Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 02 Børn&Unge som e-paper
Afskedigelser: Flest fyres på grund af sygdom
Af: Trine Vinther Larsen
Når pædagoger bliver fyret, står der oftest ’på grund af sygdom’ på fyringssedlen.
Det viser en rapport fra BUPL over afskedigelsessager fra 2010 til 2015.
I 2015, hvorfra de seneste tal stammer, lå sygdom også helt i top på listen over begrundelser. 762 afskedigelsessager, svarende til 38 procent af alle sager det år, blev begrundet med sygdom.
Lidt mindre fylder andre årsager til fyringer, som nedlæggelse af stillinger, vilkårsændringer eller timereduktioner.
I 2015 er den type begrundelser faldet, mens sygdomsfyringer er steget. Især arbejdsmiljøproblemer kan spille ind, viser rapporten: Hvor det psykiske arbejdsmiljø er medvirkende årsag til afskedigelser i 16 procent af alle sagerne tilsammen, gælder det for 31 procent af sygdomsfyringerne. I rapporten står, at især udbrændthed, stress og depression fylder mere i 2015 end tidligere.
Ifølge rapporten fyres langt de fleste sygemeldte pædagoger, når de har haft over 120 sygedage. BUPL har ofte held med at forhandle bedre vilkår for medlemmet – for eksempel tilbud om psykologhjælp.

2.006 fyrede pædagoger. Se begrundelserne for afskedigelse
Sygdom: 38%. Antal sager: 762
Nedlæggelse af stilling: 24,4%. Antal sager: 489
Vilkårsændringer: 15%. Antal sager: 301
Timereduktion: 10,3%. Antal sager: 206
Øvrige*: 12,3%. Antal sager: 248
* bortvisninger, disciplinære sager, fritaget for tjeneste, manglende kvalifikationer, prøvetid, samarbejdsvanskeligheder, studerende i lønnet praktik og diverse.

Kilde: BUPL-statistik over afskedigelsessager i 2015, opgjort i slutningen af 2016.