Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 06
BUPL mener: Sats på velfærden
Vi skal igen og igen fremhæve, at vi både kan og vil. Vi er til rådighed, når grundlaget for de kommende velfærdsinvesteringer skal skabes
Af: Allan Baumann
Sats på velfærden - for velfærd skaber velstand. Denne sætning burde skrives i flammeskrift, så den aldrig glemmes.
Danmark har en relativt stor og relativt ligeligt fordelt velstand, når vi sammenligner os med andre vestlige lande. Det skyldes netop, at vi politisk i trekvart århundrede har satset på udviklingen af et velfærdssystem, hvor alle borgere er sikret en grundlæggende tryghed.
Sammenhængen mellem velfærd og velstand er et faktum, men er også et karakteristisk for det danske samfund. Der har imidlertid været en tendens til at glemme dén sammenhæng de seneste år, fordi vi har været inde i en relativt lang økonomisk opgangsperiode.
Desto mere sørgeligt er det, at vi har behøvet en krise for at blive mindet om dette grundlæggende faktum. Sørgeligt, fordi vi en opgangsperiode burde have lavet de nødvendige nyinvesteringer og nyskabelser i den offentlige velfærd, så den fremstod toptunet og klar.
Men i stedet for at udvise rettidig omhu har det siddende politiske flertal forsømt udviklingen af den velfærdspolitiske infrastruktur, og ikke mindst har det forsømt at satse på og give plads til de menneskelige ressourcer, som er kernen i velfærden.
Pædagogerne, lærerne og sygeplejerskerne er ikke blevet passet og plejet, som enhver ansvarlig arbejdsgiver burde gøre. Nej, vi har tværtimod fået at vide, at vi er en udgift for samfundet, at vi burde lave mere for færre penge, og ikke mindst at den viden og de erfaringer, vi reelt besidder, ikke tæller.
Derfor har det politiske og administrative system besluttet et utal af koncepter for, hvordan vi helt konkret skal udføre vores arbejde. Koncepter, hvis rationale hverken er hentet fra pædagogikken eller fra det undervisningsfaglige område.
Selvom det er sørgeligt, at der skal en krise til, før gamle og veletablerede sandheder genopdages, skal vi selvfølgelig ikke klandre beslutningstagerne, at de er blevet klogere. Tværtimod skal vi igen og igen fremhæve, at vi både kan og vil.
Vi er med andre ord til rådighed, når grundlaget for de kommende velfærdsinvesteringer skal skabes, og vi bidrager gerne med vores viden og kunnen. Ja, i lyset af den seneste tids fejlagtige nedprioritering af den offentlige velfærd, forventer vi at blive taget med på råd.
Der er ikke plads til flere perioder, hvor der ikke udvises rettidig omhu for den offentlige velfærd, og der er slet ikke plads til flere perioder, hvor der ikke udøves den nødvendige personalepleje over for velfærdspersonalet.
I stedet for skattelettelser til de rige, mindre SU og den slags bør der snarest udformes en vækst- og velfærdspakke, som med investeringer i den offentlige velfærd kan bidrage til både at løse den aktuelle økonomiske krise og ikke mindst at skabe et bedre og mere fælles samfund.