Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 12
Kommuneaftale: 5 spørgsmål til ministeren

På mail har økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) svaret på 5 spørgsmål om kommuneaftalen og normeringer:
Af: Steffen Hagemann
1 På finansloven har I sat 500 millioner kroner af til bedre normeringer i dagtilbud. Hvorfor laver I så ikke en aftale med KL om bedre normeringer?
’Kvaliteten i daginstitutionerne skal styrkes, og regeringen mener, at det kan ske ved, at der bliver bedre normeringer i dagtilbuddene. Derfor er det også en del af aftalen mellem regeringen og KL, at vi skal følge udviklingen i normeringen. Men det er kommunernes opgave at prioritere ressourcerne og fordele pengene, for de er de bedste til at vurdere, hvordan borgerne får den bedst mulige service lokalt’.
2 Kan kommunerne frit bruge deres del af de 500 millioner, eller er alle pengene bundet til daginstitutionerne?
’Der er ikke juridiske bindinger. Men når regeringen og KL laver en aftale om, at der afsættes 500 millioner kroner ekstra til dagtilbudsområdet, fordi vi vil styrke kvaliteten på området, så har jeg tillid til, at kommunerne prioriterer midlerne til dette formål’.
3 Hvordan vil I sikre, at pengene bliver brugt på kvalitet i dagtilbud?
’Vi vil fokusere på resultaterne. Regeringen mener det faktisk alvorligt, når vi siger, at vi ikke vil detailstyre kommunerne ved at styre processerne. Vi ønsker at styre på effekten af de tiltag, der sættes i værk, fordi vi tror på, at det skaber de bedste løsninger for både politikere, medarbejdere og borgere’.
4 Hvordan vil I følge normeringerne i daginstitutionerne, når der i dag ikke findes en regnemetode, der gør normeringer sammenlignelige på tværs af kommunerne?
’Det er en kendt sag, at forskellige parter på dagtilbudsområdet også har forskellige tal for normeringerne i kommunernes dagtilbud i dag. Derfor har vi også fået indført i aftalen mellem regeringen og KL, at der skal udarbejdes et bedre datagrundlag for at arbejde med normeringerne. Forhåbentlig kan det være med til at kvalificere diskussionen om normeringer i dagtilbuddene, så diskussionen ikke går op i, hvem der nu har de rigtige tal’.
5 Hvad sker der, hvis kommunerne ikke bruger pengene på kvalitet i dagtilbud?
’Jeg har ikke grund til at tro, at det bliver aktuelt. Men vi gør status for, hvordan normeringen på dagtilbudsområdet har udviklet sig, ved økonomiforhandlingerne med kommunerne om et år’.