Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 07 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Sådan blev vi bæredygtige
Kompostbeholdere, regnvandsopsamling, økologisk mad, børneyoga og antimobbe­initiativer. Det er bare noget af det, der gør Børnehuset Baunevangen i Hvidovre til en certificeret bæredygtig daginstitution.
Af: Trine Vinther Larsen
Det ville vi
Det er de kommende generationer, der skal arve vores fælles planet, og med alle de miljø- og klimatrusler, nutidens børn står overfor, er det vigtigt, at bæredygtighed ikke bare diskuteres af politikere på klimatopmøder, men også blandt de børn, der i fremtiden skal kunne tænke i bæredygtige løsninger. Børnehuset Baunevangen i Hvidovre ville derfor lære de 0-6-årige om alt fra kompostbeholdere til antimobning og således sætte fokus på både miljømæssig og social bæredygtighed. Samtidig skulle arbejdet med bæredygtighed også flytte fokus for forældre og pædagoger.

Sådan gjorde vi
På et personalemøde i 2016 besluttede pædagogerne, at børnehuset skulle arbejde med bæredygtighed: Alle indkøb af alt – fra lyspærer til økologisk mad – skulle foretages ud fra overvejelser om bæredygtighed. Pædagogisk blev det eksempelvis overvejet, hvordan de seks pædagogiske læreplanstemaer om natur, krop og bevægelse fremover kunne anskues ud fra filosofien om bæredygtighed. 10. marts 2017 kunne institutionen certificere sig selv som bæredygtig institution og hænge et skilt på døren, så alle brugere og samarbejdspartnere også er opmærksomme herpå.

Det lærte vi
Baunevangen havde allerede mange bæredygtige aktiviteter, fx børneyoga og kompostering, som andre institutioner også arbejder med. Men ved at samle alle aktiviteter under overskriften om bæredygtighed, skabte det et fokus på bæredygtighed hos både børn, pædagoger og forældre, som ellers ikke ville være opstået. For pædagogerne har det været som at deltage i en uddannelse på linje med dengang, da institutionen blev certificeret idrætsinstitution. Da en pædagog for nylig kom hjem fra ferie i Thailand, fortalte hun ikke kun om sol, strand og palmer, men også om alt det affald, hun så.

Vores råd til andre
● Sæt et skilt op, så alle, kan se, at I tænker i bæredygtighed. Det smitter!
● Tænk bæredygtighed ind i alle aktiviteter og beslutninger.
● Tag udgangspunkt I det, I allerede gør. Så er I allerede nået langt.

Om projektet
Bæredygtighed har siden 2016 været en integreret del af det pædagogiske arbejde i Børnehuset Baunevangen i Hvidovre. Visionen om at være en bæredygtig institution er konkretiseret i arbejdet med alt fra at undgå madspild til at stoppe mobning. Børnehuset stiler mod gennem Friluftsrådet at blive udnævnt til ’Grøn spire institution’. Bæredygtighed anses for at være en naturlig del af arbejdet med temaerne i de pædagogiske læreplaner samt udmøntningen af Hvidovre Kommunes projekt ’Grøn Generation’, der løber fra 2017-2019. Få mere information hos institutionsleder Bjarne Nielsen på mail bqn@hvidovre.dk