Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 47
Leder: Konflikter - et tema i hverdagen
Det er bl.a. gennem medindflydelsen og forhandlingsretten, vi skaber rammerne for et godt psykisk arbejdsmiljø.
Af: Connie F. Nielsen - leder af forretningsudvalget
Konflikter og konflikthåndtering er vigtige temaer i den pædagogiske hverdag, både i forhold til det pædagogiske arbejde med børnene og de unge, men i høj grad også i samarbejdet med kollegerne. Medlemsundersøgelsen viste, at det psykiske arbejdsmiljø er et højt prioriteret område. Både tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten er centrale personer, når det gælder sikring af det gode psykiske arbejdsmiljø. Det handler bl.a. om at forebygge og håndtere konflikter.

Øget decentralisering, øget konkurrence og øget individualisering - også på institutionsområdet - er i disse år kombineret med nedskæringer og øgede krav til en professionel opgaveløsning. Det skaber en række potentielle konflikter både for den enkelte, for institutionen og for organisationen. Og BUPL skal selvfølgelig forholde sig til alle tre niveauer.

Kongressen om få uger skal behandle et forslag til fremtidigt virke. Forslaget beskæftiger sig med de problemstillinger, der opstår i forhold til medindflydelse og BUPL's forhandlingsret som følge af den øgede decentralisering. Hvordan skal vi arbejde med en styrkelse af organisationens indsats på dette område? Det er bl.a. gennem medindflydelsen og forhandlingsretten, vi skaber rammerne for et godt psykisk arbejdsmiljø.

På det netop afholdte FTR-træf var temaet konflikter og deres håndtering. Deltagerne arbejdede bl.a. med de konflikter, der kan opstå for tillidsrepræsentanten i en stadigt mere decentraliseret verden. Det kan være svært at håndtere dilemmaet mellem det individuelle og det kollektive. Men også den mere personlige side af konflikter spillede en stor rolle på træffet.

Om kort tid udkommer BUPL/PMF's APV-mappe, fire hæfter om arbejdspladsvurdering. Også her tager vi grundigt fat om metoder til konflikthåndtering og giver vejledning i, hvordan man arbejder med det psykiske arbejdsmiljø. Konflikter i det daglige tager en masse kræfter og slører fokus. Men konflikter kan også være udvikling. Og vi har alle krav på et godt psykisk arbejdsmiljø.

BUPL skal til stadighed arbejde for at forbedre betingelserne for det gode psykiske arbejdsmiljø. Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten er nøglepersoner på institutionen, og BUPL skal sikre, at de har de nødvendige kompetencer for at løse også denne opgave. Og det arbejder vi på - på alle niveauer.