Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 27
BUPL mener: En umenneskelig finanslov
Jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor der er så få, der protesterer mod denne helt urimelige og asociale politik.
Af: Lis Pedersen
En finanslov for 2011 er godt på vej. Det er efter min opfattelse en finanslov med et helt umenneskeligt ansigt.
Der er krisetider, javel, men regeringen giver de svageste i samfundet regningen, og det er bare ikke i orden. En regning, der på mange måder kommer til at ramme de grupper, der i forvejen er presset af stigning i arbejdsløsheden, af dårligere mulighed for uddannelse og af en udlændingeaftale, som skader integrationen.
Der har de seneste måneder været en del historier om arbejdsløse, der er blevet sendt på kurser, hvor de skulle finde deres indre fugl. Der har også været historier, hvor syge skulle arbejde med skumfiduser og spagetti under en bro. Helt groteske historier. Historier, der råbte på ændringer af de eksisterende regler. Men de eneste ændringer, finansloven byder på, er rene besparelser.
Refusionsreglerne bliver ændret. I stedet for kurser og opkvalificering kommer vi til at se en øget aktivering, hvor arbejdsløse skal ud i løntilskud på offentlige og private virksomheder. Jeg er ikke modstander af, at arbejdsløse kommer i løntilskud, men jeg er modstander af, at arbejdsløse kommer ud i lønstilskudsjob, der ikke har som mål at give varig beskæftigelse.

Vi har en regering, der ikke har visioner på arbejdsmarkedet. Det på trods af, at alle taler om, at der kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft om få år. Så hvorfor indeholder finansloven ikke meget bedre muligheder for at bruge en arbejdsløshedsperiode til at dygtiggøre sig med uddannelse eller efter- og videreuddannelse? Det fatter jeg simpelthen ikke.
Den nye finanslov vil også indføre yderligere stramninger på vores i forvejen meget restriktive udlændingepolitik. En udlændingeaftale, som ser ud til at skabe socialt apartheid.
Taler du et andet sprog end dansk, har du ingen eller en dårlig uddannelse uden mange penge på lommen, så er døren lukket til lille Danmark. Jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor der er så få, der protesterer mod denne helt urimelige og asociale politik, og jeg forstår slet ikke, at regeringspartierne kan gå med til disse ændringer. Taburetterne må betyde mere end anstændighed.

En finanslov for 2011 bør indeholde en helt anden politik, for at vi i fremtiden kan få råd og mulighed for velfærd med plads til alle. En finanslov, hvor investeringerne nu og på sigt vil give et stort milliardafkast og en bedre livskvalitet for borgerne i Danmark.
Der skal investeres i at give alle en bedre mulighed for en god start på livet. Dermed skal der flere penge ud til kommunerne, så der kan forebygges, og så der kan sættes ind tidligt. En god daginstitution er en god start på livet. Det er der dokumentation for.
Der skal investeres i en bedre folkeskole og i et bedre uddannelsessystem, så alle får en uddannelse. Det har og får vi brug for. Der skal sikres et social- og sundhedssystem, der sikrer omsorg og helbredelse, og et system, der giver de gamle og dem, der ikke kan selv, et værdigt liv.
Kort sagt har vi brug for en ny regering med en investeringspolitik og et helt andet menneskesyn, og det kan ikke gå hurtigt nok.