Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 01
KL: Kommuner har ikke råd
Kommunerne har ikke råd til at renovere, forklarer KL's formand, Erik ­Fabrin. Han håber, at en lånepulje får kommunerne til at investere mere.
Af: Mikkel Kamp
Kommunerne bruger færre penge næste år på at renovere og udvide skoler, plejehjem og børneinstitutioner, end de har aftalt med regeringen. Årsagen er pengemangel i kommunerne, forklarer formanden for Kommunernes Landsforening (KL).
"Når man gør de kommunale budgetter for 2010 op, kan man se, at kommunerne bryder skatteaftalen, på trods af at de bliver straffet for det. Og alle ved, at flere kommuner ønskede at lade skatten stige. Kommunerne har simpelthen ikke finansieringen til anlægsudgifterne, som de jo selv skal betale halvdelen af," siger Erik Fabrin (V) og tilføjer, at Rudersdal Kommune, hvor han selv er borgmester, har så god økonomi, at der er afsat penge til forholdsvis store anlægsinvesteringer.
Selvom kommunerne samlet set ikke lever op til aftalen med regeringen, er det ikke KL, der har begået en fejl, mener Erik Fabrin.
"Når man indgår sådan en aftale, kigger man på alle kommuner under ét. Samlet set var der plads til investeringerne i kommunerne," siger han.
Det er dog ikke for sent endnu.
I finanslovsaftalen for 2010 er der afsat to milliarder kroner, som kommunerne kan låne til at bygge og renovere skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg og plejehjem for. Det vil kommunerne benytte sig af, spår Erik Fabrin.
"Jeg tror, man når op på de ni milliarder kroner - og også højere op," siger han og opfordrer kommunerne til at investere.
Det er der to grunde til.
"Når man har vide rammer for anlægsbudgetterne for tiden, er det for at skaffe job. Samtidig får borgerne højere kvalitet i de kommunale tilbud, end de ellers ville have fået," siger Erik Fabrin.