Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 21
TEMA. DEPRESSION: Gode guides
Af: Trine Vinther Larsen
Stands stressen, før depressionen standser dig
  • Brug Arbejdstilsynets ’Håndbog om psykisk arbejdsmiljø’, kortlink.dk/d9z2
  • Se BUPL’s linksamling med værktøjer til og viden om stressforebyggelse, kortlink.dk/d9z5
  • Prøv Videncenter for Arbejdsmiljøs portal, frastresstiltrivsel.dk


Fire små til større livsmod
Når man kæmper med depression, er energien sparsom og humøret sort. Men måske kan disse healende aktiviteter give mod på livet.

Vær mindful
Når du bruger mindfulness, er du ’opmærksom med vilje’. Det er en måde at blive bevidst om, hvad du tænker og føler, og det kan sætte dig i stand til at handle fokuseret og frasortere 'støj'. Metoden er udviklet i buddhistiske klostre for 2.500 år siden, men er i dag en del af de almindelige behandlingstilbud for stress og depression. Efter bare otte ugers deltagelse i mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR-kurser), viser forskning, at den grå substans i hjerneregionerne, som vedrører indlæring, hukommelse, følelsesregulering med mere, er øget.
Kilde: Bogen ’Mindfulness og stresshåndtering i arbejdslivet’ af Michael Chaskalson.

Sov bedre
Søvnløshed kan give depression, og depressive ligger søvnløse. Prøv at bryde den negative spiral ved at gå regelmæssigt i seng, droppe kaffe efter klokken 15 og undgå at tale i telefon eller bruge computeren i en time før sengetid. Anvend også afspænding for at falde i søvn – tænk dig selv på en afslappende ferie. Er tankemylderet tilbagevendende, så skriv tankerne ned og ud af kroppen.
Kilde: Stresscoach Bjarne Toftegård.

Fang lyset
Gå ture midt på dagen, når dagslyset skinner stærkest. Eller gå i lysterapi ved at sidde en time hver morgen i 14 dage foran en lampe med 5.000 lux.
Kilde: Sundhedsguiden.dk.

Brug benene
Sankt Hans Hospital i Roskilde sender depressive patienter ud at løbe. Træningen betyder, at de har behov for mindre medicin. Motion både behandler og forebygger depression.
Kilde: Sundhedsmagasinet ’I Form’, artiklen ’Styr dit liv uden om depression’.

Hjælp din depressive kollega
Mange depressive kan godt gå på arbejde, men de er præget af nedtrykthed, tristhed og lavt selvværd. Som kollega kan du hjælpe.

Vis anerkendelse
Lad anerkendelsen komme fra en bestemt person, der fra starten etableres et tillidsfuldt forhold til.

Giv feedback
Vær konkret i din feedback på opgaverne, efterhånden som de løses.

Prioriter opgaverne
Giv hjælp til at prioritere opgaveløsningens rækkefølge.

Vis vejen
Hjælp med at etablere gode arbejdsrutiner.

Vær tydelig
Tydeliggør både krav til det sociale, samarbejdet og det faglige. Og sænk dem.

Tillad tvivl
Giv mulighed for at kunne drøfte den usikkerhed og tvivl, som opstår omkring arbejdet.

Vær i beredskab
En kollega eller leder kan påtage sig rollen som den, der griber ind, hvis medarbejderens sygdom forværres. Både lederen, arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten bør med deres fælles ansvar for personalepolitikkens overholdelse medvirke til at etablere et beredskab.

Brug kalenderen
Hold fastlagte møder med dialog om ovenstående punkter.

Afpas kontakten
Er din kollega sygemeldt, vil det ofte afhænge meget af den enkelte, hvor meget kontakt man ønsker til arbejdspladsen. Men man bør i nedtrykt tilstand aldrig overlades helt til sig selv og sin sygemelding.
Kilde: Tema om ’Job og helbred’ i ’Magasinet Arbejdsmiljø’,