Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 01
19 kommuner klar med frokost
Langt de fleste kommuner udskyder den tvungne frokostordning i børnehaver og vuggestuer. Kun 19 ud af 98 kommuner er klar fra årsskiftet. Mange af disse har i forvejen frivillig frokostordning, viser en undersøgelse blandt kommunerne.
Af: Gitte Rebsdorf
Da børnene startede i børnehave og vuggestue efter nytår, kunne de færreste lade madkassen blive hjemme. Kun 19 ud af landets 98 kommuner tilbyder vuggestue- og børnehavebørn mad fra 1. januar, viser en omfattende undersøgelse, som Børn&Unge har foretaget blandt kommunerne.
At så mange kommuner vælger at udskyde ordningen, kommer ikke bag på formanden for Forældrenes Landsforening (FOLA), Lars Klingenberg.
"Madordningen er i mange henseender en meget stor opgave for kommunerne, også økonomisk. Og da de kommunale budgetter er trængte, venter mange med at indføre ordningen," siger han.
Den obligatoriske frokostordning skulle oprindeligt være indført 1. januar 2010, men efter massiv kritik af ordningen indgik regeringen og kommunerne i sommer en aftale, hvor det blev muligt at udskyde ordningen et år, indtil 1. januar 2011.
Og den aftale var særdeles tiltrængt, mener formanden for KL's Børne- og Kulturudvalg, Jørn Sørensen (B).
"Der har været alt for kort tid til at indføre frokostordningen. Kommunerne har skullet finde ud af, hvilken ordning de ville have, og der har skullet etableres køkkener. Som udgangspunkt er det en god ide at servere et sundt måltid mad for børnene, men den kunstneriske udførelse har været mangelfuld. Derfor ser vi nu, at mange kommuner udskyder ordningen," siger han.

Ikke 22, men 19. Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann (V) udtrykte ellers tilfredshed med ordningen, da ministeriet i december offentliggjorde en liste over, hvornår kommunerne er klar til at indføre frokost i børnehaver og vuggestuer.
"Jeg er glad for, at langt hovedparten af kommunerne allerede nu er i gang med at indføre frokostordningen," sagde hun i en pressemeddelelse den 3. december.
Men Børn&Unge har gennemgået ministeriets liste. Denne gennemgang viser, at det langtfra er hovedparten af kommunerne, som er i gang med at indføre ordningen. Kun 19 ud af 98 kommuner er nemlig parate til at gå i gang med madordningen i januar 2010, som det oprindeligt var planlagt. Af ministeriets liste fremgår det, at 22 kommuner er klar ved årsskiftet. Men Børn&Unge har interviewet nøglepersoner i disse 22 kommuner. Interviewene viser, at Halsnæs, Favrskov og Odder Kommuner først er klar med ordningen i løbet af foråret.

Har været i gang siden 2004. Samtidig afslører Børn&Unges undersøgelse, at mange af de 22 kommuner, som figurerer på ministeriets liste, i virkeligheden har været i gang med madordningen i kortere eller længere tid.
Madordningen i Albertslund Kommune har således kørt i mange år, og på Samsø har der været madordning siden 2004.
Det stemmer helt overens med den vurdering, som Jørn Sørensen har af madordningen.
"Det er mit indtryk, at mange af de kommuner, som er klar med ordningen her i det nye år, har været i gang i forvejen. For ellers har der været for kort tid til at indføre den," siger Jørn Sørensen, der var borgmester i Holbæk Kommune indtil årsskiftet.
At kommunerne ikke står i kø for at komme i gang med at servere mad for vuggestue- og børnehavebørn kan også hænge sammen med, at mange kommuner er modstandere af den tvungne madordning. Som fortalt tidligere i Børn&Unge så vil 11 kommuner bruge den såkaldte udfordringsret til at slippe ud af ordningen.
Jørn Sørensen, er enig i, at der ikke er det store behov for en frokostordning i børnehaver og vuggestuer.
"Pengene ville have været givet bedre ud, hvis vi havde brugt dem på mellemgruppen. Det er snarere teenagere, som har brug for en madordning. De fleste børn i børnehave har en madpakke med," siger han.,