Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 07 Børn&Unge som e-paper
FORSKNING. Fritidspædagoger hjælper hele familien
Pædagoger i klubber, SFO’er og fritidshjem udfører et stort og upåagtet forældresamarbejde, når de vurderer, at det er nødvendigt for et barns trivsel og udvikling. En gruppe forskere undersøger, hvad forældresamarbejdet består i, og hvilke dilemmaer det rummer. Det fortæller Ole Steen Nielsen, en af forskerne.
Af: Marie Bille
Hvad undersøger I?
»Projektet tager afsæt i et tidligere projekt, som vi har lavet om det specialpædagogiske område. Vi kunne se, at der på fritidsområdet foregår en hel del udvidet forældresamarbejde, som vi har valgt at kalde ’det upåagtede forældresamarbejde’. Vi syntes, det lød temmelig omfattende, nogle steder i hvert tilfælde. Vi havde et eksempel med en familie, hvor forældrene ikke kunne få deres barn afsted til tandlægen. Det endte med, at pædagogen tog til tandlæge med barnet. Det er faktisk ret interessant, for det forældresamarbejde er meget vidtrækkende. Det viste sig, at man ikke gik voldsomt op i at få beskrevet den arbejdsopgave i institutionerne. Det var mere en selvfølgelighed, at når man arbejder med børn, så arbejder man også med deres forældre og familier.
Forældresamarbejdet er direkte underbelyst i forskningen på fritidsområdet. Også fordi pædagogerne ikke selv synliggør, at det er en væsentlig del af deres arbejde.«

Hvorfor er jeres forskning vigtig?
»Fordi man som pædagog på fritidsområdet måske ikke er opmærksom på, hvilken faglighed man bringer i spil, når man arbejder med forældre og familier. Pædagogerne mangler et fagligt sprog for det, de egentlig gør. På hvilket fagligt grundlag går vi ind og intervenerer i de her forhold? Man kan altid diskutere, med hvilken ret pædagoger gør det, men der findes en meget stor vilje til at hjælpe, når man kan. Det er måske et af kendetegnene for pædagogprofessionen.
Vi trænger til at få synliggjort og sat ord på forældresamarbejdet på fritidsområdet. Vi forskere vil selvfølgelig meget gerne hjælpe, for vi opfatter det som utrolig vigtigt. Jeg repræsenterer jo også en uddannelsesinstitution, der uddanner pædagoger, og det er klart, at vi er interesserede i at få viden om og sprog for det her. Dermed kan vi undervise fremtidens pædagoger i, hvad det handler om. Derfor er det interessant at undersøge, hvad pædagogerne gør de steder, hvor de har det her udvidede forældresamarbejde.«

Hvordan gør I?
»Vi startede med at finde et antal institutioner, som dækker hele fritidsområdet. Fritidshjem, SFO’er, fritidsklubber og ungdomsklubber. Vi brugte vores eget, BUPL’s og Ungdomsringens netværk for at finde institutioner, der har denne her type forældresamarbejde, og som har lyst til at indgå i forskningsprojektet.
Vi har nu otte institutioner med, og de er geografisk spredt udover hele landet. Vi har været ude at interviewe i institutionerne for at finde ud af, hvad de gør, og hvordan de gør, men også for at kvalificere vores valg af tre institutioner, som vi skal ud at observere i henover hele foråret. Vi skal ud at se, hvordan deres forældresamarbejde er. En ting er, hvad man kan få at vide i et interview, men noget andet er at se, hvordan det ser ud i praksis, for eksempel hvilke dilemmaer der opstår. De observationer er vi i gang med at gøre i øjeblikket.«

Om forskeren og projektet
Ole Steen Nielsen er en af fem forskere bag projektet ’Pædagogers udvidede forældresamarbejde om udsatte børn og unge i fritidsinstitutioner (6-18 år)’. Forskningen tager afsæt i et tidligere BUPL-projekt om pædagogers varetagelse af specialpædagogiske opgaver på almen- og specialområderne. Forskerne undersøger nu et betydningsfuldt, men ifølge forskerne upåagtet, udvidet forældresamarbejde og familiearbejde, som pædagogerne anser som en nødvendig opgave i arbejdet med børn og unge med særlige behov. Rapporten bliver færdig oktober 2018. Derefter formidler forskerne deres resultater blandt andet på medlemsmøder. BUPL finansierer projektet i samarbejde med Inklusionsakademiet og UC Syd.