Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 07
TEMA. SOCIAL DUMPING: Hvad gør du?
Hvis du får mistanke om, at ’noget er galt’ med arbejdsforhold eller løn i forbindelse med rengøring, renovering og byggeri, er her en håndfuld tips:
Af: Peter Andersen
Hvis du er kommunalt ansat leder
• Dokumenter dine iagttagelser, evt. ved at tage billeder.
• Skriv det ind i institutionernes APV som problem.
• Tal med den forvaltning, som problemerne hører ind under. De fleste kommuner har en person, du kan ringe eller maile til. Bed om en tilbagemelding, så du ved, hvad der sker i sagen.
• Sørg for at rykke, og læg evt. mail i kopi ind i din APV.

Hvis du er privatansat eller selv har ansvaret for bygning, renovering og rengøring
• Søg hjælp hos den forening, som du og institutionen evt. er tilknyttet.
• Skriv altid uregelmæssigheder ned, og gem dem som dokumentation.
• Gennemgå kontrakten med det firma, som I har entreret med, og henhold dig til kontrakten.
• Hvis du er leder af en privat institution, skal du kontakte din bestyrelse.
• Hvis det viser sig, at kontrakten ikke dækker det, du vil klage over, kan du overveje at opsige kontrakten med de klausuler, der står i kontrakten og overveje, hvad I – du og bestyrelsen – i øvrigt kan iværksætte.
• Mange problemer forebygges, hvis kontrakten er grundig fra starten, sådan at der er klare aftaler om, hvad entreprisen gælder. I kontrakten kan der stå, at man enten slet ikke må bruge underleverandører, eller at alle, også underleverandørers ansatte, arbejder under danske løn- og arbejdsforhold. Og evt. at leverandøren er medlem af en arbejdsgiverforening.

Hvis du er medarbejder
Kontakt din leder med dine iagttagelser. Det er den kommunale ledelses ansvar, at tingene er i orden. Og din leder er en del af den samlede kommunale ledelse.
Kilde: Sanne Lorentzen, formand for Lederforeningen.

Vidste du
Siden 2009 har arbejdere fra de nye EU-lande i Østeuropa haft ret til at arbejde i Danmark, uden at danske overenskomster skal følges. I en række brancher har det ført til øget brug af underleverandører, hvor en etableret dansk virksomhed hyrer et mindre firma til at udføre en opgave. Ofte er underleverandørerne udenlandske firmaer, som tager arbejdskraften med sig fra hjemlandet. Selvom en dansk virksomhed er overenskomstdækket, er der ingen garanti for, at underleverandøren følger lovgivning eller danske løn- og arbejdsvilkår. Det viser sig, næsten hver gang Skat og politiet kommer på uanmeldt besøg.