Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 10
TEMA. BØRN OG FERIE: Masser af børn snydes for ferie
Fire ud af fem pædagogiske ledere oplever, at forældre holder sommerferiefri uden børn, viser en ny undersøgelse.
Af: Anne Anthon Andersen og Maria Bille
Sommerferien står for døren, og på institutionernes opslagstavler krydser forældre af, hvor mange uger, deres børn holder feriefri. Men langtfra alle prioriterer at holde hele ferien sammen med deres børn. Fire ud af fem ledere i landets vuggestuer og børnehaver oplever, at forældre afleverer deres børn i institutionen, mens de selv holder ferie.
Det viser en rundspørge, BUPL har foretaget blandt 419 pædagogiske ledere i hele landet.
Cirka halvdelen af lederne har børn i institutionen, der sammenlagt har holdt mindre end tre ugers ferie det seneste år. Det er ifølge lederne både ressourcesvage og -stærke forældre, der ikke holder ferie med deres børn.
»Begge grupper ved simpelthen ikke, hvad de skal stille op med børnene, og mener, at børnene savner institutionen,« lyder en begrundelse fra en af de adspurgte ledere i undersøgelsen.
»Forældrene tror fejlagtigt, at der skal foregå en hel masse. De mener, at børnene har bedre af at være i institutionen, hvor der er aktiviteter og legekammerater,« noterer en anden.
Det er blandt andet projekter i hus og have, behov for voksentid uden børn og manglende forældreevne, der får forældrene til at sende børnene i institution i ferien, forklarer
lederne i undersøgelsen.

Bør gribe ind. Ærgerligt og trist. Sådan lyder kommentaren til undersøgelsen fra BUPL’s næstformand, Birgitte Conradsen.
»Det er vigtigt, at børn holder fri med deres forældre i ferier, hvor der ikke er travlt med at handle, hente og bringe og tusind andre praktiske hverdagsgøremål,« siger hun.
Hun mener, at det er vigtigt, at pædagogerne påtager sig det professionelle ansvar og tager snakken om ferien med forældrene.
»Der vil altid være nogle, som mener, at pædagogerne ikke skal blande sig. Men andre forældre vil være glade for det. De fleste småbørnsforældre lever et meget travlt liv, som er blevet en vane. De har brug for, at nogle fortæller dem, at det er vigtigt at stoppe op og slappe af med deres børn,« lyder opfordringen.
Hos mange forældre handler det om usikkerhed, om de kan gøre det godt nok, mener Birgitte Conradsen. De skal vide, at det er okay at kede sig sammen eller at være sammen om noget praktisk derhjemme.
»Den snak kan være med til at sænke forventningspresset. Og pædagogerne skal ikke være bange for at blande sig, heller ikke selvom de føler, at de overskrider grænser hos forældrene. De har den faglige viden, og det er deres pligt at oplyse om, hvad der er bedst for børnene.«

At mærke efter. Også hos Børns Vilkår giver undersøgelsens anledning til panderynker. »Det er stærkt bekymrende, for børn har brug for ferie præcis, ligesom de voksne har,« siger souschef i Børns Vilkår Bente Boserup.
Fra henvendelserne til Børnetelefonen ved hun, hvor meget ferietiden med mor og far betyder for dem, som ringer. Og hvad det betyder, når mor og far ikke prioriterer den tid og ro med børnene i ferien, som er så langt fra den ofte fortravlede hektiske hverdag.
»Det er at svigte børnene at sende dem i institution for selv at holde fri i flere uger. Selvom børn ikke som deres forældre har en lovmæssig ret til ferie, bør forældrene selvfølgelig sikre, at deres børn får fri til at restituere sig og slappe af fra deres hverdag,« siger Bente Boserup.
Hos Forældrenens Landsforening (FOLA) mener formand og far Lars Klingenberg, at man skal passe på med at drage for faste konklusioner på baggrund af undersøgelsen. Han erkender dog, at mange forældre vælger at holde ferie uden deres børn.
»Det kan hænge sammen med alle de krav, forældre bliver mødt med i dag – de skal lægge enormt meget tid på arbejdspladsen, hos børnene og alle deres fritidsaktiviteter og samtidig pleje sig selv for at leve op til normerne for den gode familie,« siger han.
Her kan det være vigtigt at prioritere tid til at lade op og pleje sit parforhold, når det endelig bliver ferie, mener Lars Klingenberg, som er på vej på forlænget weekend alene med sin kone, da vi ringer for at interviewe ham.
»Der skal også være plads til, at forældre plejer det, de havde sammen, før de fik børn. Jeg har det fint med, at forældre tager af sted en uge uden deres børn. Det kan være, at forholdet knirker, og at det er den uge, der skal til, for at få det til at køre igen,« siger han, men understreger, at man selvfølgelig også skal holde ferie med sine børn.
»Ellers har man ikke sine prioriteringer i orden.«
Og det er netop hjælp til at prioritere, BUPL’s næstformand Birgitte Conradsen opfordrer pædagogerne til at levere, allerede fra første møde med forældrene. På den måde bliver dialogen langt mindre ømtålelig, end hvis man venter, til problemet er opstået.
»Rigtigt mange forældre skal have troen på, at det, de kan tilbyde deres børn i ferien, er godt nok. Først da tør de prioritere at være mere sammen med deres børn,« siger Birgitte Conradsen.

Mit bedste ferieminde
Birgitte Conradsen, næstformand,BUPL
»Vi tog på masser af udlandsrejser, men weekenderne i campingvogn husker jeg stærkest. Den lå i en skov i Juelsminde. Her var hverken vand, strøm eller legeplads, men ro og tid til at være sammen. Vi stod op klokken seks om morgenen og trak garn og fisk i land. Som seksårig kunne jeg flå en rødspætte, fordi min far havde tid til at hjælpe mig med at lære det.«
Bente Boserup, Børns Vilkår
»Da jeg var 10, var vi i sommerhus ved Høve Strand. En dag styrtede regnen ned, og min mor syntes ikke, at vi skulle i vandet. Min mormor sagde ’jo, vi skal’. Så min mormor og jeg gik i vandet, mens regnen styrtede ned. Vi var de eneste på stranden, og det føltes vildt og sejt, at en voksen tog initiativ til at gøre noget lidt forbudt.«
Lars Klingenberg, formand, FOLA
»Vi tog altid på bilferie. Jeg husker tydeligt fornemmelsen af spænding, når bilen var pakket, og vi kørte ned gennem Tyskland – det at sidde på bagsædet og lytte til musik, læse Anders And og stoppe op for at spise frokost i det grønne på en rasteplads et sted.«

Sådan gjorde vi
BUPL sendte mail til 1.543 tilfældigt udvalgte daglige pædagogiske ledere med invitation til at deltage i undersøgelsen. 457 besvarede undersøgelsen. 38 angav at være ’leder af ledere’ og blev derfor sorteret fra (de har ikke direkte kontakt med forældrene). Antallet af relevante deltagere var derfor 419, svarende til en svarprocent på 31.

Det viser undersøgelsen
• 48 procent af lederne i vugge­stuer og børnehaver og 30 procent af ledere i SFO’er og klubber svarer, at de har børn, der sammenlagt har holdt mindre end tre ugers ferie i løbet af det seneste ferieår. .
• 80 procent af lederne har oplevet, at forældre til børn i 0-5-årsalderen vælger at holde ferie alene uden deres børn.
• 60 procent af lederne har oplevet, at forældrene til børn mellem 6 og 14 årholder ferie alene
• 20 procent af lederne oplever, at det er praktiske omstændigheder, som forældrenes arbejde, flytning eller andet, der kommer i vejen for ferien med børn.
• 7 procent oplever, at forældrene ikke har råd til at holde ferie med deres børn.
• 43 procent af lederne oplever, at forældrene vælger at holde ferie med deres børn på andre tidspunkter af året end i sommerferien.

Om sommeren 2013
309 ledere har svaret på, hvad deres forventninger til børnenes sommerferie er i år. De siger:
• 1 procent af børnene holder slet ikke ferie uden for institutionen.
• 16 procent af børnene holder to ugers ferie eller mindre.
• To ud af tre børn holder tre uger eller længere sammenhængende sommerferie.

Det siger lederne i undersøgelsen
Manglende overskud, ting der skal ordnes i hus og have eller oplevelsen af, at børnene keder sig derhjemme. De pædagogiske ledere har flere svar på, hvorfor forældre sender deres børn i institution i ferien.

»En hel del forældre kan af forskellige grunde ikke overskue at have børnene hjemme hele ferien. Nogle, fordi de har vænnet børnene til konstant opmærksomhed, så forældrene intet kan foretage sig, når barnet er der. Andre, fordi familien fx grundet misbrug eller psykisk sygdom fungerer så dårligt, at det ikke er godt for barnet at være hjemme så længe. I de sidste tilfælde anbefaler vi forældrene at holde enkeltfridage over sommeren, når der er overskud til det, og det er der en del, der gør. Men vi har også enkelte, der aldrig har fri.«

»Forældrene bruger ferien på have- og husforbedringer, og der er børnene i vejen.«

»Vi har en social gruppe, der ikke har råd til at tage væk på ferie og ikke helt formår at stimulere børnene og derfor sender dem i børnehave eller vuggestue.«

»Forældrene har svært ved at have deres børn hjemme. De tror fejlagtigt, at der skal foregå en hel masse. De mener, at børnene har bedre af at være i institutionen, hvor der er aktiviteter og legekammerater. Vi taler meget med sådanne forældre om, hvor vigtigt det er at sove længe, tusse rundt i nattøj og ikke foretage sig andet end det at have fri.«

»Forældrene siger, at det er, fordi børnene keder sig derhjemme, hvis de har mere end to ugers sommerferie.«

»Jo mindre børnene er, jo mindre ferie har de. Forældrene ved ikke, hvad de skal lave med deres børn.«

»Forældre prioriterer at holde ferie uden deres børn. På årsplan kan vi se, at flere børn ikke har fem ugers ferie, som deres forældre har.«

»Det er hos os typisk børn fra hjem, hvor der ikke er overskud til at holde ferie med børnene. Ofte er det forældre, der er på overførselsindkomst eller er syge.«

»Forældre ved ikke, hvad de skal få tiden til at gå med sammen med deres børn. Der er en uhyggelig fremmedgørelse mellem børn og forældre, som vi som faggruppe skal tage meget alvorligt. Forældre kender ikke deres børn og kan ikke se værdien i at være sammen med dem. Forældrene opfører sig som turister i børnenes liv.«