Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 12
Brøndby lukker SFO'er
Besparelser koster 16 pædagogstillinger i SFO'er og klubber
Af: Peter Bøgsted
Der bliver langt mellem de kommunale fritidstilbud, når børnene i den københavnske omegnskommune Brøndby starter i skolen efter sommerferien. Som led i en fire-årig spareplan skal fritidsklubberne på kommunens syv skoler slås sammen, så der fremover kun vil være en enkelt af slagsen for hver af de tre bydele. Sammen med en udvidet ferielukning mellem jul og nytår og på et par andre dage vil det betyde, at kommunen kan spare 16 pædagoger og 47 lærere væk på klubber og SFO'er.
Det fik i sidste uge pædagogerne i Brøndbys SFO'er og klubber til at nedlægge arbejdet i to dage. De mener smertegrænsen allerede er nået med de besparelser, som trådte i kraft ved årsskiftet, hvor man sløjfede aftenåbningen og skar en time af åbningstiden, så fritidstilbuddene lukker klokken 16 om fredagen.
»Hvis du vil opleve voksenstress og børnestress, så kom til Brøndby,« siger fællestillidsrepræsentant Henrik Due Wengfelt.
»Det er mere reglen end undtagelsen, at børn bliver afhentet for sent, og det stjæler tid fra den almindelige normering. Men det bekymrer os også meget, hvad der sker, når man fra skolestarten indskrænker tilbuddene til 6.-7. klasseeleverne. Nogle af dem vil måske søge ind i sportsklubber og lignende, men man kan frygte, at mange af dem vil begynde at hænge ud i boligkvartererne, og så kan det blive svært at hale dem ind igen, når de er gamle nok til at komme i ungdomsklub.«
Formanden for skoleudvalget, Ib Terp (S), erkender blankt, at der er tale en serviceforringelse. Men besparelserne er simpelthen nødvendige, hvis ikke den kommunale økonomi skal gå i minus, siger han.
»Vi kan også godt frygte en udvikling, som skitseret. Men vi håber bare, det ikke sker,« siger Ib Terp.
Ifølge Henrik Due Wengfelt har fritidsklubberne allerede i dag indrettet sig på en måde, så de arbejder sammen og hjælper hinanden i ferieperioderne.
»De ansatte har brugt de perioder, hvor der ikke er så mange børn, til at afvikle afspadsering. Når man nu vil skære normeringen ned i takt med øget ferielukning, vil det hugge ind i den daglige normering og øge stressniveauet endnu mere,« siger han.
»Jeg var faktisk ikke opmærksom på, at man allerede gjorde sådan i ferieperioderne. Men på den måde har pædagogerne jo skabt en normering, som var bedre end den officielle. Man kan sige, at vi på denne måde bringer normeringerne i overensstemmelse med de faktiske forhold,« lyder kommentaren fra skoleudvalgsformanden.
Samtlige forvaltninger i Brøndby er blevet bedt om at finde besparelser på 11 procent over fire år. Endnu er der ikke kommet et udspil fra socialforvaltningen, men ingen forventer, at daginstitutionerne kommer til at gå ram forbi, når det sker.