Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 19
Kongres 2014. Kandidaterne
De vil lede BUPL
Der bliver kampvalg til BUPL’s daglige politiske ledelse, forretningsudvalget, når BUPL holder kongres den 21.-22. november. Mød her de syv kandidater, der kæmper om fem pladser i forretningsudvalget.
Af:
Forretningsudvalget er BUPL’s daglige politiske ledelse
Der er fem medlemmer: Formand, næstformand, hovedkasserer og to faglige sekretærer. Forretningsudvalget vælges på BUPL’s kongres. Kandidater til posterne kan melde sig helt op til selve valghandlingen på kongressen, så de syv kandidater er ikke nødvendigvis den endelige liste.

Allan Baumann, formandskandidat
Pædagoger kan ikke kun leve af klap på skulderen
Allan Baumann, 53 år, vil være formand for BUPL for at sørge for, at den høje anerkendelse, som pædagoger har opnået i samfundet, nu bliver omsat til bedre ressourcer og arbejdsvilkår.
Hvorfor vil du gerne være formand?
»Vi har i mange år arbejdet med at dokumentere det pædagogiske arbejdes betydning for børn. Men pædagogerne kan ikke leve af kun at få klap på skulderen. Derfor skal den højere anerkendelse, vi har arbejdet på at få, omsættes til bedre normeringer, mere i løn, bedre arbejdsmiljø og bedre vilkår på de områder, hvor det halter. Det skal hele organisationen arbejde sammen om med et stærkt og kollektivt arbejdende forretningsudvalg i spidsen. Og flere pædagoger må meget gerne fortælle i medierne og andre steder, hvad de er gode til.«
Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt?
»Jeg er god til det strategiske, at have overblik, og så er jeg god til at skabe kontakter udadtil – også på Christiansborg. Jeg er også god til at holde fast i, hvor vi er på vej hen, selvom det kan se svært ud. Men jeg vil ikke være en god formand, hvis ikke jeg kan få hele organisationen til at samarbejde. Så det vil jeg også lægge kræfter i.«
Hvad er din største sejr som fagligt aktiv?
»Før jeg kom i forretningsudvalget, var en af de største sejre, at vi i København bevarede fritidshjemmene. Senere har jeg bidraget til at få formuleret professionsstrategien, hvor vi sætter pædagogen og faget i centrum og peger på, hvad pædagogerne kan give børnene, som det hele jo handler om.«
Hvad er din største sejr om to år?
»At vi har fået bedre ressourcer til det pædagogiske arbejde. Jeg ved godt, at det er det sværeste at sikre. Men hvis vi ikke gør os på den bane, kan vi ikke overbevise pædagogerne om, at de skal være medlem af BUPL, for i sidste ende er det jo deres arbejdsvilkår, det handler om.«
Om Allan Baumann - Ny kandidat
Fritidspædagog fra Frøbelseminariet, Frederiksberg, i 1987.
Under studiet formand for Pæda­gogstuderendes Landsråd.
Bestyrelsesmedlem i BUPL København i 1991, faglig sekretær i 1998 og næstformand i 1999 samt i to omgange medlem af hovedbestyrelsen.
Fra 2002 faglig sekretær i BUPL’s forretningsudvalg.

Elisa Rimpler Bergmann, formandskandidat
Jeg er tæt på medlemmerne
Efter fire år på formandsposten i BUPL Sydjylland, som er Danmarks største BUPL-fagforening, er Elisa Rimpler Bergmann, 44 år, klar til at stille sig i spidsen for BUPL.
Hvorfor vil du gerne være formand?
»Vi har som pædagoger brug for et rigtig stærkt fællesskab, hvis vi skal opnå de bedste resultater. Det kræver, at vi er stolte pædagoger, som både vil og tør ytre os. Fagforeningen skal være pædagogernes spejl og sejl, forstået på den måde, at vi skal tage udgangspunkt i medlemmernes virkelighed i alt, hvad vi gør, og så skal vi være i stand til at samle de fælles ressourcer og udvise handlekraft.«
Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt?
»Jeg har som lokalformand pædagogernes udfordringer helt tæt inde på livet, for det er jo dem, vi ude i fagforeningerne skal gøre noget ved. Som formand for BUPL vil jeg være en pædagog, der brænder for at gøre en forskel for medlemmerne. Som formand er man også leder, og jeg ser mig selv som både lyttende og samlende, men jeg er samtidig ikke bleg for at tage beslutninger.
Kompetencerne er det afgørende, men nu, hvor der er fokus på ligeløn, er det også et godt signal at sende, at jeg er kvinde.«
Hvad er din største sejr som fagligt aktiv?
»Der er ingen sejr, der alene er en enkelt mands eller kvindes. Jeg vil heller ikke nævne én stor sejr, men jeg har stået i spidsen for mange ændringer, der har gavnet pædagogerne i hverdagen. Det har handlet om alt fra den måde, vi organiserer det faglige arbejde på, til konkret påvirkningsarbejde i kommunerne.«
Hvad er din største sejr om to år?
»Jeg vil sammen med resten af BUPL arbejde hårdt for, at politikerne på Christiansborg tager stilling til normeringer og vilkår for det pædagogiske arbejde. Det vil være en sejr, hvis den enkelte pædagog om to år kan mærke, at normeringerne og arbejdsvilkårene er forbedret, og at det er blevet nemmere at gøre en forskel for børnene.«
Om Elisa Rimpler Bergmann - Ny kandidat
Pædagog fra Esbjerg Seminarium (i dag UC Syd) i 1999.
Siden 2000 ansat som pædagog på Tjæreborg Skole i Esbjerg Kommune.
Tillidsrepræsentant på Tjæreborg Skole, fællestillidsrepræsentant i Esbjerg Kommune.
Fra 2009-2010 faglig sekretær i BUPL Sydjylland, hvor hun fra 2010 har været formand.

Birgitte Conradsen, næstformandskandidat
Jeg vil sætte pædagogerne på dagsordenen
Birgitte Conradsen, 49 år, har siddet i BUPL’s forretningsudvalg i 10 år, heraf de 8 som næstformand. Hun tager gerne en tørn mere for at gøre en forskel for pædagogerne.
Hvorfor vil du gerne være næstformand igen?
»Det er en spændende, ærefuld og udfordrende platform til at tale pædagogernes, børnenes og familiernes sag i en tid, hvor det økonomiske pres og tidspresset bliver hårdere og hårdere. Jeg brænder for at sætte alt det gode, pædagogerne gør for vores samfund, på dagsordenen, og det er næstformandsposten ideel til.«
Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt som næstformand?
»Jeg synes, at jeg har en fin føling med, hvad der rører sig blandt pædagogerne og i familierne, og den føling kan jeg omsætte til både ­politik og kommunikation, der skaber resultater. Men jeg kan naturligvis ikke gøre det alene. BUPL’s daglige politiske ledelse arbejder som et team, og vi har et konstruktivt samarbejde med fagforeningerne og vores mange tusinde aktive ­tillidsfolk.«
Hvad er din største sejr som fagligt aktiv indtil dato?
»Sammen med forretningsudvalget, de fagligt aktive og pædagogerne har jeg været med til at øge respekten om vores fantastiske profession. Jeg har haft fokus på ligestilling, og det er min klare fornemmelse, at faget er blevet mere attraktivt for mænd. Lige nu arbejder jeg på at profilere specialområdet i BUPL, og det vil forhåbentlig også bære frugt.«
Hvad er din største sejr om to år?
»At anerkendelsen af pædagogernes indsats bærer konkret frugt, sådan at kommunerne stopper nedskæ­ringerne og bruger de 500 millioner kroner, som de har fået af regeringen, til området. Ja, og så også meget gerne, at vi har fået de minimumsnormeringer, vi har kæmpet for så længe.«
Om Birgitte Conradsen - genopstiller
Pædagog fra Jelling Socialpædagogiske Seminarium i 1992.
Bestyrelsesmedlem og faglig sekretær i BUPL Århus Amt i 1997 og formand siden 1999.
Valgt til forretningsudvalget i 2004.
Fra 2006 næstformand i BUPL's forretningsudvalg.

Lasse Bjerg Jørgensen, kandidat til posten som hovedkasserer
Jeg er her for medlemmerne
Efter 8 år i forretningsudvalget er Lasse Bjerg Jørgensen, 46 år, opsat på endnu en periode i BUPL’s forretningsudvalg. Hans fokus ligger på de udfordringer, som medlemmerne står med.
Hvorfor stiller du op til posten som hovedkasserer?
»Jeg vil gerne være med til at gøre BUPL endnu mere tydelig og slagkraftig på medlemmernes vegne. Det vil jeg gøre i tæt samarbejde med mine kolleger i forretningsudvalget og det øvrige politiske system. Kun i tæt samarbejde kan vi blive mere slagkraftige. Jeg har et meget stort medlemsfokus, og som hovedkasserer vil jeg arbejde for, at så mange som muligt af medlemskronerne bliver brugt på det direkte medlemsarbejde, så som rådgivning og aktiviteter for medlemmerne. Det ved vi fra medlemsundersøgelser, at medlemmerne efterspørger.«
Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt?
»Jeg har været med til at vende BUPL på hovedet, sådan at udgangspunktet for BUPL’s politik altid er de udfordringer, medlemmerne oplever. Ved at vælge mig får man en, der ihærdigt holder organisationen fast på dette medlemsfokus.«
Hvad er din største sejr som fagligt aktiv indtil dato?
»Jeg synes, at etableringen af den nye lederplatform var en succes, fordi det har givet lederne deres egen formand. Lederformanden har været med til at sparke dørene ind til arbejdsgivere, ministerier og styrelser og sat ledelse og pæda­gogisk arbejde på dagsordenen, hvilket faktisk også har øget organisationsprocenten blandt lederne.«
Hvad er din største sejr om to år?
»Lige nu er medlemmernes udfordringer især at have den nødvendige tid til arbejdet og til evaluering af arbejdet, og det falder tilbage på normeringsspørgsmålet. Om to år vil jeg derfor gerne kunne sige, at mange flere af de 500 millioner kroner til normeringer er blevet udmøntet, og at der er kommet lovkrav om minimumsnormeringer via Folketinget. Det vil jeg kæmpe for.«
Om Lasse Bjerg Jørgensen - genopstiller
Pædagog fra Frøbelseminariet i 1991.
Tidligere leder af daginstitutionen Damhuset, Vanløse. Medlem af bestyrelsen i BUPL København, medlem af arbejdsgruppen om BUPL’s faglige profil. Mangeårig tillidsrepræsentant i Albertslund Kommune, medlem af bestyrelsen i det tidligere BUPL Afdeling 4.
Fra 2006 faglig sekretær i BUPL’s forretningsudvalg og fra 2012 hovedkasserer.

Brigitte Christensen, kandidat til posten som faglig sekretær
Jeg vil styrke fællesskabet
Efter en lang karriere som faglig sekretær i det tidligere BUPL Afdeling 4 og fra 2006 i BUPL Storkøbenhavn vil Brigitte Christensen, 51 år, kæmpe for et stærkere fælleskab i forretningsudvalget.
Hvorfor vil du gerne være medlem af forretningsudvalget?
»Jeg vil gerne være med til at påvirke og træffe beslutninger, der kan være med til at forbedre vilkårene i institutionerne. Arbejdsvilkårene for pædagoger er trængte, efter at børneområdet år efter år er blevet skåret ned. Jeg forstår ikke, at man i dagens velfærdssamfund ikke vil børnene det bedste, og jeg er nødt til at blande mig og arbejde for en større samfundsmæssig anerkendelse og politisk prioritering af det pædagogiske arbejde.«
Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt som faglig sekretær?
»Jeg har noget, som kan være med til at styrke fællesskabet. Jeg kan være med til at åbne organisationen og sikre, at de politiske beslutninger tager udgangspunkt i medlemmernes standpunkter og udfordringer. Og jeg er god til at se tingene lidt skævt, hvilket kan være med til at give nye muligheder.«
Hvad er din største sejr som fagligt aktiv indtil dato?
»Det er et interessant spørgsmål at tale om sejre som noget individuelt. For mig er de største sejre i BUPL dem, som gror ud af fællesskabet. For eksempel når vi står sammen og står fast og får kommunalpolitikerne til at genoverveje eller reducere forestående besparelser, fordi der bliver lyttet til de pædagogiske argumenter.«
Hvad er din største sejr om to år?
»At vi som organisation fællesgør de styringsmetoder og økonomiske modeller, som er med til at presse arbejdsvilkårene og individualisere problemerne. At vi i BUPL får pustet liv i MED-systemet og gjort det operationelt, samt at tillidsrepræsentanterne styrkes der, hvor de er til gavn for den kollektive opgavevaretagelse. Og at BUPL opleves som et stærkt fagligt fællesskab, der er i nærheden.«
Om Brigitte Christensen - Ny kandidat
Fritidspædagog fra Frøbelseminariet, Frederiksberg, i 1986.
Siden 1986 og i mange år ansat på en skolefritidsordning i Albertslund – kun med en lille afstikker til døgnområdet.
Valgt ind som bestyrelsesmedlem i det tidligere BUPL Afdeling 4 i 1995, fra 1996 som faglig sekretær.
Fra 2006 faglig sekretær i BUPL Storkøbenhavn.

Lars Søgaard Jensen, kandidat til posten som faglig sekretær
Anerkendelsen skal udløse bedre vilkår
Lars Søgaard Jensen, 54 år og formand for BUPL Fyn, ser det som et paradoks, at man i samfundet i stigende grad anerkender pædagogers arbejde, men samtidig forringer normeringerne.
Hvorfor vil du gerne være medlem af forretningsudvalget?
»Jeg er et sted nu, hvor jeg gerne vil bruge min tid, min energi og min politiske samt organisatoriske erfaring til at arbejde for BUPL på landsplan.«
Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt?
»Min force er min erfaring og mit kendskab til organisationen, som også gør, at jeg kan være med til at udvikle den. Jeg kommer fra en lokal fagforening, hvor vi tør være nytænkende i måden at være fagforening på. Eksempelvis indgår vi samarbejdsaftaler med pædagoguddannelsen om at involvere de studerende, og vi afholder fyraftensmøder for at inddrage medlemmer, som normalt ikke kaster sig over det faglige arbejde. Jeg kan bidrage med mange erfaringer med at tiltrække og få nye kræfter ind i fællesskabet.«
Hvad er din største sejr som fagligt aktiv?
»Sejre er jo altid et udtryk for, at et kollektiv har arbejdet for at opnå noget sammen, og der er mange sejre, hvor vi måske ikke har kunnet sætte et flueben ud for alle målsætninger, men dog har opnået bedre arbejdsvilkår for det pædagogiske arbejde. Skal jeg sige noget konkret, må det være, at vi i BUPL Fyn har skabt en fælles forståelse af, at BUPL ikke bare er et kontor. BUPL er også den enkelte tillidsmand og det enkelte medlem.«
Hvad er din største sejr om to år?
»Jeg bliver glad, hvis der om to år er taget hul på at afvikle det paradoks, at vi ser en samfundsmæssig stigende anerkendelse af pædagoger, samtidig med at vi har fået dårligere normeringer og dårligere arbejdsvilkår. Og på skoleområdet vil det være en sejr, hvis kommunerne rent faktisk ansætter pædagoger ud fra intentionerne i folkeskolereformen.«
Om Lars Søgaard Jensen - Ny kandidat
Pædagog fra Odense Børnehave- og Fritidspædagogseminarium i 1987.
I fem år arbejdet som pædagog i fritidsordninger i Odense – blandt andet i Vollsmose.
Først tillidsrepræsentant, derefter siden 1992 valgt som faglig sekretær først i det tidligere BUPL Odense og dernæst i BUPL Fyn.
Fra 2003 formand for BUPL Fyn.

Mette Aagaard Larsen, kandidat til posten som faglig sekretær
Jeg opfanger de pædagogiske problemstillinger
Mette Aagaard Larsen, 31 år, oplever, at mange pædagoger kan identificere sig med hende, fordi hun er tæt på den pædagogiske hverdag. Hun giver pædagogerne den stærkest mulige stemme.
Hvorfor vil du gerne være medlem af forretningsudvalget?
»Jeg har siddet som medlem af forretningsudvalget de seneste to år, og jeg er kommet rigtig godt i gang. Mine muligheder for at forbedre pædagogernes vilkår er endnu bedre, end da jeg første gang stillede op. Og så er det jo bare med at slå til.«
Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt som faglig sekretær?
»Det er under to år siden, jeg selv var pædagog. Så jeg kan huske støjen, som sætter sig i kroppen, når man har været for få på arbejde en hel dag. Men jeg kan også huske, hvor stolt man bliver, når der er noget, der lykkes. Det betyder, at jeg er i stand til at fange mange pædagogers problemstillinger hurtigt – og få gjort noget ved dem.«
Hvad er din største sejr som fagligt aktiv indtil dato?
»De seneste par år er vi blevet bedre til at stå sammen i forbundet og fagforeningerne om at løse konkrete kommunale problemstillinger. I den budgetrunde, vi har været igennem nu, endte der med at komme færre besparelser på børneområdet, end det var foreslået til at starte med. Det har jeg bidraget positivt til, fordi jeg har været med inde over mange af de lokale sager.«
Hvad er din største sejr om to år?
»Der skulle vi gerne være tættere på at løse problemerne med det psykiske arbejdsmiljø ude på institutionerne. Vi skal have fundet frem til nogle løsninger, som virker i praksis, og som er positive for pædagogerne – vi skal simpelthen have nogle flere konkrete sejre på bordet. Jeg håber også, at vi om to år er kommet tættere på en politisk tilkendegivelse af minimumsnormeringer.«
Om Mette Aagaard Larsen - genopstiller
Pædagog fra Gladsaxe Seminarium i 2007.
Faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) fra 2007-2009.
Arbejdet på fritidshjem og i vuggestue i København.
Fra 2012 faglig sekretær i BUPL's forretningsudvalg.

Det sker også på kongressen
En prioritering af, hvordan der skal arbejdes med pædagogernes udfordringer, udvidelse af Det Etiske Grundlag med praksisnære retningslinjer og økonomi er nogle af de store diskussionsemner på årets kongres.
Pædagogiske udfordringer i hverdagen
De delegerede skal prioritere, hvordan og i hvilken rækkefølge der skal arbejdes med de udfordringer, som medlemmerne har givet udtryk for, de har i hverdagen.
Udfordringerne er:
● Arbejdsmiljø
● Inklusion
● Forældresamarbejde
● Uddannelse og efter- og videreuddannelse
● Tid
● Ytringsfrihed
● Arbejdsvilkår og løn
● Faglig stolthed
● Ledelse
Prioriteringen sker på baggrund af den debat, der er foregået på generalforsamlingerne og på de sociale medier.
Du kan læse mere om de pædagogiske udfordringer i temaet i Børn&Unge nr. 20, der er udkommet den 20. oktober.
Udvidelse af Det Etiske Grundlag
Hovedbestyrelsen har foreslået, at Det Etiske Grundlag for Pædagoger suppleres med nogle etiske retningslinjer – også kaldet praksis­standarder – så grundlaget kan blive mere brugbart i hverdagen for den enkelte pædagog. De delegerede skal diskutere og stemme om, hvilke af de forslåede retningslinjer der skal tilføjes grundlaget. Retningslinjerne har været diskuteret blandt medlemmerne på Etisk Roadshow tidligere i år.
Regnskab, budget og kontingent
De delegerede skal diskutere og stemme om regnskaberne for 2012 og 2013 samt diskutere og godkende budget for 2015 og 2016. Også kontingentets størrelse diskuteres og fastlægges. Hovedbestyrelsen har indstillet, at det nuværende kontingent fastholdes, samt at ledige dimittender er kontingentfrie, så længe de modtager dimittenddagpenge.