Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 03
Søvnpolitik: Ssh...
Siden 2007 har samtlige nul- til seksårige i den integrerede daginstitution Dragen fået lov til at snuppe en lur, når de havde behov. Det kræver ekstra nærvær af personalet, men har også skabt større overskud hos både børn og voksne.
Af: Karin Svennevig Hyldig
Aldrig så snart er køkkenleder Lotte Sørensens frokost fortæret og tallerknerne stakket på rullebordet, før tæpper ligger spredt rundt på gulvet i Diamantstuen. Merete Skytte læser eventyr for en bomstille, horisontal forsamling af afslappede og mætte børnehavebørn. De, der falder i søvn under historielæsningen, får lige et tæppe over sig og blunder videre, mens alle de andre går på legepladsen.
Stadig flere daginstitutioner indfører i disse år en sovepolitik og afskaffer helt eller delvis de faste vækkerutiner for de små, der sover til middag. Men få er gået så vidt som den integrerede institution Dragen i Gentofte. Her har både børnehave- og vuggestuebørn mulighed for at sove, når de vil, og så meget de vil. Det står sort på hvidt i virksomhedsplanen, der også beskriver, hvordan en lur eller to i løbet af dagen fremmer de smås trivsel og sundhed, sænker stressniveauet, styrker immunforsvaret og sidst, men ikke mindst overraskende for mange, forbedrer hele familiens nattesøvn.

Hjælp fra sundhedsplejersken. Som uvildig ekspert inviterede institutionens bestyrelse den kommunale sundhedsplejerske Elisabeth Kronborg til at komme og hjælpe forældre og personale med at definere en søvnpolitik for samtlige 40 børnehavebørn og
39 vuggestuebørn.
Og netop søvn har sundhedsplejersken gennem 30 år rådgivet tusindvis af småbørns- og spædbørnsfamilierne om.
"Søvn er nok det emne, som flest forældre ringer om for at diskutere. Det er virkelig noget, der skaber enorm frustration i familierne. Rigtig mange er overraskede over, hvor svært det er, at få et barn til at sove, og nogle tror sågar, de skal holde deres nyfødte vågen om dagen for at få ro om natten," fortæller Elisabeth Kronborg.

Usundt med faste sovetider. Indtil 2007 var det helt almindeligt, at vuggestuebørnene i Dragen stod på rad og række for at blive puttet. Mellem 13 og 14 blev stort set alle vækket efter aftale med forældrene. Og derefter blev der serveret frugt på stuen.
"Dagene var nok mere effektive og forudsigelige dengang, men vi brugte utrolig meget krudt på at diskutere, hvornår hvilke børn måtte sove og hvor meget. De skulle tilpasses en rytme i dagligdagen, der både kunne tilfredsstille familien og personalets arbejdsrutiner. Det her med faste sovetider i institutioner er jo et mønster, vi selv har været med til at skabe, men nu viser forskningen altså, at det er skadeligt og spild af ressourcer at vække børn og holde dem vågne," siger institutionens leder, Anne Uhre.

Arbejdsglæde og udfordringer. Pylrede mødre møder Anne Uhre ikke mange af, og hun har nemt ved at finde de positive aspekter ved institutionens søvnpolitik.
"Vores erfaring er, at udhvilede børn skaber ro og nærvær på stuerne - og smittende overskud og generelt større arbejdsglæde blandt personalet," fortæller hun.
Af minusser peger lederen på den usikkerhed og de uvante faglige udfordringer, søvnpolitikken også har skabt:
"Som pædagoger kan vi godt komme lidt i tvivl om, hvorvidt vi nu også er vores løn værd, så længe børnene bare ligger og sover. Om forældrene synes, de får service og kompetenceudvikling nok for pengene, når vi putter et træt barn, inden det overhovedet er kommet i gang med fingermalingen. For sådan er det. Trætte børn er jo pr. definition i underskud med alt, hvad der holder kroppen og hjernen i gang. Det giver ikke mening at trække seancen i langdrag, så i vores daglige praksis kommer vi altså indimellem til at prioritere søvn højere end pædagogiske aktiviteter," siger hun.
Selv de bedste principper må af og til gradbøjes, når man har med levende og travle mennesker at gøre, peger Anne Uhre på:
"Hvis far kommer og henter om et kvarter, skal den lille jo ikke puttes. Og kommer han, for eksempel før barnet vågner, skal han da ikke sidde og vente andægtigt, men gå ind og vække sit barn. Stille og blidt. Jeg tror ikke, børn har godt af at blive afbrudt i deres søvn, men efter en lang dag må det da være dejligt at få lov til at vågne i fars eller mors arme."

Øget fokus på søvn. Søren Berg, overlæge dr.med. fra søvncenteret Scansleep, har hjulpet adskillige institutioner og kommuner med at give børn i dagtilbud mulighed for at sove efter behov.
"Selv i støj sover de fleste børn udmærket, bare de lades i ro. At ligge midt i legerummet kan oven i købet være med til at gøre den lille sovepause mere tryg for nogle børn," fortæller han.
"Jeg har forstået på pædagogerne, at det generelt fungerer godt og til stor lettelse for både børn og personale. I begyndelsen er forældrene måske forvirrede eller ligefrem oprørte, men efter ganske kort tid accepterer de, at der ikke længere bliver ført regnskab med, hvor meget netop deres barn sover - at de kun får at vide, at barnet har sovet, og om det i øvrigt har det godt," tilføjer overlægen.
Søvn har hidtil været en lidt overset faktor i sundhedsdebatten, men meget tyder på, at det vender nu. Generelt sover danske børn lige omkring en time for lidt hver nat. Små såvel som store. Primært, fordi der sker mange spændende ting i fritiden. Og ifølge eksperterne, fordi moderne forældre har svært ved at sige nej til børn, der af naturlig nysgerrighed hellere vil holde sig vågne end lægge sig til at sove om aftenen.
Også voksne danskere sover for lidt og bliver derfor lettere stressede, har sværere ved at træffe beslutninger og får måske kortere lunte. I Dragen er der derfor lagt ekstra tid ind i pauserne, så personalet kan snuppe sig en powernap.
Men det er altså bare et tilbud, understreger Anne Uhre:
"Og jeg har ærligt talt sjældent set nogen benytte sig af muligheden."

Dragens søvnpolitik - kort fortalt
To sider i virksomhedsplanen for den integrerede institution Dragen i Gentofte er helliget søvnpolitikken. Her slås blandt andet fast, at:
• Personalet hjælper hvert enkelt barn med at følge sin helt egen soverytme.
• Både vuggestuebørn og børnehavebørn skal have lov at sove i institutionen, hvis de har behov for det.
• Sovende børn ikke må vækkes med mindre der er tale om abnorm søvn eller sygdom.
• Trætte børn ikke må holdes vågne.
• Personalet tilbyder rådgivning til forældre, der har vanskeligheder med at lægge barnet til at sove, hvilket de fleste vil opleve i perioder.
• Forældre og personale skal informere hinanden om væsentlige forhold omkring barnets søvn.Bedre nattesøvn efter god middagslur
Med forskningsresultater og gode råd fra Søren Berg fra søvnklinikken Scansleep i ryggen, giver sundhedsplejerske Elisabeth Kronborg disse tre råd om børns søvnvaner:

1. Børn, der får lov til at hvile sig om dagen, sover bedre om natten end overtrætte børn. Og selv de ældste børnehavebørn kan indimellem trænge til en middagslur.
2. Uafbrudt søvn er helt afgørende for børns udvikling, trivsel og sundhed. Det tager tid at nå ned i det dybe søvnstadie, hvor hjernen blandt andet producerer væksthormoner, der opbygger og reparerer kroppens celler. Herunder immuncellerne, som skal holde smitsomme sygdomme og vuggestuepest i skak.
3. Gode søvnvaner grundlægges i barndommen af voksne, der respekterer det enkelte barns skiftende søvnbehov. Søvnpolitikken er altså med til at forebygge, at børnene får søvnproblemer senere i livet.