Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 23
Pædagoger tvunget ud i fagforeningsskift
Kommunalreformen giver BUPL en sidegevinst på omkring 2000 nye medlemmer, der hidtil har arbejdet i amtslige specialtilbud og dermed hørt til Socialpædagogernes Landsforbund (SL). Når de amtslige tilbud fra 2007 bliver kommunale, må SL afhænde medlemmerne til BUPL, og det sker ikke uden protester
Af: Trine Vinther Larsen
Børn&Unge fanger BUPL-formand Henning Pedersen på telefonen, da han er på vej til åbningskoncert på årets Roskilde Festival med det danske rockband Magtens Korridorer. Bandet er kendt for hittet "Lorteparforhold", og det kunne i disse dage være titlen på et ellers velfungerende samarbejde mellem de to pædagogiske fagforbund BUPL og Socialpædagogernes Landsforbund, SL.
Der er opstået problemer i parløbet på det pædagogiske område på grund af kommunalreformen, som får den konsekvens, at SL mister medlemmer til BUPL. Omkring 2000 SL-medlemmer vil med kommunalreformens ikrafttræden per 1. januar 2007 være tvunget ud i et fagforeningsskift, fordi mange amtslige specialbørnehaver, vuggestuer, fritidsinstitutioner og specialskoler på denne dato overgår fra amterne til kommunerne.
Der er frit fagforeningsvalg i Danmark, så tvangen skyldes alene, at BUPL og SL har indgået en grænseaftale, der siger, at ansatte i pædagogiske institutioner skal være medlem af den organisation, der forhandler overenskomst for dem. Da BUPL besidder retten til med Kommunernes Landsforening (KL) at forhandle overenskomst for pædagogers løn- og ansættelsesforhold i de kommunale børneinstitutioner på såvel normal- som specialområdet, mister SL uomtvisteligt cirka 2000 medlemmer til BUPL. Grænseaftalen forpligter ligefrem SL til at slette de medlemmer, der ikke af egen fri vilje lader sig overflytte til BUPL, og heller ikke SL's a-kasse kan lovligt holde på de pågældende medlemmer.
"Det står selvfølgelig enhver frit for, om man vil organisere sig, men det står ikke til diskussion, at BUPL skal overtage de her medlemmer. Vi har også KL's ord for, at det er BUPL, der skal forhandle overenskomst for netop den gruppe pædagoger, som overgår fra amtslige pædagogiske arbejdspladser til kommunale tilbud efter 1. januar 2007. Det er ikke noget de pågældende medlemmer har bedt om, og det er ikke noget hverken BUPL eller SL har gjort noget for. Det er en tilfældig konsekvens af kommunalreformen," fastslår Henning Pedersen.

Protester fra SL. Mens BUPL glæder sig over udsigten til at få flere medlemmer, giver mange af de berørte SL-medlemmer på SL's hjemmeside og i fagbladet Socialpædagogen udtryk for bekymring for at skulle skifte fagforbund.
65 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og andre medlemmer af SL fra Vejle Amt skriver i et læserbrev til fagbladet, at de er frustrerede over at skulle skifte til et fagforbund, "som ingen erfaring har på specialområdet", og de påpeger, at de børn og unge, de arbejder med "ikke bliver mindre specielle efter den 1. januar 2007". De er også bange for at miste den faglige sparring, de kender fra deres specialpædagogiske netværksgrupper, og de opfordrer til kamp for at blive i SL.
Den kamp tager en anden gruppe SL-pædagoger op i form af en underskriftsindsamling som protest mod tvunget fagforeningsskifte. Bag initiativet står SL's tillidsrepræsentanter i Storstrøm og Vestsjællands Amt, og i et brev bragt i Socialpædagogen opremser de deres bekymringer for en fremtid som social- og specialpædagog i BUPL. Bekymringerne går især på, om BUPL's overenskomst er en forringelse af SL's. Om BUPL overhovedet har kompetencer indenfor specialområdet. Om fagbladet kan dække deres interesseområde for børn i specialinstitutioner. Om der vil være jobannoncer på specialområdet i et fagblad som Børn&Unge.
Børn&Unge har uden held forsøgt at få en kommentar fra SL-formand Kirsten Nissen, men i Socialpædagogen svarer hun de bekymrede medlemmer, at heller ikke hun "kan med fornuften forklare, at reformen skulle give behov for en anden faglig organisering", og hun kalder situationen "en tilfældig og ufornuftig konsekvens".
Hun har i medlemmernes navn kæmpet for at bevare forhandlingsretten, selv efter at medlemmerne skulle være overgået til BUPL, men på et internt møde mellem de to forbunds forretningsudvalgsmedlemmer den 19. juni blev det forslag afvist af BUPL.
"At SL skulle forhandle medlemmernes vilkår på en BUPL overenskomst, synes vi ikke hænger særlig godt sammen," siger Henning Pedersen, der også i et brev til BUPL's formænd og hovedbestyrelsen den 23. juni har fastslået, at forhandlings- og aftaleretten i henhold til BUPL's overenskomst kun kan udøves af BUPL alene.
I et brev til de berørte medlemmer fra 30. juni kapitulerer Kirsten Nissen da også endeligt med ordene: "SL beklager, at det ikke er lykkes at finde en fælles løsning, og vi takker for de mange tilkendegivelser, vi har fået... Men vi må i SL konstatere, at BUPL fra den 1. januar 2007 har forhandlingsretten i forhold til pædagogstillinger på området," skriver hun.

BUPL opruster. BUPL har med KL's ord fra en såkaldt "fælleserklæring om tilpasningsforhandlinger om vilkår for ansatte i amterne, der overgår til kommunal ansættelse" retten på sin siden. De overenskomstmæssige forskelle, der er på SL-pædagogernes forhold i forhold til BUPL-pædagogernes ditto omkring pension og lokale forhandlingsprocedurer, er videreført efter aftale med KL.
I dag har BUPL allerede godt 5000 medlemmer på det social- og specialpædagogiske område. Blandt dem er for eksempel ansatte i helhedsskoler eller børneinstitutioner, der deltager i kommunale rummelighedsprojekter og derfor også har specialpladser.
"SL-pædagogerne frygter, at de drukner i det store normalområde, og at BUPL kun kender til den gruppe. Men mange af de institutioner, vi allerede har som arbejdspladser, er direkte sammenlignelige med dem, der nu flytter fra amterne til kommunerne, så selvfølgelig kan vi varetage de faglige interesser," siger Henning Pedersen og minder om, at med de ekstra 2000 specialpædagoger bliver specialgruppen i BUPL en lige så stor gruppe som eksempelvis lederne.
"Og på samme måde, som vi gør det for lederne, vil vi satse på at opbygge særlige netværk og faglige fællesskaber for den her voksende gruppe af specialpædagoger i BUPL. Vi er allerede godt i gang med at opruste området," forsikrer Henning Pedersen.
Også lokalt melder BUPL om oprustning på specialområdet, som tilføres flere ressourcer, og man prioriterer at ansætte folk med viden på området. I BUPL Sydjylland forventer man at få omkring 400 nye medlemmer på specialområdet fra 1. januar, og formand John Erik Nyborg står klar til at tage imod dem.
"Vi har gjort specialområdet til et satsningsområde i forbindelse med kommunalreformen, og vi har ansat en medarbejder, der tidligere har arbejdet i SL, og som har forstand på området. Desuden har vi længe haft et tæt samarbejde med den lokale SL-amtskreds på specialområdet, så vi er langt fra blanke," siger formanden, der godt har kunnet mærke kurrer på tråden i forhold til SL-samarbejdet og SL's medlemstab til BUPL.
"De er selvfølgelig kede af, de skal af med de her medlemmer. Og man kan nok også forstå, at de SL-medlemmer, det gælder, kan være nervøse, fordi de skal skifte fra en fagforening, som de gerne skulle have været glade for. Men de må altså erkende, at BUPL får forhandlingsretten for gruppen, og jeg vil påstå, at den viden, vi har opbygget sammen med SL lokalt, vil hjælpe os til at varetage gruppens forhold mindst ligeså godt," siger John Erik Nyborg.
"Der er ingen grund til bekymring. Vi ved godt, at det er en opgave, der skal løftes, og det mener vi, at vi kan gøre betydeligt bedre end SL. Vi er en større fagforening, og vi har erfaringen i at forhandle med kommunerne," fastslår han.

Foreslår fusion. Både John Erik Nyborg og Henning Pedersen håber, at SL vil bide smerten i sig og i stedet se fremad og samarbejde om at give medlemmerne en så tryg overgang til BUPL som muligt. Begge bringer de den gamle diskussion om en mulig fusion mellem de to pædagogiske fagforbund på banen.
"Lad os dog kigge lidt på fremtiden. Når vi i 2008 skal forhandle nye overenskomster, så lad os diskutere muligheden for, om vi kan lave en fælles overenskomst for hele området. Det tror jeg sådan set også, arbejdsgiver kunne have en interesse i. Jo færre overenskomster for kommunerne jo bedre. Og kan vi gøre det, så ligger vejen åben for et meget tæt samarbejde mellem SL og BUPL, som på et eller andet tidspunkt kan føre til en fusion," siger Henning Pedersen og minder om, at mange medlemmer ønsker fusion, og ikke mindst de pædagogstuderende undrer sig over, de har en uddannelse, men to fagforbund.
"SL mener lige nu, at problemet er, at BUPL ikke kan varetage specialpædagogernes faglighed så godt som SL. For mig at se er svaret på problemet, at vi slår kludene sammen," siger Henning Pedersen. o

Se BUPL formand Henning Pedersens pressemeddelelse samt brev til BUPL's formænd og hovedbestyrelse på www.bupl.dk, og find de bekymrede SL-pædagogers læserbreve samt SL-formand Kirsten Nissens brev på www.sl.dk