Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 10 Børn&Unge som e-paper
Pædagogernes ønsker til ny overenskomst: Godt arbejdsmiljø og tid til evaluering
Et godt arbejdsmiljø og ordentlig tid til evaluering og planlægning er emner, som pædagoger prioriterer højt. Ifølge BUPL-formand og arbejdsmarkedsforsker burde lønnen vægte højere.
Af: Mikkel Prytz
Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø står højt på pædagogers ønskesedler, viser en ny medlemsundersøgelse fra BUPL.
»Vi må konstatere, at presset på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er steget de seneste år. Mange steder er bygningerne gamle og trænger til renovering, der er for lidt plads og for meget støj, og vi kæmper med alt, alt for dårlige normeringer,« siger BUPL’s formand, Elisa Bergmann.
Undersøgelsen giver et billede af medlemmernes ønsker op til forhandlingerne om den kommende overenskomst, OK18, der efter planen skal falde på plads ved en urafstemning til marts næste år.
Som udgangspunkt er normeringer og de fysiske rammer diskussioner, der hører hjemme ved de kommunale budgetforhandlinger og ikke rundt om et forhandlingsbord i overenskomstregi.
»Men via overenskomstforhandlingerne kan vi få et samlet billede af, hvor stor udfordringen er på arbejdsmarkedet. Og de initiativer, vi sætter i gang ved overenskomstbordet, er med til at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at der er ordentlige rammer og ressourcer til den opgave, vi skal løfte,« siger Elisa Bergmann.
Hun nævner som eksempel, at KL og Forhandlingsfællesskabet ved seneste overenskomst i 2015 aftalte en fælles indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø kaldet SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø.
»SPARK-initiativet er det første, hvor arbejdsgiveren anerkender en sammenhæng mellem ressourcer og opgaver i forhold til arbejdsmiljø. Det store antal af ansøgninger til SPARK indikerer, hvor stort behovet er for at skabe balance i arbejdslivet,« mener Elisa Bergmann.
 
Prioritering. Når det gælder arbejdstid, er ordentlig tid til at planlægge og evaluere arbejdet et tema, som pædagoger prioriterer højere end eksempelvis muligheden for at få ekstra løn for ekstra arbejde.
Også løn og pension er et væsentligt tema for pædagoger. For 4 ud af 10 BUPL-medlemmer er det vigtigste, at pædagoger får højere lønstigninger end andre faggrupper.
»Professionsuddannelserne er generelt dem, der får allermindst ud af at uddanne sig. Og for pædagoger er det et særligt problem, at vi er hægtet bagud i forhold til de andre mellemlange videregående uddannelser,« siger Elisa Bergmann, som opfordrer resten af fagbevægelsen til at stå sammen med pædagogerne i kampen mod uligeløn.
»Og så har vi brug for, at kommunerne ved denne overenskomst udmønter pengene til løn til den enkelte pædagog, så vi ikke betaler for højere lønninger med ringere vilkår, fordi institutionerne ikke får flere midler til at finansiere den øgede lønsum,« tilføjer hun.

Pædagoger i bund. Pædagogernes ønsker til arbejdsmiljø og arbejdstid flugter godt med prioriteringen hos andre offentligt ansatte, vurderer Henrik Ibsen, professor emeritus ved Aalborg Universitet. Han er til gengæld overrasket over, at andelen af pædagoger, der ønsker højere lønstigninger end andre faggrupper, ikke er højere.
»Der er masser af faggrupper på det private arbejdsmarked, der ligger bedre placeret med en kortere uddannelse, og når man sammenligner med sygeplejersker, socialrådgivere og folkeskolelærere, ligger pædagoger også i bunden. Løn burde generelt være et spørgsmål, flere pædagoger var optaget af,« siger Henrik Ibsen.


Hvilket tema er vigtigst for dig?
(Gennemsnit af vurdering fra 1-6, hvor 1 er højeste prioritet)

1. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø (1,95)
2. Sikring af sædvanlig løn under sygdom, barsel mv. (2,84)
3. Sikkerhed i ansættelsen, fx opsigelsesvarsel (3,11)
4. Medindflydelse på fx tilrettelæggelse af arbejde (3,96)
5. Relevant efter- og videreuddannelse (4,17)
6. Omsorgsrettigheder, fx børneomsorgsdage (4,97)

Hvilket tema er vigtigst for dig, når det gælder din arbejdstid?
(Gennemsnit af vurdering fra 1-9, hvor 1 er højeste prioritet)

1. Tid til at planlægge og evaluere (2,87)
2. Kendskab til arbejdstid i god tid (3,62)
3. Afspadsering ved ekstra arbejde (3,98)
4. Mulighed for at opspare afspadsering (4,88)
5. Ekstra betaling ved ekstra arbejde (5,26)
6. Intet arbejde i weekender (5,57)
7. Intet ekstra arbejde med kort varsel (5,65)
8. Mulighed for deltid (6,21)
9. Mulighed for øget arbejdstid (6,97)