Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 16 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Det åbne dagtilbud skal give ekstra oplevelser
Børne- og socialminister Mai Mercado afviser, at øget samarbejde med frivillige kan bruges til at kamuflere konsekvenserne af dårlige normeringer.
Af: Kurt Balle Jensen
Da børne- og socialminister Mai Mercado (K) tidligere i år fremsatte forslag
til ny dagtilbudslov, byggede det på den politiske aftale ’Stærke dagtilbud’,
der er indgået mellem et flertal af folketingets partier.
I afsnittet ’Det åbne dagtilbud’ lægges der op til inddragelse af lokalsamfundet
og til samarbejde med blandt andet kulturinstitutioner, idrætslivet, plejehjem
samt med ældre medborgere og andre frivillige. Med hvem? Er det ikke en tung
indledning?
Mai Mercado håber, at både dagtilbud og frivillige vil se mulighederne i at
samarbejde. Det vil efter hendes mening give nye oplevelser for både børn,
personale og frivillige.

»Meningen med det åbne dagtilbud er for eksempel, at børnene kan få en
ekstra oplevelse, ved at dagplejen, vuggestuen eller børnehaven inddrager
lokale foreninger, museer og frivillige. Det kan for eksempel være, når dagtilbuddet
har besluttet sig for at sætte fokus på natur. Personalet kan så etablere et
samarbejde med en lokal, frivillig naturkyndig, som kan fortælle om for eksempel
bær i naturen, og sammen med personalet og børnene lave hjemmelavet saft
og marmelade af bær, som børnene selv har plukket på en tur i skoven,« siger
Mai Mercado.

Hun afviser, at brugen af frivillige kan bruges til at kamuflere konsekvenserne
af nedskæringer og dårlige normeringer.

»Det er jo lederen og det pædagogiske personale, der sætter den pædagogiske
ramme for forløbet, og tanken med det åbne dagtilbud er på ingen måde, at frivillige
hænder skal være en erstatning for pædagogisk personale. De frivillige skal i stedet bidrage med noget ekstra – det særlige, de kan,« siger Mai Mercado.

Hun nævner et eksempel fra Slagelse Kommune, hvor Dansk Hockey Union
har kørt et projekt med tre børnehaver:

»Her satte pædagogerne rammen for forløbet sammen med den lokale hockeyklub
til glæde for børnene, som dermed fik prøvet noget nyt.«