Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 04
Stigende priser, flygtende forældre
Prisen på en daginstitutionsplads bliver ved med at stige mere end andre varer - og også mere end lønnen.
Af: Ivan Enoksen
Det er efterhånden blevet en dyr historie af have børn i offentlig dagpasning. Så dyrt er det blevet, at et stigende antal SFO-forældre allerede udmelder deres børn, når disse når otteårs alderen.
En anden og formentlig stærkt medvirkende årsag er, at stadig flere kommuner benytter sig af, at det ikke er lovpligtigt at have fripladser i skolefritidsordninger. Antallet af kommuner uden fripladser på dette felt er nu nået op på 44, afsløres det PMF's årlige prisundersøgelse, som blev offentliggjort i mandags.
Undersøgelsen, som Bureau 2000 har stået for, viser, at forældrebetalingen over en bred bank steg med fem procent den 1. januar 2003. Andre varer er steget med ca. to procent, mens lønudviklingen har været på ca. fire procent.
Det betyder, at en topbeskattet familie i gennemsnit skal tjene 100.831 kroner for at få passet to børn i henholdsvis vuggestue/dagpleje og børnehave. Det er 4.995 kroner mere end i fjor.
En mindre velstillet familie, der ikke rammes af topskat, skal nu tjene 74.189 kroner for at kunne betale for pasningen af to børn. Det svarer til 3.724 kroner mere end i 2002.
»Det er ikke, fordi de fem procent isoleret set er et stort tal, siger Finn Danielsen fra PMF's forretningsudvalg. Men set over en årrække er stigningerne så store, at nogle forældre simpelthen ikke har råd. Stigningen skal også sættes i forhold til, at standarden samtidig er faldet. Det dokumenteres af Kommunernes Landsforenings egen beregning om, at kommunerne i 2003 i gennemsnit har sparet 1.000 kroner per plads.«
Bortfaldet af fripladser i skolefritidsordningerne får denne kommentar med på vejen:
»Vi frygter, at det er de økonomisk svageste forældre, der dropper pladsen, hvis taksten er for høj, eller der ikke er friplads. Hvis politikerne oprigtigt vil bryde den sociale arv, er det meget uheldigt, hvis børn fra disse familier afskæres fra at lege sammen med de andre børn, fordi forældrene ikke har råd. Og denne udvikling kan blive værre endnu, hvis regeringen får held til at åbne op for privat børnepasning, der vil kunne dele danske børn op i "over"- og "under"-Danmark,« siger Finn Danielsen.