Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 14
TEMA: ØKOLOGI. Den rene virkelighed. Sandhed og myter om økologi
Af: Tanja Lærke Larsen
Økologi er sundere
Formentlig sandt. I økologiske fødevarer er der ingen medicinrester og indholdet af sprøjtegifte er lavt. Man ved ikke meget om, hvordan sprøjtegift påvirker vores helbred, men forsøg med dyr tyder på, at det er skadeligt at indtage rester af flere forskellige sprøjtegifte samtidig. Økologiske grøntsager har desuden et lavere indhold af giftige tungmetaller, som kan lede til kræft og andre alvorlige sygdomme. Der er ikke den store forskel mellem vitaminindholdet i økologiske og konventionelle produkter, men økologiske frugt og grønt indeholder flere antioxidanter.

Økologi er bedre for klimaet
Ikke nødvendigvis. Der er kun en lille forskel på drivhusgasudslippet fra økologisk og konventionelt landbrug. Økologisk landbrug udleder 30 procent mindre CO2 målt pr. hektar, men gør man klimabelastningen op pr. kg fødevare, er forskellen mindre, fordi udbyttet pr. hektar er lavere i økologisk landbrug. Vil man spise klimavenligt, skal man først og fremmest spise mindre kød, undgå madspild og gå efter lokale varer.

Økologi er dyrere
Sandt. Økologiske varer koster typisk mere end konventionelle varer. Det skyldes, at den økologiske landmand har et lavere udbytte end de ikke-økologiske. Dyrene går længere før slagtning, og frugt og grønt bliver af mindre størrelse. På nogle produkter er prisforskellen stor, på andre drejer det sig kun om et par kroner.

Økologi er fri for tilsætningsstoffer
Falsk. Det er tilladt at bruge tilsætningsstoffer i økologiske varer, men reglerne for tilsætning af stoffer med E-numre til økologiske varer er langt skrappere end for ikke-økologiske varer. Fødevareindustrien i EU har lov til at bruge 328 forskellige konserveringsmidler, farvestoffer, antioxidanter, sødestoffer etc. med E-numre, mens kun 47 af stofferne er tilladt i økologiske varer.

Økologi er bedre for drikkevandet
Sandt. Økologiske landmænd bruger ikke sprøjtemidler og kunstgødning, og derved undgår de at forurene grundvandet med kemiske stoffer. I 2010 blev der fundet sprøjtegifte i 25 procent af de boringer, vandværkerne får vand fra. Ved at spise 1 kg økologiske havregryn i stedet for 1 kg konventionelt produceret havregryn, sparer man 680 liter grundvand for mødet med sprøjtegifte.

Økologi er bedre for miljøet
Sandt. Et økologisk landbrug er grundlæggende bedre for naturen, fordi landmanden undgår sprøjtegifte og kunstgødning. Undersøgelser dokumenterer blandt andet, at der sammenlignet med ikke-økologisk landbrugsjord i gennemsnit er 30 procent flere vilde plante- og dyrearter på de økologiske arealer.

Økologi smager bedre
Måske. Der er ikke belæg for at sige, at økologisk producerede fødevarer smager bedre. Nogle tests viser, at økologiske grøntsager indeholder flere smagsstoffer pr. kilo, og økologiske fødevarer vinder ofte gastronomiske priser. Men smagstest af forskellige produkter tegner ikke et billede af, at økologiske produkter generelt smager bedre end konventionelle.

Økologi er bedre for dyrene
Sandt. Økologiske svin, køer, høns og andre økologiske husdyr har bedre plads at bevæge sig på, får grovfoder, som er godt for deres velbefindende og forebygger sygdomme, og de har adgang til udearealer, når årstiden tillader det. Eksempelvis har en økologisk høne adgang til dagslys i hønsehuset, udeareal og dobbelt så meget plads som en burhøne.

Kilder: Økologisk Landsforening, Dagbladet Information, Fødevarestyrelsen, British Journal of Nutrition, iloveoko.dk