Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 11
Pædagogiske læreplaner : En bragende succes
De pædagogiske læreplaner er en stor succes i daginsti­tutionerne, viser ny evaluering fra Velfærdsministeriet.
Af: Ulrika Rosenkrands
Pædagogerne er i dag særdeles tilfredse med de pædagogiske læreplaner til trods for store protester, da regeringen i 2004 indførte læreplaner i alle daginstitutioner. Det viser Velfærdsministeriets nye rapport om evaluering af loven om pædagogiske læreplaner.
87 procent af daginstitutionerne vurderer, at læreplanen har været til gavn for børnene. Nye aktiviteter, ændrede arbejdsmetoder og en anderledes tilrettelæggelse af hverdagen i børnehaven er nogle af konsekvenserne af læreplanerne.

Formand for BUPL Henning Pedersen bekræfter, at pædagogerne generelt er tilfredse med læreplanerne, fordi de, som lovgivningen peger på, ligger i direkte forlængelse af det, pædagogerne i forvejen arbejder med.
"I loven om pædagogiske læreplaner er den pædagogiske frihed blevet fastholdt. Pædagogerne kan bruge deres faglige viden, til at tilrettelægge arbejdet med," siger Henning Pedersen.

Kritikken fra pædagogerne går dog stadig på, at de ikke har nok ressourcer til at arbejde i dybden med de pædagogiske læreplaner.
"Pædagogerne har ikke mulighed for at arbejde lige grundigt med alle de opgaver, de får pålagt, fordi det skal indpasses i det øvrige arbejde. Det betyder, at institutionerne bliver tvunget til at prioritere måden, de bruger deres ressourcer på," siger Henning Pedersen.
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udsender nu inspirationsmaterialet "Tegn på læring" til alle dagtilbud. Materialet kan bruges i det videre arbejde med de pædagogiske læreplaner.

Evalueringen viser at
• 93 procent af daginstitutionerne har udarbejdet lære­planer.
• 87 procent af daginstitutionslederne vurderer, at læreplanen har været til gavn for børnene.
• 63 procent af daginstitutionerne oplyser, at de har ændret deres aktiviteter efter indførelsen af de pædagogiske læreplaner.
• 41 procent af daginstitutionerne har ændret i tilrette­læggelse af dagen.
• 72 procent har evalueret dele eller hele læreplanen mindst én gang.
Kilde: Evaluering af loven om pædagogiske læreplaner, marts 2008, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.
Læs hele rapporten på www.eva.dk