Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 39
Forældrerådgivning: Mere fag og større frihed
Pædagoger er vant til at arbejde procesorienteret og det kan bruges konstruktivt i rollen som rådgiver, siger Henriette Hove, der arbejder som konsulent og rådgiver for udsatte unge og deres familier.
Af: Torben Svane Christensen
Henriette Hove har taget springet fra kommunalt ansat pædagog til privatpraktiserende rådgiver. Hun udnytter sine pædago-giske evner og erfaring som rådgiver i firmaet 'Social Indsats' i Brylle på Fyn. Henriette Hove laver pimært relationsarbejde i lange forløb med unge.
"Med min uddannelse og min erfaring ved jeg, hvordan jeg gennem indsigt og vedholdenhed opnår begyndende og brugbare relationer," siger Henriette Hove.

'Social Indsats' en privat konsulentvirksomhed, der arbejder tværfagligt og helhedsorienteret med vanskeligt stillede familier, børn og unge. Det er kommunerne, som køber rådgivning fra firmaet, som har otte ansatte.
Henriette Hove er netop nu tilknyttet en pige, der primært skal have hjælp til at komme ud af ensomhed. Pigen, som har gået i specialskole hele sit liv, skal have støtte til at finde ligesindede og til at få et netværk blandt andre unge. Samtidig rådgiver Henriette Hove pigen i forhold til de valg, hun står over for i dagligdagen.

"Jeg er overbevist om, at jeg kan være med til at give hende et bedre liv. Jeg er en fortrolig voksen med en pædagogisk baggrund, og mit job er at skubbe til hende og få hende videre," siger Henriette Hove.
'Social Indsats' får tildelt et fast antal timer pr. klient, som de otte ansatte i firmaet selv fordeler i en vagtplan. Timelønnen er, ifølge Henriette Hoves samlever og kollega, Jørgen Hæstrup, på døgninstitutionsniveau.
Jørgen Hæstrup har tidligere arbejdet som pædagog på døgninstitutioner og har også en fortid som fængselsfunktionær. Henriette Hove arbejdede før i en integreret institution.

"Det er dejligt at arbejde med mindre børn, men arbejdet med børnene fylder bare mindre og mindre i institutionerne. Jeg oplevede, at vi blev presset fra alle sider, og der er ikke meget ros for den indsats, man gør som pædagog," siger hun.
"Jeg har mere overskud nu. I arbejdet som rådgiver er der mere frihed og tid til den unge, jeg er tilknyttet. Det giver mig
en bedre mulighed for og tid til at bruge min faglighed," siger Henriette Hove.

Læs mere på www.socialindsats.dk