Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 26
Medicininteresser skal frem i lyset
Børnepsykiatere med indflydelse på brugen af medicin til børn med ADHD skal ikke længere kunne slippe for at stå på Lægemiddelstyrelsens liste over læger, der samarbejder med industrien.
Af: Gitte Rebsdorf
Børn og unge med diagnosen ADHD skal kunne være sikre på at få en uvildig behandling. Derfor har sundhedsminister Bertel Haarder (V) bedt Lægemiddelstyrelsen stramme reglerne for lægers samarbejde med medicinalindustrien.Det sker, efter at Børn&Unge har afsløret, at toneangivende psykiatere er blevet fjernet fra Lægemiddelstyrelsens liste over læger, der samarbejder med industrien.
Overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov Per Hove Thomsen blev fjernet fra listen, fordi han selv kun ordinerer medicin i enkelte tilfælde. Men Per Hove Thomsen har stor indflydelse på brugen af medicin, og læger, som har det, skal ikke længere kunne slippe for at stå på listen. Det fastslår sundhedsministeren i et svar til Folketingets sundhedsudvalg.
'Læger med indflydelse på andres lægemiddelordination skal også søge om tilladelse, såfremt de ønsker at være tilknyttet en lægemiddelvirksomhed. Hermed sikres, at offentligheden kan få kendskab til tilknytningen. Jeg vil derfor bede Lægemiddelstyrelsen om at justere sin praksis', skriver Bertel Haarder i svar til Folketingets sundhedsudvalg.

Ledende overlæger med. Ifølge apotekerloven skal læger med dobbeltroller have tilladelse, hvis de arbejder for medicinalvirksomheder, samtidig med at de ordinerer medicin i det offentlige sundhedsvæsen. Lægemiddelstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside en liste over læger, der har fået en sådan tilladelse. Men nu kommer læger, der udstikker retningslinjer for, hvad andre læger skal udskrive, også med på listen, fremgår det af ministersvaret til Folketingets sundhedsudvalg.
Det vil især dreje sig om ledende overlæger på hospitalsafdelinger og læger, som er med til at udarbejde behandlingsvejledninger. I praksis betyder det, at Lægemiddelstyrelsens vejledning om lægers tilknytning vil blive strammet.
Det er Socialdemokraternes sundhedsordfører, Sophie Hæstorp Andersen, der på baggrund af Børn&Unges artikler har stillet spørgsmål om sagen til ministeren, tilfreds med.
"Det er et skridt i den rigtige retning. Og det er godt, at ministeren er blevet klar over, at der er et problem og har gjort noget ved det," siger hun.

Nye spørgsmål på vej. Sophie Hæstorp Andersen har også bedt Bertel Haarder svare på, om det er i orden at læger med tætte forbindelser til medicinalindustrien udarbejder officielle anbefalinger for behandlinger. I sit svar skriver ministeren, at det er et anliggende, som Sundhedsstyrelsen tager stilling til i hvert enkelt tilfælde. Men Sophie
Hæstorp Andersen mener ikke, at svaret er fyldestgørende og vil nu stille nye spørgsmål til ministeren om sagen.
"Det er vigtigt at finde ud af, hvilke kriterier Sundhedsstyrelsen bruger til at afgøre, om en læge kan bijobbe for medicinalindustrien, samtidig med at han er hyret af Sunhedsstyrelsen. Det ved vi intet om, og det fremgår ikke af ministerens svar," siger Sophie Hæstorp Andersen.
Som beskrevet i Børn&Unge tidligere, så anbefaler det såkaldte referenceprogram medicin som den klart bedste løsning til behandling af børn med ADHD.
Formanden for det udvalg, som har udarbejdet referenceprogrammet, er overlæge Per Hove Thomsen. Han arbejder samtidig for flere forskellige virksomheder, der fremstiller medicin til børn med ADHD.