Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 34
Forældre i Assens - Drop ISS
Formændene for forældrebestyrelserne i de fire udliciterede daginstitutioner i Assens opfordrer nu kommunen til at afbryde samarbejdet med ISS. Rengøringsgiganten vil spare 10 procent på budgetterne næste år, mener forældrene. Men der er ikke meldt konkrete besparelser ud, siger ISS-direktør
Af: Steffen Hagemann
Vi ser ikke nogen fremtid i samarbejdet, derfor opfordrer vi Assens Kommune til at ophøre samarbejdet med ISS CarePartner."
Så kontant formulerer formændene for forældrebestyrelserne i de fire udliciterede daginstitutioner i Assens sig i et åbent brev til kommunens kultur- og socialudvalg.
I halvandet år har fire daginstitutioner i Assens Kommune været udliciteret, men nu er tålmodigheden opbrugt, i hvert fald hos de fire bestyrelsesformænd.
»Vi kan ikke længere leve med det, som det kører,« siger Søren Kjær, formand for forældrebestyrelsen i Børnehuset Ebberup.
Hovedårsagen til formændenes protester er, at ISS på næste års budget vil spare 1,4 millioner kroner i de fire daginstitutioner.
»Det har vi fra ISS, det har de selv meldt ud. Og det skal alt sammen gå fra driften,« siger Søren Kjær til Børn&Unge.

Håbløs dagligdag. En besparelse på 1,4 millioner svarer omtrent til 10 procent af institutionernes budget. I Børnehuset Ebberup bliver det til en nedskæring på omkring 300.000 kroner, oplyser Søren Kjær, der mener, at det vil betyde færre ansatte i institutionerne.
»Hvor skal vi ellers tage pengene fra? 300.000 kroner ude hos os, det er mange penge. Hvad skal vi tage fra børnene? Hvad er det, de ikke må få mere? Jeg ved ikke, hvordan ISS har tænkt sig at gøre det,« siger Søren Kjær, der anslår, at de fire institutioner må sige farvel til fem-syv medarbejdere for at imødekomme ISS sparekrav.
Men det er ikke kun besparelserne, der har fået de fire formænd til at skrive protestbrevet.
»Det er også dagligdagen. Alle de rejser, vi har til København for institutionsleder og souschef, betaler børnehaven selv, men det er ikke regnet ind i budgettet, så de penge går fra børnene. Lønnen skal personalet jo have. Vi betaler også for at være koblet op på ISS edb-system. Også noget, som vi aldrig har været vant til,« siger Søren Kjær.
I protestbrevet bliver der også gjort opmærksom på, at institutionslederne er i knæ.
"I dagligdagen går al deres tid på administrative opgaver, beroligelse af personale, ligesom de kæmper en brav kamp for at få institutionerne til at virke optimalt trods manglende årsregnskabsafslutning for året 2000, budget 2001, indflydelse på budget 2002 og kompetence/tillid. På baggrund af dette er vi bekymrede for, om vores ledere og personale snart kan klare mere, hvilket naturligvis vil være fatalt for vores institutioner."
»Det er håbløst at arbejde med,« konstaterer Søren Kjær.
»Vi frygter at få institutioner med svingdør, og det kan vores børn ikke være tjent med.«

Centralisering. I ISS CarePartner er områdeleder Axel Berger den nærmeste chef for de fire Assens-institutioner. Han vil ikke kommentere brevet, som han ikke selv har set, men han mener ikke, at der er tale om nedskæringer i institutionerne:
»Man kan ikke kalde det en besparelse. Det er nogle omkostninger, der bliver flyttet væk fra institutionen, for der er selvfølgelig nogle centrale omkostninger inde i ISS, og det er sandsynligvis det, som forældrene kalder besparelser.«
Det vil dreje sig om besparelser på 300.000 - 400.000 kroner pr. institution. Det er mange penge.
»Det er mange penge, men jeg tror heller ikke, det er det beløb. Men det har jeg ikke regnet efter, for som sagt, jeg har ikke set brevet,« siger Axel Berger, der henviser til direktøren for ISS CarePartner, Søren Gaardboe.
Søren Gaardboe har heller ikke set brevet.
Men du må alligevel kunne sige, om det passer, at der skal spares 1,4 millioner kroner.
»Der er ikke meldt nogen konkrete besparelser ud. Vi sidder i en budgetprocedure og diskuterer budgetter til ind i næste måned. Der er ikke lagt budgetter fast for næste år. Vi skal først aflevere vores budgetter medio september,« siger Søren Gaardboe.
»Jeg er meget paf over, at der skulle være tale om 10 procent i besparelser. Det er slet ikke det, der er givet udtryk for,« siger direktøren for ISS CarePartner.
»Der er ikke hensigt om at lave direkte besparelser. Men når man laver budget, skal man finde ud af, hvordan fordelingen af penge skal være. For der er nogle omkostninger til udvikling, til pædagoger, vi har ansat internt i ISS, og til ledelse. Vi bruger også ufatteligt mange ressourcer på Assens for at få tingene til at køre,« siger direktør Søren Gaardboe.
Så I vil trække penge ud af institutionerne og ind centralt?
»Alt hvad vi kan centralisere, det skal centraliseres, og det skal give mere tid til børnene. Det er det, der er hele formålet,« siger Søren Gaardboe.
Han afviser også, at lederne skulle være i knæ.
»Det kan jeg ikke genkende. Jeg har en meget åben ledelsesstil, og jeg har sagt til lederne, at hvis de er utilfredse med nogle ting, så skal de tage fat i deres direkte overordnede, som er Axel Berger, eller også er de altid velkomne til at ringe til mig. Jeg kommer fra Nordjylland, så jeg er vant til at tale om tingene,« siger Søren Gaardboe.