Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 37
Generalforsamlinger; BUPL Afdeling 2; Holder fanen højt
Efter generalforsamlingen på Hjortespring Skole i Herlev talte Børn&Unge med en fortrøstningsfuld formand for BUPL Afdeling 2. Forsamlingen valgte hele to fanebærere, der skal gå i front i blandt andet kampen mod de nye ledelsesformer, der truer afdelingens tre kommuner
Af: Trine Vinther Larsen
120 pædagoger var samlet i kantinen på Hjortespring Skole i Herlev, da BUPL Afdeling 2 sidste torsdag holdt generalforsamling. God stemning og enighed om valgene prægede forsamlingen, og både budget, regnskab, beretning og fremtidigt virke blev enstemmigt vedtaget. Kun om at blive fanebærer var der kampvalg.
"Det er sådan en spøg, vi har her i afdelingen, og vi endte med at vælge begge kandidater," siger formand Charlotte Stendorf, der ikke lægger skjul på, at fanen skal bruges i kamp mod den borgerlige regering.
"Statsministeren siger, det går godt i Danmark, men herude har vi altså lidt en anden opfattelse af, hvad godt er," siger hun.
Hun tager dog den borgerlige regerings nedskæringer og strukturreform i stiv arm, og betegner de mange udfordringer, fagforeningen står over for, som spændende.
"Regeringen har i hvert fald sørget for, at vi ikke kommer til at kede os det næste år," siger hun.
Et gennemgående tema i formandens beretning og fremtidigt virke var den pædagogiske faglighed.
"Vi vil gerne vende den udvikling, som lige nu er fremherskende i vores kommuner. Nemlig at kommunernes trængte økonomi bestemmer for meget i spørgsmål om løn, normeringer og ledelsesformer. Det er faget, der skal danne grundlaget for den slags beslutninger," siger Charlotte Stendorf, der i tråd med dette ser det som BUPL's opgave også at sætte faget i højsædet, når der i disse dage forhandles overenskomst med Kommunernes Landsforening.
I Værløse Kommune er man meget med på beatet med hensyn til ledelsesformer, og kommunen har defineret ledelse som en profession i sig selv. Charlotte Stendorf er meget spændt på, hvad det vil føre til for de pædagogiske ledere, men kan endnu kun lede efter svar i sol, stjerner og måne.
"Det er stadig for nyt til at spå om, hvor det bærer hen ad, men man må nok sige, at Værløse Kommune går lige lodret imod, hvad BUPL betragter som god ledelse. Det er en leder, der er forankret i faget, vi normalt anser som den gode leder, for man kan ikke lede noget, man ikke har forstand på," siger Charlotte Stendorf.
Hun er bange for, at Gladsaxe Kommune, der lige nu arbejder med lederprofiler, vil spejde over kommunegrænsen til Værløse og få "gode ideer" om management eller human ressource ledelse.
"Alle de der hurra-ord, som man ikke ved, hvad indeholder, men som lyder godt. For eksempel frit valg, modernisering og rummelighed," siger formanden og uddyber.
"Hvem kan for eksempel være uenige i, at rummelighed er en god og humanistisk ting, men begynder man at dissekere rummeligheden, finder man jo hurtigt ud af, at kommunerne mener noget helt andet med rummelighed, end vi gør," siger hun og henviser til kommunens økonomitænkning, der eksempelvis handler om, at pædagoger skal finde sig i, at der siden 1990 på landsplan er merindskrevet 70.000 flere børn i daginstitutionerne uden personalekompensation. Hun savner også, at kommunerne forholder sig til, hvad børnene kan rumme.
Sand rummelighed udviste generalforsamlingen til gengæld, da International Børnesolidaritet kom forbi, og bestyrelsen med salens fulde opbakning bevilligede 10.000 kroner til organisationens Ghana Projekt.

Bestyrelsen: Formand: Charlotte Stendorf, ikke på valg. Kasserer: Pia Petersen, ikke på valg. HB-medlem: Randi Tielbo, genvalgt. HB-suppleanter: Karen Bendtsen, genvalgt, Jette Tolsted, genvalgt. Den øvrige bestyrelse: Ikke på valg: Maj-britt Kristensen, Hanne Andersen. Genvalgt: Michael Nørvig, Per Poulsen.