Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 19
TEMA: UDSATTE BØRN. Det siger socialrådgiveren
Pædagoger er ofte frustrerede over socialrådgivernes indsats. Socialrådgiver Jeanne Hust svarer på de spørgsmål, pædagoger ofte har.
Af: Steffen Hagemann
Pædagogerne oplever ikke, at der sker noget, når de underretter. Hvad gør I?
»Vi reagerer på enhver underretning, der kommer, uanset om den kommer fra en institution, en skole, anonymt eller ikke anonymt. Vi tager det alvorligt, da vi som udgangspunkt ikke kan vide, hvad det indeholder. Vi kan sagtens læse os til, at der er en bekymring, men der kan være meget mere eller mindre end det.«

Hvorfor vil I ikke fortælle pædagogerne, hvad der sker med deres underretninger?
»Som myndighed er man underlagt forvaltningsloven og retssikkerhedsloven. En underretning tilsidesætter som udgangspunkt ikke andre lovgivninger. Når vi ikke bare kan informere om, hvad vi gør, handler det om, at vi har tavshedspligt, at forældrene har en retssikkerhed, og at vi ønsker et samarbejde til gavn for familien og barnet.«

Kan du forstå, at pædagoger bliver frustrerede, når der ikke sker noget for de børn, de underretter om?
»For pædagoger handler det ikke altid kun om behovet for at vide, hvad der sker, men også om behovet for, at der sker den forandring, man som underretter ønsker, der skal ske for barnet. Fordi det er svært at bære, hvis et barn ikke trives.«

Skal pædagogerne bare blive ved med at underrette?
»Der er en misforståelse, hvis man tror, at der ingenting sker efter én underretning, mens der sker en masse ved 10 underretninger.«

Hvad gør man, når man har sendt en underretning og bliver utålmodig, fordi barnet stadig mistrives?
»Man skal ikke sende en underretning til, fordi ’der ikke sker noget’. Man bliver nødt til at have fokus på forandringer. Uanset om man har sendt en underretning tidligere, skal der en af sted igen, hvis der er forandringer af betydning for barnet. Det er situationen, man underretter på - ikke hvad kommunen gør.«

Jeanne Hust, 44 år, socialrådgiver, Fredericia Kommune.
Har været socialrådgiver i knap 12 år. Har arbejdet i projektet ’Socialrådgiver i dagtilbud’ i Faaborg-Midtfyn Kommune. Er næste år færdig med diplomuddannelsen ’Myndighed og leverandør på børne- og ungeområdet’.