Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 11
Dialog. Få en fælles forståelse
Pædagoger og lærere ved ikke nok om hinandens arbejde i overgangen fra børnehave til skole. Det skal et nyt dialogredskab fra Danmarks Evalueringsinstitut råde bod på.
Af: Steffen Hagemann
Et nyt dialogredskab skal gøre det nemmere for pædagoger og lærere at arbejde sammen om at give børnene en god skolestart.
Dialogredskabet ’Fælles om en god skolestart’, der er udviklet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), skal hjælpe pædagoger i SFO og børnehave til at få afklaret deres værdier sammen med lærere og børnehaveklasselærere.
Trods mange års arbejde med brobygning mellem daginstitution og skole er der stadig mange børn, der ikke får en god start på deres skolegang.
Pia Vinther Dyrby, evalueringskonsulent hos EVA og projekt­leder på dialogredskabet, fortæller, at forskningen peger på, at mange børnehavepædagoger og børnehaveklasselærere ikke har så meget kendskab til, hvad der sker på hinandens arbejdsområder.
»Så der er brug for at få en fælles forståelse af skolestarten, og at lærere og pædagoger får talt sammen,« siger hun.
Der er også brug for en overlevering af viden, blandt andet så man i børnehaveklassen ved, hvilke børn der har gået i børnehave sammen.
»Hvordan sætter man dem sammen i makkerpar, hvem kender hinanden, og hvem kender ikke hinanden? Det har betydning for, hvordan man overhovedet får startet op,« siger Pia Vinther Dyrby.

Find det fælles afsæt. Med dialogredskabet kan pædagoger og lærere sætte sig sammen og finde ud af, hvordan de gør overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og SFO/fritidshjem så god som mulig.
I tværfaglige grupper skal de forskellige faggrupper finde ud af, hvad deres fælles afsæt er, og hvilke værdier, der præger det.
Her skal man med dialogkort diskutere udsagn som: ’Børn skal møde en skoleparat børnehave’, ’Børns deltagelse i det sociale fællesskab skal være i fokus’ og ’Børn har brug for at lege og udforske selv’.
Når værdierne er belyst, skal man finde ud af, hvordan samarbejdet skal udmøntes. Her skal man tage stilling til udsagn som: ’Børn skal have en idé om det at gå i SFO/på fritidshjem og i skole, før de starter’, ’Vi skal kende til hinandens tilgange og metoder’ og ’Vi skal have et fælles billede af børnenes samlede overgangsforløb’.
Dialogredskabet koster 195 kroner, hvis man bestiller det i en færdigtrykt udgave. Men man kan såmænd også hente det gratis på eva.dk, hvis man er indstillet på selv at printe det og måske klippe klistre lidt.
Ud over dialogkortene får man også en procesguide og nogle artikler om skolestart til inspiration.
På Danmarks Evalueringsinstitut vil man gerne have, at redskabet får så stor udbredelse som muligt. Derfor bliver der sendt et eksemplar til dagtilbudschefen og skole­chefen i samtlige kommuner. For at gøre opmærksom på dialogredskabet får institu­tioner, skoler og SFO’er et postkort.
»Og til efteråret holder vi nogle gå hjem-møder, hvor man kan komme og høre oplæg og prøve redskabet af,« siger Pia Vinther Dyrby.

Udviklet med ekspertbistand
Det nye dialogredskab er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Tre faglige eksperter har bidraget med sparring: professor Stig Broström, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, adjunkt Anja Hvidtfeldt Stanek, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, og skolechef Steen Ebdrup, Bornholms Regionskommune. Ledere og medarbejdere på tre skoler, tre SFO’er/fritidshjem og fire daginstitutioner i to forskellige kommuner har bidraget til udviklingen af redskabet gennem en række afprøvninger af det. I redskabet indgår to artikler, hvor to forskere er interviewet: adjunkt Anja Hvidtfeldt Stanek, som tidligere er nævnt, og adjunkt Ditte Winther-Lindqvist, Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet.