Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
Sådan hjælper vi andre
Eksperimentalinstitutionen er også et kompetence­center, der kan yde pædagogisk assistance til kolleger i andre københavnske dagtilbud og skoler.
Af: Eva Sofie Fritzbøger
At Eksperimentalinstitutionen får prisen som årets dagtilbud i 2017, illustrerer, at pædagogerne har erfaring og succes med en pædagogik, der fokuserer på nærvær og tilknytning. Særligt har institutionen stor erfaring med at hjælpe børn med psykosociale udfordringer igennem hverdagen. Det er en erfaring, de gerne vil dele med andre institutioner i Københavns Kommune, som kunne drage nytte af udefrakommende inputs. Af den grund er Eksperimentalinstitutionen – udover at være en daginstitution – også et kompetencecenter, som andre pædagoger og ledelsespersoner kan ringe eller skrive til og få gratis pædagogisk eller ledelsesfaglig sparring. En sparring, der ifølge leder Jane Weltz altid tager afsæt i den konkrete situation.
»Det vil være nogle af de mest garvede pædagoger i huset her, man får kontakt med, og som tager ud i miljøet. Bagefter metodevejleder de i forhold til, hvordan man kan hjælpe det pågældende barn,« forklarer hun og understreger, at de pædagoger og ledere, der har gjort brug af tilbuddet, har været glade for sparringen.
I kompetencecentret er det oplevelsen, at blot det at få lov til at sparre med andre pædagoger kan være af stor gavn, og at der er et stort behov.
Det behov kender institutionens pædagoger selv. I Eksperimentalinstitutionen tillægges det stor værdi at bruge hinandens viden, og man både beder om og giver gode råd til sine nærmeste kolleger.
»Det kommer bag på de fleste, når de kommer ind i vores hus, hvor meget vi ­blander os i hinandens arbejde. Ikke negativt, men vi kan for eksempel undre os åbent over, hvad en kollega gjorde. Eller en pædagog kan selv sige til sine kolleger: Gider I lige have fokus på, når jeg gør sådan med det her barn,« fortæller Jane Weltz.
Det kræver ikke en lang motiveret ansøgning eller en bevilling at gøre brug af kompetencecentrets ressourcer. Alt det, der skal til, er, at man som institution eller skole i Københavns Kommune griber knoglen eller farer til tasterne og tager kontakt til Eksperimentalinstitutionen.
»Det er det, jeg kalder ambulancetjeneste. Det går ret hurtigt. Så finder vi en eller to pædagoger at sende afsted, og så bliver der lavet en aftale,« siger Jane Weltz.

Skoler og institutioner i Københavns Kommune kan benytte sig af tilbuddet om gratis rådgivning ved at kontakte Eksperimentalinstitutionen på tlf. 3259 1950 eller mail 35563@buf.kk.dk