Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 07
Integration: Vi er ikke berøringsangste
Børn&Unge har spurgt BUPL, et uddannelsessted og en pædagog, om folketingsmedlem Özlem Sara Cekic har ret i sin kritik af pædagogerne. De afviser kritikken, men har øje for udfordringerne.
Af: Johan Rasmussen
Henning Pedersen, formand for BUPL
Har pædagoger berøringsangst over for etniske minoriteter?
Jeg tror, det er mere nuanceret. Det er klart, at du kan blive i tvivl om, hvordan du griber ind i familieforhold og tager den svære samtale, hvis du oplever et problem, du ikke har mødt før. Det gælder dog ikke kun ved etniske minoriteter. Det også derfor, at pædagoger bør have mulighed for at få supervision og rådgivning af kommunen - det kan for eksempel være gennem tværfaglige team, personer med særlig viden eller erfarne pædagoger."
Hvordan undgår man, at børn vokser op med omsorgssvigt?
"Ved at pædagogerne tager udgangspunkt i det enkelte barn, uanset barnets baggrund. Det er det eneste holdbare princip for at gribe ind, og det tror jeg også, de fleste pædagoger følger."

Lars Schøtt Hansen, leder, Pædagoguddannelsen Frøbel/Hovedstaden
Uddanner I pædagoger, der får berøringsangst over for etniske minoriteter?
"Det håber og mener jeg ikke, vi gør. Vi forsøger at uddanne pædagogerne til ikke at være berøringsangste. Vi underviser dem i de juridiske, pædagogiske og kommunikative aspekter, og de arbejder med den svære samtale. De lærer også om etnicitet og forskellige sociale grupper. Pædagogfaget er bredt, og under uddannelsen er de studerende ikke nødvendigvis kommet i kontakt med alle de grupper, de senere kan møde som uddannede. Med uddannelsesreformen i 2007 skal de studerende specialisere sig mere, og det skaber bedre pædagoger. Samtidig har vi også skabt et uddannelsesmæssigt samarbejde mellem socialrådgiver-, lærer- og pædagogstuderende, fordi vi ser det tværprofessionelle samarbejde som en vigtig faktor i bestræbelserne på at sikre en tidlig indsats."

Birgitte Madsen, pædagogisk leder af projekt Mariendal
Mariendal er en naturbørnehave, hvor tosprogede børn fra Gjellerup bliver sat sammen med etnisk danske børn fra Århus C.
Er I berøringsangste over for etniske minoriteter?
"Nej, men der ligger en udfordring i mødet med nogle af forældrene til de tosprogede børn. Det er ikke et problem, hvis børnene ikke får regntøj med. Men i de mere kontroversielle tilfælde har vi oplevet, at et barn siger, at det bliver slået derhjemme, og når vi har påtalt det over for forældrene, siger de, at det ikke passer. Og så har vi oplevet, at de truer med at tage barnet ud, hvis vi påtaler det igen. Det er et dilemma, hvis forældrene derefter går hjem til barnet og siger, at det ikke må sige sådan noget i børnehaven, for så har vi brudt barnets tillid. Vi vælger dog altid at snakke med forældrene, og vi underretter også kommunen. Samtidig laver vi forældre-cafémøder, hvor vi debatterer forskellige emner - et emne har været respekt, og vi har også diskuteret vold."