Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 04
Mindfulness giver pædagoger mere overskud
Efter en måned med mindfulness melder pædagoger og ledere i to daginstitutioner i Gentofte Kommune om mere overskud i hverdagen. De kan bedre yde omsorg for sig selv og hinanden. Nu skal også børnene prøve mindfulness.
Af: Anders C. Østerby
Når en daginstitution holder personalemøde, er det normalt børnefaglige emner, der kommer på bordet. Snakken går, og når man går derfra, er man tit træt i både hoved og krop. Men da to institutioner i Gentofte i starten af november hver for sig holdt aftenmøde, var det stilhed, ro og nærvær, der var på programmet, og deltagerne gik derfra fyldt med god energi.
Over tre aftener blev personalet guidet gennem afspændings- og åndedrætsøvelser og meditationer. Samtidig fik de en håndfuld lydfiler med forskellige guidede meditationer med sig hjem, så de også fik opøvet en egentlig praksis med mindfulness. Oplægget var, at de hver skulle lytte til en kort afspænding på to eller fem minutter og en lang meditation eller yogasession på tyve minutter.
Da Chris Norre, som er selvstændig mindfulness-instruktør, introducerede øvelserne, fortalte han deltagerne, at de skulle se det som omsorg for sig selv. Det var noget, der vakte genklang.
»Der var en, som udtalte, at det var ren luksus at få tyve minutter til sig selv. Det er min fornemmelse, at pædagoger er vant til at give omsorg udadtil. Til børnene, når de er på arbejde, og til mand og børn, når de kommer hjem. Og til sidst er der tomt på omsorgskontoen. Nu kan den blive ladet op i løbet af dagen,« forklarer Chris Norre.

En øjenåbner. Ifølge Søren Nielsen, som er leder af Cassiopeia, den ene af de to institutioner, der har været gennem forløbet, var det målet, at alle hans 22 medarbejdere skulle have lyst til at gennemføre, og at de endte med at kunne ’grounde’ sig selv, som han siger. Resultaterne var både forbedret nattesøvn, mere nærvær over for børnene og en mere afslappet tilgang til stressende situationer.
»Det har været en øjenåbner for nogle: ’Er min hverdag virkelig sådan?’,« siger Søren Nielsen.
Et andet sted i Gentofte Kommune sidder Elsebeth Lassen, som er leder af daginstitutionen Artibus. Hun fortæller om 23 begejstrede ansatte, som har fået mere overskud og større glæde og tilfredshed i hverdagen.
»Og det smitter af på arbejdet. Øvelserne gør, at de i konkrete situationer i hverdagen tænker ’træk vejret ind og tag den med ro’. Det gør dem mere afbalancerede,« forklarer hun.

Fælles sprog. Ved at have lært at trække vejret dybt ned i maven, så man nemmere kan håndtere stressende situationer, kan pæda­gogerne i højere grad drage omsorg for sig selv, fordi de kan mærke efter, hvordan de har det. Men de bliver også bedre til at passe på hinanden, pointerer Chris Norre.
»Før blev det let til noget negativt at spørge, om en kollega var stresset. Nu kan de sige: ’Jeg kan se, du er stresset. Har du brug for hjælp?’ eller ’Hvordan har dit hjerte det i dag?’ Nu er det noget positivt, fordi man kan løse situationen.«
Det kan Elsebeth Lassen nikke genkendende til.
»Vi har fået et fælles sprog. Man kan lægge hånden på skulderen af en kollega og sige ’træk lige vejret’. Det er forskelligt, hvordan man vil sige det, men alle ved, hvad det handler om. Det handler ikke om, at vedkommende er stakkels eller sølle, men om, at det kører for stærkt. Der er ingen, der tænker dårligt om hinanden af den grund,« siger hun.
Ifølge Søren Nielsen handler det hele tiden om at blive ’de bedste versioner af os selv’, og det kan mindfulness være en løftestang for, fordi kollegerne nu rent faktisk kan hjælpe hinanden med at få det bedre, mener han. Men samtidig kan mindfulness også bruges til at geare ned og lade op i hverdagens ånde­huller.
»I de hektiske situationer, hvor børnene for eksempel bliver afleveret, skal man være på og oppe i gear. Men man skal også lande igen, så hektikken ikke breder sig over hele dagen. De situationer, hvor roen breder sig, opstår hele tiden. For eksempel på sandkassekanten med få børn, eller efter at alle er afleveret, og man sidder med en lille gruppe børn. Det skal man bruge til at vende blikket indad og lade op,« siger han.

Stærkere som gruppe. Elsebeth Lassen og Søren Nielsen mener, at en side­gevinst ved forløbet er et styrket sammenhold.
»Det har været en usædvanlig og anderledes ting at gøre sammen. Alt andet lige har alle haft en god oplevelse. Alle har været med hele vejen, og jeg tror, det har gjort os stærkere som gruppe,« siger Søren Nielsen.
Netop den anderledes oplevelse, som personalet har fået sammen, angiver han som en af årsagerne til, at flere på Cassiopeia i dag føler et stærkere personligt tilhørsforhold til deres arbejdsplads.
»Det handler nok om, at nogle føler sig bedre til rette, og at de har fået mere ro på i deres hverdag. Vi er kommet tættere på nogle nye kolleger og har fået en fælles historie,« siger Søren Nielsen med henvisning til det intime og uvante i at holde hinanden på maven for at mærke den andens vejrtrækning og at ligge med lukkede øjne sammen med sine kolleger.
»Vi kunne faktisk være os selv sammen med kollegerne. Jeg tror, alle tænker: ’Det kan jeg også være på min arbejdsplads, selvom de andre er der’. Det er positivt.«

Også for børn. Begge ledere er bevidste om risikoen for, at det vundne ved forløbet smuldrer mellem hænderne, hvis de ikke gør en indsats for at vedligeholde det. Søren Nielsen overvejer at lave en opfølgning efter noget tid, mens Elsebeth Lassen vil tage det op i MUS-samtaler og i øvrigt prøve at integrere det i samværet med børnene. For man skal ikke gå væk for at få ro, mener hun.
»Det går ikke at have en hverdag, hvor man for at kunne klare den skal gå væk fra den, når det bliver for meget. Derfor vil vi lave nogle målrettede mindfulness-øvelser med børnene,« siger hun og uddyber:
»Det er meget diffust for et barn, når man siger ’slap lidt af’, men man kan lære dem at trække luft ned i maven, så de bliver centreret omkring sig selv. Det vil også være godt for børnene, og vi kan lige så godt gøre det sammen med dem.«

Mere produktive
På spørgsmålet ’Hvis din produktivitet kunne måles i, hvor meget og hvor godt du arbejder dagligt, hvordan opfatter du så din egen produktivitet?’, svarede 49 procent af deltagerne fra daginstitutionen Artibus mellem 8 og 10 (på en skala fra 1 til 10) før projektet. Efter en måned med mindfulness var det steget til 85 procent. Før pædagogerne gik i gang, svarede 28 procent, at deres produktivitet lå på 6. Efter mindulnessforløbet var alle over 6.

Om projektet
Både ledere og medarbejdere i institutionerne Cassioperia og Artibus deltog i forløbet, som yderligere en daginstitution samt en døgninstitution også skal gennemføre i starten af 2012. Forløbet er en del af et større sundhedsprojekt sat i værk af afdelingen Forebyggelse og sundhedsfremme i Gentofte Kommune.

Mindfulness
Mindfulness er en meditationsteknik, som oprindeligt stammer fra buddhismen, og som især har fundet vej til Vesten i forbindelse med håndtering og behandling af stress. Mindfulness betegner en tilstand, hvor en person er bevidst om sine tanker i nuet, uden at bedømme eller vurdere dem. Mindfulness trænes ved meditation, yoga og opmærksomhedsøvelser.