Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 01 Børn&Unge som e-paper
LEDER: Vi skal mobilisere vores fælles kræfter
Som medlemmer af BUPL er både du og jeg en del af et stærkt fagligt fællesskab, men for at få det optimale ud af fællesskabet, skal vi mobilisere vores fælles kræfter.«
Af: Elisa Bergmann Formand for BUPL
Et nyt år betyder også nye initiativer og nye udfordringer. 2017 er ingen undtagelse. En lille nyhed er, at du fremover vil kunne møde mig på her på side 3 i hvert nummer af Børn&Unge med en kommentar til aktuelle emner. Håber du vil læse med.
Hvis vi bevæger os op på den store fagpolitiske arena, vil især tre emner præge BUPL’s arbejde i år. Det første er den dagtilbudsreform, som børne- og socialministeren er på vej med. Vi ved, at et af hovedelementerne bliver en revision af de pædagogiske læreplaner. Det helt afgørende for BUPL er, at reformen bygger videre på den gode danske daginstitutionstradition med respekt for barnets perspektiv og ret til leg og gode læringsmiljøer. Vi holder stædigt fast i, at vi umuligt kan skabe bedre kvalitet på gode intentioner alene, så vores støtte til reformen vil stå og falde med, at politikerne sikrer rammer og ressourcer, som står mål med indsatsen og opgaven. 
Et andet vigtigt indsatsområde bliver skole- og fritidsområdet. Her er det stadig alt for svært og for usikkert at være pædagog. I skolen mangler der stadig plads til pædagogers kompetencer og tid til et godt tværfagligt samarbejde. Samtidig bløder fritidsområdet. De gode værdier fra fritidspædagogikken som medbestemmelse, fællesskab, samarbejde, kreativitet og børne- og ungdomskultur skal frem i lyset hos beslutningstagerne. Så her er vi klar til at tage endnu en tørn. 
Sidst, men ikke mindst, står vi foran de vigtige indledende skridt til næste overenskomstfornyelse. Både i arbejdet med OK18 og med andre emner, der har afgørende betydning for pædagogers arbejdsliv, skal vi engagere hinanden langt mere.
Som medlemmer af BUPL er både du og jeg en del af et stærkt fagligt fællesskab, men for at få det optimale ud af fællesskabet, skal vi mobilisere vores fælles kræfter. Det sker ikke over natten, men 2017 vil være det år, hvor vi sætter flere, nye medlemsengagerende aktiviteter i gang. Det ser jeg frem til.
Rigtig godt nytår.

Elisa Bergmann
Formand for BUPL