Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 14
OK 2008: Så skal der stemmes
Strejken er stillet på standby, mens pædagogerne stemmer om mæglingsforslag, som et flertal på 22 mod 9 i hovedbestyrelsen anbefaler dem at stemme ja til.
Af: Ivan Enoksen
Fredag den 11. april - fem dage før pædagogstrejken skulle starte - sendte forligsmand Mette Christensen med BUPL's og de kommunale arbejdsgiveres accept et mæglingsforslag til urafstemning blandt BUPL's medlemmer.
Resultatet af afstemningen offentliggøres tirsdag den 13. maj. Stemmer medlemmerne nej, starter en lovligt varslet strejke lørdag den 18. maj.
Sådan står der på bundlinjen efter nogle bevægede og begivenhedsrige døgn i BUPL's historie.

At det kunne ende med forlig og urafstemning i stedet for sammenbrud og strejke, kom der de første tegn på onsdag den 9. april. Under den afsøgning af mulighederne for et kompromis, som forligsmanden havde pålagt parterne at foretage, imødekom arbejdsgiverne BUPL's ønsker på nogle punkter, de tidligere havde sagt nej til. Det var blandt andet ønsket om at kunne veksle midler fra den lokale løn til generelle lønstigninger.
Da arbejdsgivernes imødekommenhed blev bekræftet dagen efter, mente BUPL's forhandlere, at der var slået hul igennem til en aftale, der efter deres mening var så interessant, at den fortjente chancen for at blive vurderet af medlemmerne ved en urafstemning.

22-9. Før medlemmerne kan stemme, skal BUPL's hovedbestyrelse give formand Henning Pedersen mandat til at anbefale forligsmanden at fremsætte et mæglingsforslag.
Det fik han om formiddagen den 11. april på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde. Med stemmetallene 22 for og 9 imod gav hovedbestyrelsen Henning Pedersen i opdrag at meddele forligsmand Mette Christensen, at BUPL støttede fremsættelsen af et mæglingsforslag og ville anbefale medlemmerne at stemme for det ved urafstemningen.
Debatten i hovedbestyrelsen før afstemningen var til tider skarp og efterlod det indtryk, at der uanset flertallets anbefaling af mæglingsforslaget vil blive ført en nej-kampagne mod det.

Carin L. Weibull, BUPL Århus, beskyldte forretningsudvalget for at give køb på principperne.
"Pædagogerne tænker i andet end flere lønkroner. Ved at stemme ja nu, er I med til at sætte en kile ind mellem os og noget stort, der er ved at vokse frem," sagde hun.
Birthe Johnbeck, BUPL Bornholm: "Jeg er enig, bare ikke i din konklusion. Vi vil som pædagoger kunne se noget på lønsedlen."
Lasse Porsgaard Birkelund, BUPL Sydjylland, spurgte, om der var taget hul på indhentningen af lønefterslæbet.

"Mig forekommer det, at man med det her resultat fodrer hunden med dens egen hale," sagde han.
Ulla Nygaard, BUPL Århus:
"Vi har en sag, vi er ikke alene, og vi har medlemmerne med os. Hvornår tør vi tage kampen, hvis ikke nu?"
Jette W. Jørgensen, BUPL Midtsjælland:
"Man skal være klar over, at sådan ser det ikke ud alle steder. I Roskilde, hvor vi har 1.000 medlemmer, mødte otte op, da vi kaldte sammen til en gadeaktion."

Forbedret resultat. Forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann forklarede, hvorfor han ligesom næstformand Birgitte Conradsen og kollegerne Lasse Bjerg Jørgensen og Lis Pedersen havde skiftet standpunkt og nu kunne stemme ja til resultatet.
FU-medlem Tonny Andersen - netop hjemvendt fra en ferie i udlandet, som forhindrede ham i at være til stede på hovedbestyrelsesmødet - har meddelt, at han ikke kan anbefale mæglingsforslaget.

Allan Baumann: "Resultatet er blevet forbedret. Vi får ikke løst alle de problemer, vi havde sat os for at få løst, men jeg vil gerne spørge medlemmerne, hvad de synes."
Forretningsudvalgsmedlem Lis Pedersen: "Det er ikke alt sammen godt, men der er bestemt gode ting i forslaget. Jeg hæfter mig ved, at der lægges op til mindre lokal løndannelse, og at startlønnen hæves fra løntrin 23 til løntrin 26."

Erik Steppat, BUPL Hovedstaden: "Jeg stemmer nej og vil opfordre til, at vi ved fremlæggelse af mæglingsforslaget for medlemmerne er åbne og ærlige om dets styrker og svagheder."
Anette Lukasiewicz, BUPL Fyn: "Jeg stemte ja første gang, og det gør jeg nu igen. Det er et godt og kreativt stykke forhandlingsarbejde, der her er præsteret."
Randi Tielbo, BUPL Storkøbenhavn: "Også jeg stemte ja sidst, og det gør jeg også denne gang, dog med den forskel, at jeg nu har en samlet bestyrelse i fagforeningen bag mig."

Bedre lønudvikling. Det er udsigten til en bedre og mere sikker lønudvikling for de menige pædagoger, som formand Henning Pedersen lagde vægt på, da han fremlagde aftalen med arbejdsgiverne. Bedre, fordi der for basisgruppen bliver lagt tre i stedet for et løntrin plus et tillæg oven på. Og sikrere, fordi en del af de midler, som oprindeligt var afsat til lokal forhandling, bliver brugt til centralt fastsatte lønforbedringer. På den måde får alle gavn af lønmidlerne, hvilket ikke er tilfældet med de lokale forhandlinger.
Om baggrunden for, at det til allersidst lykkedes at få en aftale i stand, sagde han.

"Når man ryger i Forligsinstitutionen, ved man, at konflikten rykker nærmere for hver dag, der går. Det var efter min vurdering dette pres, der skabte åbningen, så vi kunne få et resultat, som jeg synes, medlemmerne skal have mulighed for at stemme om. Nogen vil måske spørge, om vi så ikke kunne have opnået noget mere ved at gå hele vejen. Det kan man aldrig vide, men jeg har mine tvivl," sagde Henning Pedersen.