Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 10
Leder: Velfærd på smalkost
Vi må forudse, at børneområdet endnu engang skal holde for - og det er og bliver uacceptabelt, hvis skattelettelserne i regeringens udspil vil blive finansieret ved ringere velfærdsydelser og/eller øget brugerbetaling.
Af: Bente Sorgenfrey - formand
Det var ugen med skatteudspil fra både regeringen og fra Socialdemokraterne, og det er svært ikke at blive en lille smule glad for, at nogle tænker på at gi' os lidt flere penge at leve for
Men forskellene mellem de to udspil er til at få øje på.
Regeringens forslag til skattelettelser flytter ikke rundt på nær så mange penge som Socialdemokraternes udspil gør, og det har efter min opfattelse for stort hensyn til befolkningsgrupper med store indkomster. Socialdemokraterne har klart fokus på lav- og mellemindkomstgrupperne og sigter dermed på en samfundsmæssig omfordeling af goderne. Ingen af de to forslag rører dog ved den ømtålelige og ulighedsskabende forskel mellem at bo i ejer- eller lejebolig. Det havde været prisværdigt, hvis ejendomsværdibeskatningen var tænkt ind, specielt fordi ejerboligernes prismæssige himmelflugt ser ud til at fortsætte.

Med regeringens forslag til skattelettelser er der ikke taget klart stilling til en finansiering - udover den gængse målsætning om, at de offentlige udgifter skal holdes i ro. Der er derfor al mulig grund til at forvente, at de offentlige budgetter vil blive udsat for et voldsomt pres. Vi må forudse, at børneområdet endnu engang skal holde for - og det er og bliver uacceptabelt, hvis skattelettelserne i regeringens udspil vil blive finansieret ved ringere velfærdsydelser og/eller øget brugerbetaling.

Socialdemokraterne har deres finansieringsfokus på Nordsø-olien, de velstilledes pensionsopsparinger og beskatningen af disse. Det er tiltag, som nok vil falde bedre i offentligt ansattes smag. Desuden har de et omfordelingsprojekt kørende, hvor der lægges loft over forældrebetaling, så ingen må betale mere end 1000 kr. for en plads i vuggestue, dagpleje, børnehave, fritidshjem eller SFO. Det vil kunne mærkes, da en gennemsnitspris for en vuggestueplads i dag er på 2500 kr. og for en børnehave 1500 kr. om måneden. Samtidig vil Socialdemokraterne gennemføre en reel pasningsgaranti for børn over 6 måneder og pålægge alle kommuner at give søskenderabat og friplads - også for skolefritidsordninger og fritidshjem.

Men problemet er, at det forslag, som vil bombe den offentlige velfærd baglæns, nemlig regeringens, højest sandsynligt har flertal i kraft af Dansk Folkepartis stemmer. Vi skal derfor ikke glæde os for tidligt til det ekstra forbrug. Det vil højst sandsynligt koste os dårligere normeringer og et ringere arbejdsmiljø på sigt.

En typisk pædagog på fuld tid vil i 2004 få skattelettelse på 138 kr. pr. måned.
Er det pengene værd?
Jeg mener nej