Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 01
Børnene skal selv lave frokosten
Aalborg Universitet indleder et treårigt forskningsprojekt, der skal udvikle modeller for frokostordninger til børnehaver. Børnene forvandles til små kokke.
Af: Regner Hansen
Jo før vi får sunde madvaner, desto større er sandsynligheden for, at vanerne hænger ved gennem resten af livet. Den antagelse skal nu afprøves i et stort anlagt forskningsprojekt om frokostordninger i børnehaver. Projektet blev skudt i gang ved årsskiftet, og Aalborg Universitet (AAU) står bag.
Hensigten med det treårige projekt er at skabe aktive madordninger i de deltagende daginstitutioner, hvor børnene inddrages til gavn for deres sundhed og maddannelsen. Børnene skal selv lave frokosten, men får udførlig vejledning og en hjælpende hånd af pædagoger og køkkenpersonale.
Projektet kan ses som en måde at få det bedst mulige ud af loven fra tidligere i år om fleksible frokostordninger i daginstitutioner.
"Der etableres i stigende grad madordninger i børneinstitutionerne, men de etableres alt for ofte som passive bespisningsordninger, der ikke kobles til eksisterende pædagogiske praksisser," siger projektets leder, AAU-professor Bent Egberg Mikkelsen.
Projektet, som har titlen 'Frida' består af skrivebordsforskning kombineret med en praktisk afprøvning af forskellige modeller i børnehaver. Der indgår elementer som smagstræning, madsprog, køkkenhaver og sæsonernes variationer og det fysiske rums betydning for madoplevelserne.

Det offentlige kan påvirke. 'Frida' er ikke pioner. Andre har eksperimenteret med at gøre børnehavebørn til små kokke, og det nye forskningsprojekt er inspireret af erfaringer fra Danmark og Italien.
Alligevel er der ifølge Bent Egberg Mikkelsen en forskel:
"Hidtil har forskerne ikke interesseret sig synderligt for det offentliges rolle i forbindelse med børns tidlige maddannelse. Det potentiale, som ligger i at kombinere det gode og sunde eksempel med læring og dannelse i mad, er stort set uudforsket. Samtidig kan børnehavernes nye læreplaner jo blive et rigtigt godt værktøj til at kombinere madpraksis med aktiv involverende sundheds- og maddannelse," siger Bent Egberg Mikkelsen.
Projektet skal ideelt set føre til modeller for frokostordninger, hvor børnene er aktive deltagere, og som børnehaver fiks og færdig kan tage til sig.
Budgettet for projektet er på næsten seks millioner kroner. Heraf kommer over en tredjedel fra Nordea-fonden, som støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.