Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 18
BUPL MENER: Hurra for vuggestuerne
Undersøgelsen viser, at det har stor effekt for børn, hvis de er i en institutionel ramme med uddannede pædagoger.
Af: Birgitte Conradsen næstformand for BUPL
Hvis man er pædagog, er man jo aldrig for alvor i tvivl: Det pædagogiske arbejde virker. Det virker, uanset om man arbejder med voksne, unge, store eller små børn. Her vil jeg citere vuggestuepædagog Helle Trasborg, som du har mødt på side 7. Hun forklarer så udmærket, hvad pædagoger gør:
»Pædagoger er rigtig gode til at se de børn, som er udsatte, eller som er på vej til at blive det. Og vi er ret gode til også at handle på det, både i forhold til myndighederne og til at justere den pædagogiske praksis i forhold til de udsatte børns behov og udvikling.« Vi møder Helle Trasborg, fordi vi i sidste uge fik undersøgelsen ­‘Effekter af Dagtilbud’. Resultaterne er interessante og tanke­vækkende, formentlig også for de mange pædagoger, der formentlig kunne have skrevet hovedkonklusionerne ud fra deres viden og erfaringer:
Børn, der har gået i vuggestue, har markant større sandsynlighed for at begynde en ungdomsuddannelse, end børn, der har gået i dagpleje. Udsatte vuggestuebørn har 18 procentpoint større sandsynlighed for at fortsætte på gymnasiet eller tager andre ungdomsuddannelser, når de forlader folkeskolen. Og børn, der har gået i vuggestue, får højere karakter end de børn, der har gået i dagpleje.
Budskabet er entydigt: Vuggestuebørn klarer sig bedre senere i livet.
Mange har længe talt om vigtigheden af en tidlig indsats, men det har været svært at sige præcis, hvor stor betydning vuggestuen reelt er for den tidlige indsats. Nu viser undersøgelsen utvetydigt, at det betaler sig at sætte ind tidligt med et godt dagtilbud til de helt små og ikke mindst til de udsatte børn.
Debatten har raset, siden undersøgelsen blev offentliggjort. ­Kritikken har blandt andet handlet om, at undersøgelsen ikke holder vand, når den baserer sig på analyser af unge, som i dag er 15 år. Kritikerne siger samtidig, at dagplejen har udviklet sig meget i løbet af de seneste år.
Man kan naturligvis ikke lave en undersøgelse af, hvordan det er gået med børn, uden at se tilbage og gøre det over tid. Og selvfølgelig har dagplejen udviklet sig på 15 år, men det har vuggestuerne jo også.
Undersøgelsen viser, at det har stor effekt for børn, hvis de er i en institutionel ramme med uddannede pædagoger, og hvor de er en del af større børnefællesskaber. Problemet er bare, at der i mange kommuner ikke er vuggestuepladser nok, og forældrene derfor ikke har muligheden for at vælge, om de vil have deres barn i vuggestue eller i dagpleje. Det skal kommunerne gøre noget ved.
Hvis ikke politikerne kan påvirkes af positive udviklingsmæssige argumenter, kan vi se, at der er store økonomiske gevinster ved at investere i gode vuggestuer. De penge, der investeres i vuggestuer, kommer mange gange retur til kommunekassen, når flere børn tager en uddannelse, får job og betaler skat.
Jeg vil slutte af med endnu et citat af vuggestuepædagog Helle Trasborg, som igen rammer hovedet på sømmet, når hun siger: »Alle kan passe børn mere eller mindre hensigtsmæssigt. Alle kan skifte en ble og tørre en næse, men ikke alle kan drage omsorg for et barn eller udvikle et barn i den professionelle kontekst, en vuggestue er.«