Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 20
Kommuner er asociale
I det offentlige handles der efter en hård økonomisk kalkule, mens der på det private arbejdsmarked oftere tages sociale hensyn, siger to af BUPL's fagforeningsformænd.
Af: Kurt Balle Jensen
Elisabeth Pedersen fra Silkeborg er ikke den eneste pædagog og fleksjobber, der er blevet fyret i forbindelse med de store besparelser, kommunerne er i gang med.
BUPL i blandt andet Sydjylland og Østjylland har på det seneste haft flere sager med afskedigede fleksjobbere. De to afdelingsformænd lægger ikke fingrene imellem i deres kritik af kommunerne.
Kim Jørgensen, der er formand for BUPL Sydjylland, beklager udviklingen.
"Vi kan konstatere, at der også af­skediges fleksjobbere, når kommunerne skal skære, og vi må nok sige, at det rummelige arbejdsmarked ikke er så rummeligt mere. Når institutionerne skal afskedige, ser man måske på, hvem der er de mest fleksible og mest stabile. Det kan betyde, at fleksjobbere vælges fra, men det er en meget uheldig udvikling, for fleksjobbere udgør jo en lige så god arbejdskraft som kollegerne i de timer, de er på arbejdspladsen. De kan blot ikke klare fuld tid. Samtidig kan vi konstatere, at det er blevet sværere at oprette nye fleksjob inden for vores område," siger han.

Flygter fra ansvaret. Formand for BUPL Østjylland Anne Grethe Rosenberg mener, at det er et udtryk for en ny og barsk tendens i det offentlige, når kommuner afskediger fleksjobbere.
"Kommunerne flygter fra ansvaret, når de ved afskedigelser ikke lægger kriterier ind, som sikrer, at de svageste på arbejdsmarkedet fastholdes. Det offentlige arbejdsmarked har på lige fod med det private et samfundsmæssigt ansvar, som der bør værnes om. Men det er cool business i dag. Der tages ikke de sociale hensyn, som man kunne forvente af det offentlige, tværtimod handles der efter en benhård økonomisk kalkule. Det er som om, rollerne er blevet byttet om mellem det private og det offentlige, så det i dag er hårdere at være ansat inden for det offentlige, mens der i det private oftere tages sociale hensyn," siger hun.
Anne Grethe Rosenberg mener desuden, at kommunerne lægger et stort pres på institutionernes ledere.
"De kaster det ud til lederne, der sidder med nogle budgetter, som de skal have til at hænge sammen. De kommer ud i en vanskelig situation, når de skal pege på kolleger, der skal indstilles til afskedigelse. Det er beklageligt, når der så peges på ansatte i fleksjob. De er i forvejen svage og har så godt som ingen chance for at komme i gang igen. Men jeg mener, at der er tale om ansvarsforflygtigelse fra kommunernes side, for hvis de ville, kunne de jo blot opstille nogle kriterier, så der ikke blev afskediget ansatte i fleksjob."
BUPL Østjylland anslår, at antallet af sager, hvor kommuner fyrer fleksjobbere på grund af nedskæringer eller af andre grunde, er 5-10 om året, men det kan allerede nu konstateres, at tallene for 2010 kommer højere op.

Bekymrende udvikling. I BUPL Århus siger socialrådgiver Ingelise Andresen, at rummeligheden har det rigtig skidt:
"Tidligere pegede institutionerne ikke på fleksjobbere, når der skulle ske nedskæringer, men det gør de i stigende grad nu. Der er i dag brug for medarbejdere, der kan yde 110 procent."
Takket være en særlig udviklingspolitik i Århus omplaceres de fleksjobbere, der mister jobbet på deres institution.
I Silkeborg Kommune er i alt 24 fleksjobbere indstillet til afskedigelse som led i besparelserne. Det omfatter både pædagoger og andre faggrupper, og tallet svarer til omkring fire-fem procent af dem, som skal skifte job, gå ned i løn eller helt mister deres job.
Men også andre steder i landet kan de nikke genkendende til, at kommunerne sætter det rummelige arbejdsmarked under pres med afskedigelser af fleksjobbere eller med stop for oprettelse af nye stillinger til fleksjobbere.
"Det seneste år har vi set, at det er blevet meget svært at oprette pladser til de pædagoger, der er visiteret til fleksjob," siger socialrådgiver Kirsten Eggers, BUPL Midtsjælland.
Også i BUPL Sydøst oplever man, at fleksjobbere afskediges, blandt andet i forbindelse med fyringsrunder.
"Vi har aktuelt tre eksempler, og det er absurd, at kommuner fyrer fleksjobbere, når de samtidig selv skal finde job til dem," siger personsagsbehandler Jette Kiowsky, BUPL Sydøst.
Souschef i Løn og Ansættelse i BUPL Susanne Gerner Nielsen siger, at forbundet fremover vil være særlig opmærksom på fleksjobberne i forbindelse med fyringsrunder.
"Nu sætter vi spotlight på, for vi er bekymrede for udviklingen," siger hun.