Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 12 Børn&Unge som e-paper
TEMA: PRESSEDE SENIORER. Sådan får du overblik over din pension
Af: Marie Bille
En tommelfingerregel er, at du skal have ca. 70 procent af din løn i pension, hvis du vil opretholde den levestandard, du har i dag, når du bliver pensionist. For at få overblik over dine pensioner og regne ud, hvor meget du har, kan du bruge PBU Pensionstjek. Pensionstjekket medregner alle dine pensioner. Altså ikke kun PBU-pensionen, men også folkepension, ATP og eventuelt andre pensionsopsparinger, som du har.
Du kan tage tjekket på pbu.dk/overblik. Her kan du også se, hvor meget du kan få i pension ved forskellige aldre. Hvis du for eksempel vil starte din pension, når du er 63 år, er pensionen mindre, end hvis du starter udbetalingen, når du er 67 år. Det har derfor stor betydning for din daglige økonomi, hvornår du sætter din pension i gang.

Din pension i PBU består af:
● En skattefri alderssum. Den kan du typisk få udbetalt, når du er fyldt 60 år.
● En livsvarig pension, som udbetales hver måned resten af dit liv.
● En 10-årig ratepension, som udbetales hver måned de første 10 år, efter at du er gået på pension.

Du bør tænke på din pension gennem hele arbejdslivet. Her kan du se, hvad der er vigtigt hvornår.

Midt i arbejdslivet
PBU anbefaler, at du med jævne mellemrum, fx en gang om året, forholder dig til din pension. Du skal tænke over:
● Har du pensionsordning flere steder? Du kan spare nogle penge til administration af ordningerne, hvis du samler de pensionsordninger, du har. Via PBU Pensionstjek kan du få overblik over, hvor du har dine pensionsordninger. Herefter kan du samle ordningerne – også på pbu.dk.
● Er din pension høj nok, når du engang bliver pensionist? Gå ind og tag et PBU Pensionstjek. Her kan du se, om du har brug for at spare ekstra op til pension.
● Har du brug for højere forsikringer, hvis du bliver syg og får tilkendt offentlig førtidspension? Se mere på pbu.dk under Selvbetjening.
● Er det den rigtige, der får udbetaling, hvis du dør? Du kan lave en ny begunstigelse på pbu.dk under Selvbetjening.
Dit sene arbejdsliv
Du bør i god tid, inden du vil på pension, tænke over, hvordan dit sene arbejdsliv skal forme sig. Du skal blandt andet tænke på følgende:
● Der er penge i at planlægge sin pension. Hvis du er fyldt 55 år, kan du tilmelde dig et fyraftensmøde, hvor du får råd om, hvordan du bedst planlægger din pension.
● Få overblik over den/de pensioner du har, og find ud af, hvad du kan få i pension og evt. efterløn og pension.
● Overvej, hvornår du vil tage din alderssum ud. Du kan typisk få den udbetalt, fra du er 60 år. Du vil stadig bevare dine forsikringer, selvom du får alderssummen udbetalt.
På vej på pension
Du skal blandt andet tænke på følgende:
● Få rådgivning i a-kassen, hvis du vil på efterløn – så du vælger det bedste tidspunkt.
● Regn på borger.dk, hvor meget du kan få i folkepension. Hvis du er gift eller bor sammen med en, skal du også have overblik over din partners indtægter.  
● Få mest muligt ud af pensionen – også i relation til folkepensionen. Overvej, om du vil ændre din 10-årige ratepension til livsvarig pension.
Kilde: PBU – Pædagogernes Pensionskasse

Dine rettigheder
Er du omfattet af en af BUPL’s kommunale overenskomster, har du forskellige rettigheder som senior:
Seniordage: Alle pædagoger og ledere har ret til seniordage med sædvanlig løn i 5 dage pr. år, fra og med det kalenderår man fylder 58 år. Seniordagene kan afholdes som hele eller halve fridage. Du kan også vælge at få dagene udbetalt som bonus eller indbetalt som pensionsbidrag.
Seniorsamtale: En seniorsamtale er et tilbud om en udviklingssamtale med fokus på særlige senioremner. Du bestemmer selv, om du har behov for en seniorsamtale. Samtalen kan være med til at sætte ord på, hvad der skal til for at fastholde dig længst muligt i jobbet, hvis du ønsker det, eller hvordan du forlader arbejdsmarkedet på den bedste måde. I kan også drøfte mulighederne for en seniorordning ved samtalen.
Seniorstilling: Hvis du er over 52 år, kan du få en aftale om en seniorstilling. Du har ikke ret til en seniorstilling, men din arbejdsgiver har pligt til at tage et møde med dig og din fagforening, hvor du kan fremlægge dine ønsker med henblik på en aftale om fx nedsat arbejdstid og/eller ændrede arbejdsopgaver.

Er du ansat på en privat overenskomst har du ret til:
Seniordage: Alle pædagoger og ledere på en BUPL-overenskomst på det private område har ret til seniordage med sædvanlig løn i 5 dage pr. år fra og med det kalenderår, man fylder 58 år.

5 tips til en blød overgang til pension
Du kan vælge mellem flere muligheder, hvis du ønsker en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet:
1. Få din alderssum udbetalt, og brug den til at supplere den lavere løn, hvis du vælger fx at gå fra en 5-dages til en 4-dages uge.
2. Du har mulighed for at sætte din pension i gang delvis (delpension).
3. Du kan ændre din 10-årige ratepension til en livsvarig alderspension, så strækker din pension længere. For mange vil det betyde, at de kan få et lidt større beløb i folkepension.
4. Hvis du får arbejde, efter at du er begyndt at få din livsvarige alderspension udbetalt, kan du sætte udbetalingen på pause. Hvis du har sæsonarbejde, kan du fx få udbetalt pension halvdelen af året og arbejde den anden halvdel.
5. Så længe du arbejder og indbetaler til PBU, har du vigtige forsikringer. Du kan bevare disse forsikringer, frem til du får din alderspension og din ratepension udbetalt. Ønsker du delpension eller at sætte din pensionsudbetaling på pause, skal du ringe til PBU på tlf. 7011 2011.