Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 42
Kongres; Forskning; De higer og søger
20 millioner kroner over de næste to år. Det beløb vil BUPL bruge på forskning, der er relevant for institutionsområdet. Det skal ske dels ved at støtte nye forskningsprojekter, dels ved at finde og formidle relevant forskning på området
Af: Steffen Hagemann
BUPL skal over de næste to år investere 20 millioner kroner i forskning. Pengene skal bruges til at sikre, at BUPL og medlemmerne får adgang til den nyeste viden og forskning på institutionsområdet, og samtidig vil man også støtte ny forskning. Det besluttede BUPL's kongres efter en debat, der viste stor opbakning til at engagere sig i forskning.
"Viden har sneget sig ind på den politiske kampplads," sagde Allan Baumann, faglig sekretær i forretningsudvalget, da han skulle begrunde den store økonomiske satsning.
Han fremhævede også, at strategien med professionsudviklingen havde givet en masse viden:
"Og vi har fundet ud af, at vi har behov for meget mere viden."
Han udtrykte også håb om, at den nye forskningsstrategi kunne være med til at ændre lidt på videnshierarkiet:
"Traditionelt er forskere de vigtigste, uddannere de næstvigtigste og praktikere de mindst vigtige. Det her kan være med til at få trukket praksis op i hierarkiet," sagde Allan Baumann.
Han understregede, at BUPL ikke skal til at ansætte forskere og opbygge forskningsenheder.
"Vi kan pege på områder, der skal forskes i. Men forskernes integritet må ikke anfægtes. Vi kan udpege områder, som forskere kan byde ind på, men vi vil ikke få indflydelse på forskningen," fastslog han.

Fire områder. Forskningstrategien vil sætte fokus på fire overordnede områder, der er formuleret sådan her i kongresbeslutningen:
Forskningsovervågning: Hvordan sikrer vi BUPL's adgang til den viden, der er relevant for vores medlemmer og de politiske processer?
Forskningskommunikation: Hvordan kommunikeres og formidles den relevante viden til de relevante modtagere?
Forskningsindflydelse: Hvordan søger BUPL indflydelse på forskningen - både lokalt og centralt?
Forskningsudvikling: Hvordan skal BUPL investere i forskning?
Det blev overladt til BUPL's hovedbestyrelse at afklare, hvordan de nærmere principper for udmøntningen af strategien og de fire overordnede områder udformes, hvilket gav kritik fra kongressen. Men forslaget blev vedtaget med kun otte stemmer imod.

Der var også kritik af finansieringen. Pengene skal nemlig hentes i aktionsfonden.
"Jeg er bekymret over, at vi tager 20 millioner fra aktionsfonden, når vi fortsat skal kæmpe for bedre vilkår," sagde Anette Lukasiewicz fra BUPL Fyn.
Allan Baumann fra forretningsudvalget gav hende ret:
"Det er ikke optimalt at bruge aktionsfonden, men vi kan ikke se andre muligheder."
Men kongressen besluttede, at det var i orden at tage alle pengene fra aktionsfonden, selv om BUPL Sydøst havde et forslag om, at forskningsstrategien i 2008 skulle findes over det almindelige budget.