Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 01 Børn&Unge som e-paper
LEDER. Til kamp mod tavshedskulturen
Af: Elisa Rimpler
Velkommen til et nyt spændende år for os pædagoger. Med kikkerten rettet mod det kommende valg kan vi tænke tilbage på et begivenhedsrigt 2018, hvor vi sammen fik løftet børn, unge og pædagoger højere op på den politiske dagsorden. Ikke mindst
fordi modige pædagoger tog bladet fra munden. Et godt eksempel er #MinNormering-kampagnen, hvor vi viste omverdenen den alarmerende hverdagsvirkelighed bag normeringstallene.
Desværre viser dugfriske tal, at flere og flere pædagoger tier stille om deres pressede
hverdag. Hver anden pædagog undlod i 2018 at ytre sig kritisk om arbejdsforhold – først og fremmest af frygt for repressalier. En farlig tavshedskultur, der breder sig trods en ihærdig indsats på at udbrede netop kendskabet til vores grundlovssikrede og vigtige ret til at ytre os.
Velfærdsproblemerne kan kun løses, hvis vi, der har hænderne nede i trylledejen, tager del i samfundsdebatten og synliggør konsekvenserne af de politiske beslutninger.
Men udsultningen af velfærden har skabt en krisestemning i det offentlige. Pædagoger og andre velfærdsmedarbejdere dækker over problemerne. Vi vil ikke gøre forældre og pårørende bekymrede og vender kritikken indad og tier stille. Dermed fastholdes dårlige arbejdsvilkår, som på samme tid forværres af, at vi ofte også tier i det faglige rum til skade for den faglige dømmekraft og udviklingen af pædagogikken.
I 2019 går vi til kamp mod tavshedskulturen. Vi presser selvfølgelig stadig på politisk
for at få sat turbo på sikringen af ytringsfriheden, som med Justitsministeriets egne ord er så vigtig for vores demokrati.
Men samtidig må vi pædagoger stå skulder ved skulder og få aflivet den uhyggelige tendens til tavshed. Gerne kollektivt. Ledere og medarbejdere. På arbejdspladsen, i MED-systemet og i offentligheden. Det er afgørende, hvis beslutningstagerne skal se velfærden, som den i virkeligheden er, og foretage de nødvendige investeringer. Og vi har både vores stærke faglige fællesskab i BUPL og Grundloven i ryggen. Godt nytår.

Elisa Rimpler