Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 35
Nye Fagbøger
Af: Vibeke Bye Jensen
Psykologisk-Pædagogisk Opslagsbog, af Espen Jerlang og Jesper Jerlang. Gyldendal, kr. 269, 216 s.
Bogen henvender sig til alle, der er interesseret i psykologisk og pædagogisk litteratur. Ved valg af opslagsord er hovedvægten lagt på psykologiske og pædagogiske begreber, men der er også inddraget begreber fra de tilstødende områder, især sociologi, psykiatri, medicin, etnologi og filosofi.

Plant et værksted - Grundbog om æstetisk-skabende virksomhed, 2. udgave, af Suzanne Ringsted og Jesper Froda. Gyldendal, kr. 248, 243 s.
Bogen gennemgår en række teorier og tanker, som kan udvikle værkstedspraksis og udvide forståelsen for det praktisk-skabende-æstetiske område for børn, unge og voksne i dag- og døgninstitution samt skole. Den er tænkt som en grundbog i værkstedsfag og billedkunst, men er også relevant i forbindelse med tværfagligt samarbejde med såvel teorifag som med de andre praktisk-musiske fag.

Se mig - Om observation og udredning, af Kirsten Pallesgård og Ove Staal Larsen. Frydenlund (3393 2894), kr. 228, 188 s.
Bogen handler om arbejdet med at observere og beskrive børn og unge i dagligdagen - primært i daginstitutionerne. Formålet er at foretage passende foranstaltninger i forbindelse med barnets/den unges fremtidige liv. Der præsenteres redskaber og modeller i arbejdet med beskrivelsen af børn og unge. Det er en brugsbog med tips og idéer på grundlag af praktiske erfaringer, men også metodiske og teoretiske aspekter inddrages.

Introduktion til pædagogik - Opdragelse, dannelse, socialisering, redigeret af Find Held og Flemming Olsen og med bidrag fra Lars-Henrik Schmidt, Stig Brostrüm, Mogens Hansen, Lars Ulriksen, Finn Held og Leif Hermann. Frydenlund (3393 2894), kr. 348, 544 s.
Bogen beskriver de vilkår, som er med til at bestemme pædagogers og læreres handlemuligheder i de institutioner, hvor de har deres professionelle virke. Den er opdelt i følgende fem hovedkapitler: Pædagogikkens egenart: Kunsten at opdrage, Didaktik, læring og dannelse, Den sociologiske dimension, De pædagogiske fag og professioner og Den retlige dimension. Introduktion til pædagogik er første bind i et tobindsværk, hvor andet bind har undertitlen Undervisning og udkommer i 2002.

Læg krop til sproget - lette lege, sange, danse, rytmik, drama og sprogøvelser for tosprogede børn og unge, af Birgit Bach. Forlaget LEA (lea@forlagetlea.dk), kr. 350, 207 s. i A4 format.
Bogen indeholder en samling gamle og nye lege og dramaøvelser, der er tilpasset undervisningen af tosprogede elever. Den er tænkt som et supplement til den almindelige danskundervisning eller til sprogindlæringen i børnehave og børnehaveklasse. Grundidéen er, at kroppen skal hjælpe med at huske de nye ord og begreber ved at "ordene får krop" på en sjov, engagerende og social måde. Birgit Bach har udviklet og tilpasset øvelserne i samarbejde med små og store tosprogede børn og unge.