Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 19
Ny pædagogik: Lærerig leg
En ny nordisk pædagogik skal integrere leg og læring, siger den svenske professor Ingrid Pramling Samuelsson.
Af: Vibeke Bye Jensen
I hele verden er der fokus på, at børn tidligt skal lære at læse, skrive og regne. Men i bogen 'Lærerig leg' introducerer professor Ingrid Pramling Samuelsson og hendes forskerkollega Eva Johansson en ny udviklingspædagogik.
"Læreprocessen er meget vigtig, siger alle. Men næsten ingen gør noget ved det. Man fokuserer på resultatet og ikke på selve processen, og det er forkert," sagde Ingrid Pramling.
I det, som hun kalder et nyt nordisk didaktisk perspektiv, er rammen ikke den traditionelle udviklingspsykologi, men dannelse, pædagogik og didaktik. Den nye pædagogik skal først og fremmest tage børns perspektiv. Den skal give mening for børnene, skabe dialog og være varieret.
"Den største kritik af den traditionelle daginstitutionspædagogik er, at man tror, at når børn har gjort noget, så har de også forstået det. Desuden snakker pædagoger meget med børn, men kun fem procent er dialog, og samtidig er der for lidt variation i de læringsmiljøer, som børn præsenteres for," sagde Ingrid Pramling Samuelsson.
Forskeres teori er afprøvet i praksis med i alt 980 børn fra 1 til 10 år og deres pædagoger.
"Vi så eksempler på, at det lykkedes for pædagogerne at forstå, hvad de skulle gøre anderledes. Men også på, at det ikke lykkedes, fordi pæda­gogerne ville lære børn noget uden at tage højde for, hvad der var meningsfuldt for børnene. Vi så, at der ikke altid er læring i legen, og derfor skal pædagogerne organisere deres arbejde på en anden måde," sagde den svenske professor.