Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 19
Inklusion: Brug børns fællesskaber
Børn vil høre til, og deres bestræbelser på at fungere i fællesskaber kan bruges i inklusionen, siger lektor Charlotte Højholt.
Af: Vibeke Bye Jensen
Nogle børns tilhørsforhold i fællesskabet sættes på en ekstra hård prøve, fordi de har forskellige vanskeligheder og går både i specialtilbud, skole og SFO. Det kan vanskeliggøre deres muligheder for at udvikle sig i de fællesskaber, som de ellers skulle profitere af som for eksempel i SFO'en, viser lektor fra RUC Charlotte Højholts forskning af børns fællesskaber i SFO og skole.
"Børn med vanskeligheder kan således gå glip af noget, når vi tilbyder dem specialiserede tilbud. For de kommer til at gå ud og ind af mange fællesskaber, og deres tilhørsforhold kan blive sværere at opnå. Ligesom der også er noget, vi som professionelle går glip af i vores forsøg på at forstå dem," sagde hun.
Inklusion sætter især spot på fællesskabernes dynamikker. For børn indtager positioner, og de forsøger at finde åbninger for at komme ind i fællesskaberne. Men det kan blive svært at blive fundet, hvis man ikke er så kendt blandt de andre.
Charlotte Højholts observationer viser, at disse børn ikke altid lige ved, hvordan de skal gøre, men at de gør noget. Pædagoger skal derfor i højere grad kigge forbi barnets vanskeligheder og se på de sociale samspil, som barnet tager del i, og hvad der karakteriserer de samspil.
"For eksempel 'mokker' børnene med at få venner, og de arrangerer sig på forskellig vis for at komme til at høre til. Og det er netop de åbninger og sprækker, som pædagoger skal gå på opdagelse i for bedre at hjælpe børn med at høre til og blive inkluderet," sagde hun.