningsministerens krav om at gøre diplomstudier fleksible, der får de nye Centre for Videregående Uddannelser til at stå på hovedet for at sammensætte de rette uddannelsesforløb, der skaffer "kunder i butikken". De nye CVU'er er også tvunget af konkurrencen, for der er etableret mange - måske for mange - CVU'er. På landsplan er der 24.
"Skal vi konkurrere med hovedstadens faglige miljøer, er vi her ude på Syd- og Vestsjælland nødt til at fusionere. CVU Syd og CVU Sjælland arbejder på en fusion, men lige p.t. er processen sat i stå, for ideen skal modnes, så alle parter i de to CVU'er arbejder positivt med," fortæller Inger Schultz Hansen, CVU Sjælland.

Samarbejde nødvendigt. For at fylde kursuslokalerne på de udbudte diplomstudier har de sjællandske CVU'er indledt et samarbejde, der skal sikre, at CVU'erne ikke kommer til at køre med halvtomme kursuslokaler.
"Vi bliver nødt til at samarbejde med andre CVU'er om diplomstudier, især inden for skolens fag. Hvis vi står med fem tilmeldte til et modul, forsøger vi at få oprettet modulet i samarbejde med andre CVU'er, som måske også kun har nogle få tilmeldte," fortæller Aage Nipper, der er uddannelseskonsulent på CVU Storkøbenhavn, som har indledt samarbejde med CVU Øst om diplomstudiet i flerkulturel pædagogik.
Hvert enkelt CVU på Sjælland har udbudt mellem otte og ni forskellige pædagogiske diplomstudier. Men langt fra dem alle bliver oprettet. På CVU Øst bliver der formentlig kun oprettet to moduler til efteråret:
"Vi er nye på markedet. Modsat de to andre københavnske CVU'er har vi ikke fået del i "gamle" diplomstuderende fra Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU. Så vi satser mest på rekvirerede forløb. Det vil sige, hvis kommuner og institutioner står med et uddannelsesbehov, tilretter vi et uddannelsesforløb inden for reglerne, men målrettet deres behov," fortæller leder af kurser og efteruddannelse på CVU Øst Per Roth.

Tilmeldingsfristen udskudt. Selv om de københavnske CVU'er umiddelbart er tilfredse med antallet af pædagogiske diplomstuderende, er de tilsyneladende også sultne efter flere studerende. I hvert fald er det stadig muligt at tilmelde sig en pædagogisk diplomuddannelse til start efter sommer, selv om tilmeldingsfristen for længst er overskredet.
"CVU'erne har vist over en kam trukket ansøgningsfristen frem til studiestart på de fleste undervisningsmoduler. Måske lige bortset fra modulet i videnskabsteori," siger uddannelsesvejleder Elisabeth Thorlak fra Netværket Frederiksberg, der blandt andet består af Frederiksberg Seminarium.
Også CVU Storkøbenhavn - i daglig tale CVU Stork - modtager stadig ansøgninger fra pædagoger, der bliver optaget, selv om tilmeldingsfristen er overskredet.

Smertegrænsen flyttet. Tidligere var smertegrænsen for at oprette et diplomstudie, at mindst 20 deltagere skulle være tilmeldt på Danmarks Pædagoghøjskole, før man vurderede, at der var økonomi i at gennemføre en diplomuddannelse.
"Vores grænse ligger nu på 16 til 18 deltagere for at oprette en diplomuddannelse. Vi opretter eksempelvis diplomuddannelse i socialpædagogik med færre end 20 tilmeldte. Men der kan sagtens være mange flere studerende, når vi starter til efteråret," siger Aage Nipper fra CVU Storkøbenhavn.
CVU Stork har netop sendt foldere ud til regionens daginstitutioner i håb om at vække interesse for et efteruddannelsesforløb i indskolingsarbejde.