Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 15 Børn&Unge som e-paper
Hver 3. kommune sparer på børnene
Af: Signe Ros Skelbæk
Selvom politikerne taler om, at børneområdet skal løftes, ser virkeligheden ude i kommunerne noget mere broget ud. BUPL’s lokale fagforeninger har gennemgået kommunernes budgetter for 2015, 2016 og 2017. Kortlægningen viser, at 33 af landets 98 kommuner har foretaget nedskæringer på daginstitutionsområdet siden det sidste kommunalvalg (budgetudviklingen korrigeret for udviklingen i børnetal). Her har nedskæringerne typisk betydet dårligere normeringer, færre uddannede pædagoger, flere lukkedage og tidligere overgang fra vuggestue til børnehave.
24 kommuner har fået nedskæringerne dækket af den statspulje, der var øremærket til flere pædagoger. Dermed holder de budgetterne på børneområdet. Endelig har 41 kommuner tilført flere midler til børneområdet ud over de øremærkede millioner fra staten.
»Som pædagog er det dybt frustrerende, når politikerne på den ene side erkender, hvor vigtige de første år er for børns liv, og at de så alligevel sparer på børneområdet – også selvom de har fået ekstra penge fra Christiansborg til at løfte kvaliteten,« siger BUPL-formand Elisa Bergmann.