Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 18
Stor tilfredshed med klubuddannelsen
80 procent af de studerende på Landsklubuddannelsen synes, at undervisningen er meget spændende og relevant, viser en evaluering af uddannelsen
Af: Steffen Hagemann
Landsklubuddannelsen på Ryslinge Højskole har mange tilfredse studerende. Fire ud af fem studerende synes, at undervisningen er meget spændende og relevant.
Men der er forskel på, hvordan de klubber, hvor de studerende arbejder, opfatter uddannelsen og de studerendes egen opfattelse. Knap halvdelen af de studerende synes, at uddannelsen i høj grad lever op til forventningerne, og 44 procent synes, at uddannelsen i nogen grad lever op til forventningerne. Det efterlader otte procent, som tilsyneladende er blevet skuffede. Blandt klubberne er det kun hver fjerde, der synes, at uddannelsen i høj grad lever op til forventningerne. 55 procent synes dog, at uddannelsen i nogen grad lever op til forventningerne, viser en evaluering af Landsklubuddannelsen udført af Oxford Research.
Klubuddannelsens forstander, Puk Kejser, er godt tilfreds med resultatet af evalueringen:
»Umiddelbart er besvarelserne ikke overraskende. De ligger meget i tråd med de evalueringer, som eleverne laver til os efter hvert forløb. Men det er rart at se, at der er så stor tilfredshed overordnet set,« siger en glad Puk Kejser.
Langt de fleste studerende synes også, at de får øget deres generelle pædagogiske kompetencer. 84 procent er således begyndt at tænke over det pædagogiske arbejde på en ny måde, 79 procent mener, at de har tilegnet sig kvalifikationer til at bruge nye pædagogiske metoder, og 68 procent har øget deres viden om klubbens målgruppe.
Men samtidig ser det ud til, at de studerende ikke lærer mere specifikke pædagogiske kompetencer. Evalueringen påpeger, at det har været svært (citat) "at få de studerende til at udtrykke præcist, hvad det er, de har lært på uddannelsen. Ofte fortalte de studerende, at de nu havde fået sat ord på deres praksis, og at de nu vidste, hvorfor de gjorde, som de gjorde. Således har de studerende kun i begrænset omfang udtrykt præcist, hvilke metoder og redskaber de har tilegnet sig på uddannelsen." (citat slut).
Men at de studerende "kun" har lært at sætte ord på, bekymrer ikke Puk Kejser så meget:
»Man har jo ikke bedt de studerende om at forholde sig til det spørgsmål, inden de begyndte på uddannelsen. Det vil også kræve en meget tættere dialog at finde ud af, hvordan de har flyttet sig. Evalueringen peger især på, at de studerende har svært ved den vanskelige forældresamtale og de utilpassede unge. Men det er der altså også mange seminarieuddannede, der har,« siger Puk Kejser.
Hun glæder sig over, at evalueringen viser, at Klubuddannelsen har nogle gode værdier, som bør fastholdes, selv om der er planer om at lave uddannelsen om, så den blandt andet kan give adgang til det almindelige uddannelsessystem.
»Evalueringen siger jo, at det er godt, det vi har, men den siger også, at der mangler noget,« indrømmer Puk Kejser, der har bemærket, at evalueringen peger på, at man bør skærpe kravene til de studerende.
»Men hver eneste gang vi skærper kravene, for eksempel til skriftlighed, så er der nogen, der vil få sværere ved at klare studiet,« siger Puk Kejser og henviser blandt andet til studerende af anden etnisk herkomst.
»Jeg så gerne, at vi havde flere andengenerations indvandrere på uddannelsen. Vi har jo brug for dem i klubberne. Men vi har ikke ressourcerne til at hjælpe dem her, hvis de ikke er dygtige nok til dansk,« påpeger Puk Kejser.

Landsklubuddannelsen
Ungdomsringens Landsklubuddannelse på Ryslinge Højskole er en pædagogisk basisuddannelse for klubansatte over 23 år. De studerende undervises fire uger hver sommer i tre år og har 11 undervisningstimer om dagen i undervisningsperioderne. Uddannelsen koster 6.900 kroner, som den studerende selv skal betale. En del studerende får uddannelsen betalt som et led i aktivering eller revalidering. I sommeren 2000 var 28 procent af de studerende i aktivering eller revalidering.