Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 17
Hormonforstyrrende stoffer: Hårdtslående kampagner på vej
Forskning skal give argumenter til at forbyde hormonforstyrrende og sundhedsskadelige stoffer. I mellemtiden skal oplysning hjælpe pædagoger til at vælge, mener miljøministeren.
Af: Lotte Juul Martini
Flere og mere hårdtslående kampagner, bedre mærkning og penge til forskning i hormonforstyrrende stoffer. Det er nogle af de knapper, som miljøminister Troels Lund Poulsen (V) vil skrue på for at sikre, at danske småbørn ikke bliver udsat for påvirkning fra sundhedsskadelige stoffer.
"Målet er at få flere af de hormonforstyrrende stoffer forbudt, ligesom vi i Danmark har forbudt brugen af ftalater i legetøj. Men vi skal samtidig blive bedre til at udnytte den viden, vi allerede har fået fra forskningsprojekter," siger Troels Lund Poulsen.
I sidste nummer fortalte Børn&Unge, hvordan Vuggestuen Abel på Vesterbro i København har indledt jagten på den uønskede og farlige kemi.
3. juni kom miljøministeren på besøg i vuggestuen for at høre om projektet, som blev startet, fordi pædagogerne i vuggestuen kendte den nyeste forskning, men ikke vidste, hvordan de skulle udnytte deres viden til at beskytte børnene. En aktiv mor satte sig derfor for at finde ud af, hvilket legetøj, der indeholdt farlig kemi. Det endte med, at vuggestuen satte sækkevis af legetøj i skammekrogen, bag en låst dør i et depot.
"Det har gjort et stort indtryk på mig at se, hvor meget legetøj og hvor mange hobbyartikler vuggestuen har smidt ud," siger Troels Lund Poulsen.
Han mener, at en oplysningskampagne rettet mod både institutioner og forældre, hvor de nyeste forskningsresultater indgår, kan gøre flere bevidst om konsekvenserne ved sundhedsskadelige stoffer.
"Oplysning er utrolig vigtig, og indtil nu har vi nok været for svage i vores retorik. I efteråret havde Miljøstyrelsen stor succes med en hårdtslående kampagne mod unges brug af plejeprodukter og hårfarve. Vi skal have de samme skrappere midler i brug på dette område," siger miljøministeren.

Klokkeklar dokumentation. Dukketøj, bamser og biler uden farlig kemi er allerede på markedet, men de sunde alternativer er ofte svære at finde i den jungle af produkter, som institutionerne kan vælge imellem. Derfor står mærkning og øget fokus på miljøvenlige produkter i kommunernes indkøbsaftaler også på ønskesedlen hos både pædagogerne i Vuggestuen Abel og hos miljøminister Troels Lund Poulsen på Christiansborg. Men opgaven ligger hos kommunerne, som miljøministeren beder om at være deres ansvar bevidst og hjælpe pædagogerne med at købe miljørigtigt ind.
Før ministeren kan skride til forbud, skal han have dokumentation med til sine kolleger i EU, og det kræver forskning. Derfor arbejder Miljøstyrelsen nu med at kortlægge, hvordan toårige børn bliver påvirket af sundhedsskadelige stoffer. Derfor vil ministeren også arbejde for, at der bliver afsat et trecifret millionbeløb til at indsamle ny viden, når den nye kemikaliehandlingsplan skal forhandles på plads efter sommerferien.
Miljøordfører Per Clausen (EL) synes, at det er vældig fint med en kampagne, men han efterlyser mere mod fra regeringens side til at handle efter forsigtighedsprincippet - altså forbyde stoffer med begrundet mistanke om skadelig effekt.
"Regeringen bruger børnene som forsøgskaniner, når de bliver ved med at insistere på, at stoffernes skadelige virkning i små doser skal være fuldt ud dokumenteret, før et forbud kan komme på tale," siger Per Clausen.
Han tilføjer, at det ikke er mere end to uger siden, at Venstre og Konservative stemte nej til et forslag om at forbyde stoffet bisphenol-A, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende, i sutteflasker.
Forslaget blev dog vedtaget uden om regeringen.